Benio123o pl Wiki
Advertisement
Papież Pius X

Papież Pius X

Szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam przez Apostołów przez prawowiernych Ojców,  w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowocie odrzucam jako herezję zmyśloną teorie ewoucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłby w drugie, różne od tego, jakiego kościół trzymał się poprzednio. Potępiam również wszelki błąd, który w miejsce Boskiego depozytu wiary, jaki Chrystus powierzył swoj Oblubienicy do wiernego przechowywania, podsawia... twory świadomości ludzkiej, które zrodzone z biegiem czasu przez wysiłek ludzki - nadal w nieokreślonym postępie mają się doskonalić.

- Papież Pius X, Przysięga Antymordernistyczna, cytowane przez katolicki magazyn "Polonia Christiana,, numer 64 z weześnia-października 2018 roku

Advertisement