Benio123o pl Wiki
Advertisement

Herezja z II Wieku, zapoczątkowana przez Monatusa - pogańskiego kapłana z Frygii nawróconego na Chrześcijaństwo. Opierał się na Prorctwach i odrzucił Apostołów. Tak jak później Kościół Katolicki, wprowadził on bezwzględny celibat, zakazując wchodzić w związki małżeńskie . Praktykował i nawoływał do surowych postów i ascetycznego życia .

Skupiając się na działaniu ducha świętego, Monatus uważał się za "usta Boże",wierząc że Bóg może nadal mówić natchnione słowa przez człowieka  i tak też jest w jego przypadku. Opierając się na duchowym przewodnictwie prorkowania, znaków i cudów, odrzucił on ówcześnie przyjęty kanon pisma świętego a wierzących w zasadność opierania się na pismach Apostołów nazywał bluźnierczo jak współcześni charyzmatycy "zamykaniem Boga w książce".

"Montanus odrzucał rosnący autorytet biskupów (jako następców apostołów) i pism apostolskich. Uważał także zbory i przywódców za duchowo martwych i wzywał do „nowego proroctwa”, któremu będą towarzyszyć wszystkie znaki i cuda błogosławionego czasu Pięćdziesiątnicy i pierwotnego kościoła."

- Historyk Roger E. Nelson, "Historia Teologii Chrześcijańskiej"

Advertisement