Benio123o pl Wiki
Advertisement

Sekta skupiona i założona przez Jana Jakóba Wirza - tkacza jedwabiu ze Szwajcarii który obwołał się prorokiem. Działała na terenie Niemiec. Sekta zanikła.

Sekta protestancka, której twórcą był Jan Jakób Wirz (1778—1858), tkacz z zawodu. W r. 1826 miał otrzymać powołanie na proroka, zwolennicy jego czczą go jako inkarnację bóstwa. Sekta ta dziwne ma poglądy (spekulatywno–racjonalistyczne) na postać Chrystusa, zwłaszcza na Jego narodzenie i zmartwychwstanie; w nabożeństwach jest dużo elementów katolicyzujących, n. p. wezwanie Marji jako królowej nieba i matki wszystkich wiernych. Zwolennicy sekty rozproszeni są, bardzo nieliczni zresztą, po Wirtembergji, w Wuppertal i w Besarabji. Sekta powoli się rozpada.

- Międzywojenna Enycklopedia Gutenberga, "Nazarejczycy"

Advertisement