Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dlatego określenie „święty król” jest w gruncie rzeczy pleonazmem, ponieważ „nie ma władcy, który nie podlegałby wpływom religii, który zdołałby bez niej uzasadnić swoje istnienie. Król narodził się z rozważań o sferze ducha, i dopóki życie duchowe zaprzątało ludzi, nie mogli się obejść bez władcy, albo też, pozbawieni go, czuli dziwny niepokój” (tamże, s. 9). Natomiast, „stał się zbędny tam, gdzie pogoń za nieosiągalnym rajem ziemskim zastąpiła dążenie do raju niebieskiego, a więc tam, gdzie wzięły górę materializm i obojętność religijna. Jego zasadnicza rola, zapewne jedyna, która naprawdę się liczyła, polegała na tym, że pośredniczył między sferą ludzką i nadludzką”.
- G. van der Leeuw, "Fenomenologia religii", Strona 9, Warszawa 1978 rokMonarchia w Niebie[]

Bitwa w Niebie

Bitwa w Niebie

"Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów."

- List Apostoła Pawła do Tymoteusza 6:14-15

"A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów."

- Objawienie 19:16

Pan Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. Oznacza to że systemem Bożego Panowania jest Monarchią, a Bóg jest Monarchą najwyższym. Jako że wszystko co czyni Bóg jest doskonałe, doskonały jest również jego system panowania, który jest Monarchią Absolutną. Inne systemy ustrojowe takie jak republika i demokracja, są ustrojami gorszymi, z punktu widzenia chrześcijańskiego, gdyż nie są to systemy które stosuje sam Chrystus. Pan Jezus nie wprowadził w niebie demokracji czy republiki, a Monarchie Absolutną. Koncepcja kwestionowania władzy Królewskiej pojawiła się pierwszy raz w niebie za sprawą buntownika anty-monarchistycznego - szatana, który próbował wprowadzić formę demokracji w której mógłby mieć takie same prawa i wpływy jak sam Bóg.

"A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści."

- Księga Izajasza 14:13-15

W Bitwie w Niebie, mającej miejsce w początkach istnienia świata, aniołowie dowodzeni przez Archanioła Michała, zniszczyli i zdusili zbrojne powstanie szatana i jego zwolenników, wyrzucając ich z nieba. Tak zakończyła się próba obalenia Boskiej Monarchii.


Źli ludzie o Monarchii[]

Saint-Just

Saint-Just

Monarchia, jakimikolwiek otaczałaby się iluzjami, na jakiekolwiek powoływałaby się umowy, jest wieczystą zbrodnią i każdy ma prawo przeciwko niej powstać i wystąpić zbrojnie. Ona jest jednym z tych zamachów, którego nawet zaślepienie całego narodu nie może usprawiedliwić. Naród ten przez przykład, jaki daje, staje się zbrodniarzem wobec natury, która obdarza wszystkich ludzi tajemnym posłannictwem niszczenia tyranii na całym świecie.

- Saint-Just, Przywódca Jakobinów, Mowa Oskarżycielska podczas procesu przeciwko Ludwikowi XVI

Dobrzy ludzie o Monarchii[]

Apostoł Paweł

Apostoł Paweł

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.

- Apostoł Paweł, List do Rzymian 13:1-7

Lew Tichomirow

Lew Tichomirow

Lew Tichomirow - Konserwatysta, Monarchista, Filozof, były terrorysta socjalistyczny i wróg Monarchii. Były członek socjalistycznego antymonarchistycznego ruchu narodnickiego. Po zamordowaniu przez rewolucjonistów cara Aleksandra II uciekł na Zachód do Szwajcaria i Francji, tam zetknął się z demokracją i liberalizmem, w skutek zapoznania się z tymi systemami, Lew Tichomirow, porzucił swoje antymonarchistyczne przekonania i stał się zwollenikiem Monarchii. Napisał dzieło pod tytułem "Dlaczego przestałem być rewolucjonistą ". Tichomirow stał się przeciwnikiem rewolucjonistów, krytykując ich i zwalczając, broniąc władzy Caratu. 

Otto Von Bismarck II

Otto von Bismarck

Był synem junkra i córki urzędnika pruskiego, którzy wychowali go w tradycji państwa pruskiego — przejął od rodziców junkierską wierność monarchii, protestantyzm, kult armii i biurokracji.

- Encyklopedia PWN, "Bismarck Otto"
Advertisement