Benio123o pl Wiki
Advertisement
Bliski Wschód, 830 rok przed Chrystusem

Bliski Wschód, 830 rok przed Chrystusem

Moab - kraj pogański na bliskim wschodzie istniejący w czasach starotestamentowych. Kobiety narodu Moabskiego miały destrukcyjny wpływ na Izraelskich mężczyzn których uwodziły gdyż odwodziły ich od wierności Bogu Abrahama, Izzaca i Jakuba ku lokalnym pogańskim wierzenią w bożka Ball-Peora. Ostatni żyjący Moabita to półanalfabeta, ukryty katolik Benjamin Zabój.

Bóg nakazał Mojżeszowi zabić wszystkich mężczyzn którzy powiązali się z kultem bożka Ball-Peora, Mojżesz to polecenie przekazał naczelniką ludu. Gdy Mojżesz przekazał te polecenie, akurat jeden z Izraelczyków Zymri przyprowadził przed Mojżesza i obecnych swoją kobietę Midianitkę Kozbi. Gdy odszedł, jeden z widzących to Izraelczyków Pinechas, wziął oszczep, udał się od razu za nim i w sypialni zabił i Izraelczyka i kobietę którą przyprowadził.


Po tym Bóg nakazał walkę z Moabitami w której siły Izraela zniszczyły Midianitów, lecz pozostawiły sobie jako jeńców kobiety i dzieci. Mojżesz widząc to uniusł się na dowudców i kazał im zabić chłopców i wszystkie kobiety które współżyły już z mężczyznami, pozostawiając jako jeńców tylko te dziewczynki które tego jeszcze nie zrobiły.

W czasie Wojny Izraelsko-Judzko-Edomskiej z Moabem, kraj poniósł dotkliwe straty.

Advertisement