Benio123o pl Wiki
Advertisement
Otrzymanie Ducha Świętego nie ma i nie może mieć związku z darem mowy na językach

Otrzymanie Ducha Świętego nie ma i nie może mieć związku z darem mowy na językach

Mowa na językach nie jest warunkiem posiadania ducha świętego. Charyzmatycy, pentekostaliści błędnie twierdzą i utrzymują że człowiek otrzymuje Ducha Świętego przez akt chrztu w Duchu Świętym w którym wierzący otrzymuje ducha świętego, znakiem potwierdzającym nastąpienie chrztu w duchu świętym ma być mowa na językach.

Bez ducha świętego nikt nie może być zbawiony, oznacza to że nauka pentekostalna niezależnie od tego czy przyznaje to czy nie, naucza że każdy kto nie został ochrzczonym w duchu świętym, kto nie manifestował znaku mowy na językach w charyzmatycznej definicji, jest niezbawiony.

Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

- Rzymian 8:9

Nauka ta jest niezgodna ze zbawieniem które otrzymuje się na podstawie wiary w ofiarę krzyżową Pana Jezusa Chrystusa za swoje grzechy w wyniku upamiętania, w tym momencie każdy wierzący otrzymuje ducha świętego i przez to nie może otrzymywać go później, wówczas gdyby otrzymujac go rzekomo później zmarł lub został zabity, mimo uwierzenia i przyjęcia ofiary Pana Jezusa Chrystusa za swoje grzechy byłby niezbawiony, co jest absolutnie niemożliwe do pogodzenia ze Słowem Bożym i nauczanym w nim zbawieniu przez wiarę.

Po drugie charyzmatyczna mowa na językach czyli wersja mowy na językach używana przez charyzmatyków nie jest prawdziwą autentyczną mową na językach, wobec tego faktu żaden charyzmatyk głoszący tę naukę o otrzymaniu ducha świętego w momencie przemówienia na charyzmatycznych językach nie może posiada ducha świętego według własnej nauki, bo żaden znak mowy na językach u niego nigdy nie nastąpił, zamiast tego jedyne co nastąpiło to wymawianie przez niego losowych dźwięków co nieprawdziwie charyzmatyk nazwał mową na językach.

Mowa na językach jest posługiwaniem się autentyczną ponadnaturalną mową i rozumieniem faktycznie istniejących obcych dla człowieka i nieznanych mu języków innych ludów celem świadczenia im ewangelii oraz nauczania już pozyskanych inno-języcznych konwertytów w ich języakch by ci którzy tego daru nie posiadają mogli sami rozumieć przesłanie w swoim języku.

Dar wykładania języków natomiast jest wykładaniem mowy osoby już mówiącej przez dar języków w jednym prawdziwym języku na zrozumiały język dla reszty grupy zgromadzonych jeszcze innej mowy, by i inni również mogli zrozumieć wypowiadane słowa przez mówiącego w darze w jednym języku, więc jeżeli jest wiele wielojęzycznych zgromadzonych jak było w czasach apostołów to wymaga to kilku osób wykładających na ich języki by każdy mógł zrozumieć wypowiadaną naukę.

Apostoł Paweł rozkazał pod karą wyłączenia - nie uznawania przez zbory Boże - aby w zborze jeżeli ktoś dysponuje prawdziwym darem mowy na językach, przemawiało jedynie od jednego do maksymalnie trzech ludzi i to pod warunkiem że znajduje się wśród nich od razu także wykładowca; ten kto odrzucił ten rozkaz Aposotlski który jest stwierdzony przez Pawła "przykazaniem Bożym", jest według Pawła:

- Negowalne jest że taka osóba w ogóle jest zbawiona - że ma ducha świętego, pewne że nie posiada darów duchowych i nie jest prorokiem

- Nie jest uznawany przez zbory Boże - jest odstępcą od chrześcijaństwa

Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada; A jeśliby nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu.

- I Kor 14:27-28

Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem Pańskim; A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany.

- I Kor 14:37-38


Cała nauka o otrzymania Ducha Świętego w innym momencie niż uwierzeniu w Chrystusa jest oparta na Dziejach Apostolskich 8:14-17:

A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, Którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Advertisement