Benio123o pl Wiki
Advertisement

Zygmunt Freud, Błąd Determinizmu psychicznego[]

Zygmunt Freud

Zygmunt Freud 1856-1939 rok

Ojcem psychologi był niestabilny psychicznie i seksualnie Austriak Zygmunt Freud. Uznawał podświadomość ludzką, poprzednie wcielenia za przyczynę problemów psychicznych, wytworzył pseudonaukową teorie determinizmu psychicznego - założenia że życie człowieka jest uwarunkowane przez przeżycia podświadomości w pierwszych latach życia. Ateista, przeciwnik istnienia Boga. Freud był uzależniony od kokainy oraz pożądał seksualnie swoją własną matkę.

Przeciętny człowiek nie może sobie wyobrazić Opatrzności w żadnej innej formie poza tej będącej wielce wywyższonym ojcem, gdyż tylko taki mógłby zrozumieć potrzeby synów ludzkich, lub mógłby być rozmiękczony przez ich modlitwy i uspokojony oznaką ich skruchy.

To wszystko jest ewidentnie infantylne, tak absurdalne wobec rzeczywistości, że dla tego kto ma przyjazne usposobienie do ludzkości, jest tak bolesne myśleć że tak wielka większość śmiertelników nigdy nie będzie mogła wznieść się ponad ten pogląd życia.

- Zygmunt Freud, (Tłumaczenie Joana Riviere) Civilization and Its Discontents (1930), strona 23

W rzeczywistości nie jestem człowiekiem nauki, nie jestem obserwatorem, nie jestem eksperymentatorem, nie jestem myślicielem. Jestem z temperamentu niczym poza konkwistadorem – awanturnikiem, jeżeli chcesz bym to wyjaśnił - ze wszelką ciekawością, śmiałością, wytrwałością którą charakteryzuje człowieka tego typu.”

- Zygmunt Freud, list do Wilhelma Fliessa, 1 Luty, 1900 rok

Błędne przekonanie determinizmu psychicznego jest często zakładane przez psychoterapie i ma negatywne, niekorzystne, szkodliwe skutki na moralność społeczną.

"Freyud rozwinoł koncepcje że w raz z doświadczeniem życia w wieku 5 lat, następują etapy rozwoju psycho-seksułalnego którym nadał nazw, oraz że gdy przechodzimy przez te etapy , następuje stłumienie i zepchnięcie podświadomości. Z tego powodu podświadomość staje się rezerwuarem, z którego czerpiemy zachowania w późniejszym życiu."

- Doktor Martin Bobgan 


Advertisement