Benio123o pl Wiki
Advertisement
Brigham Young, Journal of Discourses, Tom 10, strona 110

Brigham Young

Czy mam podać wam prawo Boga w odniesieniu do rasy afrykańskiej? Jeśli biały człowiek, z wybranego nasienia, zmiesza krew z nasieniem Kaina, karą według prawa Bożego jest śmierć na miejscu. Zawsze tak będzie.”

- Brigham Young, Journal of Discourses, Tom 10, strona 110

Nigdy nie głosiłem jeszcze kazania które rozsyłałem do dzieci ludzkich a które nie były by nazwane Pismem.”

- Brigham Young, ournal of Discourses Tom 13, strona 95

Advertisement