Benio123o pl Wiki
Advertisement

Mormonizm bezpośrednio odpowiada za śmierć 120 ludzi zamordowanych przez mormonów w masakrze pod Mountain Meadows po tym gdy zostali przez mormonów bezprawnie zaatakowani, oszukani i rozbrojeni z fałszywym zapewnieniem bezpieczeństwa. W wojnie w Misouri przeciw kultowi mormonów grożącym miejscowym "eksterminacją", mormoni zostali pokonani, liczba strat mormonów wyniosła 20 członków kultu, nie są znane straty u anty-mormońskiej części ludności lecz są mniejsze.

Znane jest jednak to że Joseph Smith w trakcie próby ucieczki z więzienia niemoralnie zamordował jako bandyta 3 ludzi, swoją nielegalnie podrzuconą bronią przed swoją nieopamiętaną śmiercią. Mormonizm bezpośrednio odpowiada za śmierć 123 ludzi + nieznaną ilość strat ludności Misorui w czasie wojny w Misisourii. Ponad 123 zamordowanych ofiar w stosunku do strat 20 mormonów dobitnie ukazuje że Mormonizm był stroną prześladującą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wojna w Misourii w której śmierć poniosło 20 mormonów jest skutkiem, winą i odpowiedzialnością mormonizmu. Radny mormon Sidney Rigdon otwarcie groził mordem oraz eksterminacją dla ludności Misoruii, a apostoł Mormonizmu Parley Pratt otwarcie deklarował że poganie (nie-mormoni) zostaną zamordowani na całym kontynencie Ameryki w ciągu 50 lat, a największe zniszczenia dokonane zostaną na poganach wciągu 10-ciu lat.

Bierzemy Boga i świętych aniołów na świadków tego dnia, że ostrzegamy wszystkich ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa, by nie przychodzili na nas już nigdy więcej. Bowiem od tej godziny, nie zniesiemy tego już dłużej, nasze prawa nie będą już dłużej deptane bezkarnością. Człowiek lub ludzie, którzy spróbują to zrobić, zrobią to kosztem ich życia.

I ten tłum którzy przychodzi by nas niepokoić; to wszystko będzie między nami a nimi., wojna eksterminacji; bo będziemy podążać za nimi aż do ostatniej kropli krwi która zostanie wylana, albo oni będą musieli poddać eksterminacji nas: bo będą nosić ciężar wojny do ich własnych domów, i ich własnych rodzin, i jedna strona lub druga zostanie całkowicie zniszczona – pamiętajcie więc o tym wszyscy ludzie.

- Pierwszy radca mormon Sidney Rigdon, 4 czerwca, 1838 rok

...Nie będzie niewierzącego poganina na tym kontynencie w ciągu 50 lat, zatem; jeżeli nie będą wielce ubiczowani, i w większej mierze obaleni, w przeciągu 5 lub 10 lat od tej daty, wtedy Księga Mormona sama udowodni się fałszem.

- Apostoł LDS Parley Pratt

Historycy mormonizmu przyznają że Mormoni otwarcie głosili ludności Misouri że prędzej czy później ich ziemia i własność będzie należeć do nich bo jest to ich ziemia obiecana. Łącznie 143 ludzi wliczając ofiary mormońskie poniosło śmierć z powodu mormonizmu który odpowiada za konflikt w Misourie.Advertisement