Benio123o pl Wiki
Advertisement

Herezja odrzucająca trójedyną nature Boga, głosząca że Bóg objawia się na trzy różne sposoby, raz przez Ojca, raz przez Ducha, raz przez Syna jako jedna istota lecz nie jest tymi trzema jednocześnie.

Modalizm obala Chrzest Pana Jezusa, gdzie Syn, Ojciec i Duch Święty ujawnili się jako osobne byty jednocześnie. Modalizm został potępiony na Soborze Niceiskim w 325 roku oraz Soborze Konstantynopolskim w 381 roku jako herezje.

Herezja Modalizmu jest wyznawana przez odłam Zielonoświątkowców "Jednościowców". Modalizm nawiązuje do Herezji Unitarianizmu, której jest innym wytłumaczeniem i odłamem wynikającej z ludzkiej potrzeby jej propagatorów na pozbycie się doktryny Trójedyności Boga.Unitarianizm

Advertisement