Benio123o pl Wiki
Advertisement

Naaman - Trędowaty dowódca wojsk króla Syrii, żyjący w czasach starego testamentu. Posiadał renome i respekt u swojego króla, poważanie w wojsku. Opisany przez Biblie w II Królewskiej 5:1 jako dzielny wojownik.

Syryjczycy podczas jednej z wypraw uprowadzili z Izraela dziewczynkę, którą zniewolili słóżąc osobiście żonie Naamana. Dziewczyna powiedziała Naamanowi o tym że w Izraelu znajduje się prorok który może uzdrowić go z jego choroby.

Naaman ze względu na to co powiedziała mu zniewolona dziewczynka, poprosił króla Syrii aby zgodził się na jego wyjazd do Izraela. Syria i Izrael byli we wrogim stosunkach, król Syryjski jednak tak bardzo cenił wartość swojego dowódcy wojsk że wysłał list do króla Izraela z prośbą o przyjęcie swojego generała.

Na to król Syrii odpowiedział: Idź, jedź tam, a poślę list do króla Izraela. Wyruszył więc i wziął ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy syklów złota i dziesięć szat na zmianę.

- II Królewska 5:5

Prorokiem który wówczas działał w Izraelu był Elizeusz, król Izraela uważał że list od króla Syrii jest prowokacją, ale Elizeusz powiedział królowi Izraelskiemu że ten ma się zgodzić na jego przyjazd.

Naaman przybył z rydwanem jak przystało na dowódcę przed dom proroka Elizeusza. Prorok wysłał do Naamana posłańca z poleceniem, że ma się obmyć 7 razy w rzece Jordan, wówczas zostanie uzdrowiony.

Naaman się zdenerwował, myślał że Elizeusz przyjdzie do niego osobiście i uzdrowi natychmiast, nie miał zamiaru wchodzić do Jordanu. Uznał że rzeki Izraela są gorsze od tych które posiadają w Syrii.

Słudzy Naamana powiedzieli mu, że prorok nie kazał zrobić nic wielkiego, przekonali Naamana że można spróbować to zrobić.

Elizeusz odmawia przyjęcia darów Naamana

Elizeusz odmawia przyjęcia darów Naamana

Naaman obmył się 7 razy w Jordanie, zyskując ciało czyste, zdrowe i młodę jak u małego dziecka, całkowicie zostając uzdrowiony z trądu. Powrócił do Elizeusza z całym orszakiem i wyznał że nie ma Boga poza Bogiem Izraela, przyjmując wiarę Izraelską. Nalegał on aby Elizeusz przyjął od niego dary w podziędze za jego uzdrowienie, ale prorok Elizeusz nie chciał ich i odmówił.

Dowódca Syryjski powiedział że ma teraz problem, ponieważ on wierząc teraz w Boga Izraela, słóży królowi który słóży obcym bogom. Naaman prosił za to o przebaczenie.


Jednak w tej sprawie niech PAN przebaczy twemu słudze: gdy mój pan wchodzi do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, a opiera się na moim ramieniu, wtedy i ja kłaniam się w świątyni Rimmona. Gdy więc ja się kłaniam w świątyni Rimmona, niech PAN przebaczy twemu słudze w tej sprawie.

- II Księga Królewska 5:18

Prorok nie potępił Naamana za to, najwidoczniej dlatego że skruszył się i uznał że to co musi robić jest złe, prorok nakazał iść Naamanowi w pokoju.  

Jeden z sług Elizeusza, widząc że sam prorok nic nie wziął, pobiegł za Naamanem i skłamał, że synowie proroka właśnie przyszli i potrzebują darów. Naaman dał więcej owemu słudzę niż ten nawet prosił i odjechał do siebię.

Owy sługa oszukał Naamana o czym ten nie wiedział. Okłamał następnie Elizeusza że nigdzie nie był, a prorok wiedząc że poszedł wyzyskać Naamana na dary których przyjęcia odmówił, sprawił że owy kłamliwy sługa sam stał się trendowaty.

Niedługo później, doszło do wojny pomiędzy Syrią a Izraelem, opisywanej w II Księdzę Królewskiej. Rola Naamana nie jest znana w tym konflikcie.

Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza  4:27, wspomina Naamana.

I wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, jednak żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk.

- Jezus Chrystus, Łukasza 4:27


 

Advertisement