Benio123o pl Wiki
Advertisement

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem,

- Kolosan 4:2

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.

- Filipian 4:6

W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;

- Rzymian 12:12

W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych

- Efezjan 6:18

W modlitwie jest lepiej mieć serce bez słów niż słowa bez serca.

~ John Bunyan

Módl się często, modlitwa jest tarczą dla duszy, ofiarą dla Boga, i biczem dla szatana.

- John Bunyan (1872). “The Complete Works of John Bunyan”, strona 80

Nigdy nie przestawaj się modlić póki nie przyjdzie odpowiedź.

~ George Muller

Największe chwalebne uczynki łaski jakie kiedykolwiek miały miejsce, były w odpowiedzi na modlitwę.

~ William Carey, An Enquiry into the Obligations of Christians". Book by William Carey, 1792.

Tak wiele mam dziś do zrobienia, że będę musiał spędzić jeszcze jedną godzinę na modlitwie.

- Marcin Luter

Advertisement