Benio123o pl Wiki
Advertisement

Istnieją dwie wersje mowy na językach; chrześcijańska oraz charyzmatyczna.

Chrześcijańska mowa na językach jest prawdziwym autentycznym ponadnaturalnym darem mówienia i rozumienia języków innych ludów celem przemawiania do nich w ich ojczystej mowie, ten dar i znak apostolski bezdyskusyjnie szeroko występował Biblijnie w czasach pierwszych chrześcijan za życia apostołów w I wieku.

Po raz pierwszy dar mowy na językach pojawił się na początku istnienia kościoła chrześcijańskiego po wniebowstąpieniu Chrystusa za święta pięćdziesiątnicy opisanego w 2-gim rozdziale Dziejów Apostolskich, wówczas po raz pierwszy chrześcijanie przemówili innymi językami do innych ludów.

Charyzmatyczna mowa na językach jest ludzką podróbką, mistyfikacją chrześcijańskiej wersji pozbawionej jakiejkolwiek praktycznej nadnaturalności, polegającej w istocie jedynie na wypowiadaniu losowych bezwartościowych dźwięków twierdząc że mówi się w ten sposób w językach które rozumie tylko Bóg.

Ta druga wersja została sztucznie wytworzona i zaadaptowana przez charyzmatyków, pentekostalistów z powodu nie posiadania zdolności przemawiania w prawdziwej chrześcijańskiej wersji mowy na językach i jest praktykowana powszechnie wśród nich do dziś. Ten rodzaj nie kwalifikuje się jako mowa wcale według żadnej definicji, również badania naukowe tej praktyki nie wspierają jej nadnaturalności, a sam ten rodzaj był stosowany wpierw nie przez charyzmatyków a przez pogan, ponadto każda istota ludzka posiadająca język w tym niewierzący są w stanie bez żadnej różnicy manifestować ten sam rodzaj języków co charyzmatycy.

Advertisement