Benio123o pl Wiki
Advertisement

Wszelkie ruchy działające na rzecz ludzkich Ideologi ochrony przyrody , praw zwierząt , Bio-technologi , zerowego wzrostu , zwalczania globalnego ocieplenia , są elementem propagandowym , indoktrynacyjnym na rzecz Planu Światowej Depopulacji , w tym też celu idee te powstały jako kult stworzenia którego człowiek jest częścią i nie mogą być one udziałem chrześcijan .

Należy odróżnić chrześcijański Altruizm względem zwierząt na mocy Chrześcijańskiej Biblijnej Moralności i Litości , od angażowania się lub wspierania wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt , będące elementem zwiedzenia inspirowanym przez demony .

" Chrześcijaństwo jest naszym wrogiem . Jeśli prawa zwierząt mają odnieść sukces , musimy zniszczyć Judeo - Chrześcijańską religijną tradycję . "

- Peter Stinger , profesor z Princeton , zwolennik zabijania dzieci do 28 dnia życia , " The Father of animalls rights "

Doktor John Holdern

Doktor John Holdern

Główny Ideolog De-populacjonizmu , Doktor John Holdern , którego były Prezydent Ameryki Barack Obama przedstawił publicznie jako swojego asystenta do spraw nauki i technologi oraz dyrektora biura polityki w Białym Domu , oznajmił że optymalna Populacja na ziemi może wynosić jedynie Miliard ludzi , wyznaczając za cel konieczny aby do tej liczby dążyć .

Obok dążenia do Eksterminacji ludzkości na tle Propagandy Aborcjonizmu w społeczeństwie , Holdern w raz z Cassem Suestinem z Uniwersytetu Chicagowskiego , zajmują wysokie stanowiska w rządzie Amerykańskim .

Były Profesor Suestin , reprezentuje poglądy " umiarkowane " w rządzie w śród ludzi takich jak John Holdern w ramach Ochrony Środowiska , żądając by zwierzęta posiadały prawa , łącznie z prawem reprezentowania ich przez Prawników w sądzie . Holdern natomiast dąży ku temu aby , aby nadać prawa przysługujące drzewą , by te również mogły posiadać swoją reprezentacje w wymiarze sprawiedliwości .Kult Wegetarianizmu[]

" Hitler był takim dobrym człowiekiem , takim ascetą , nigdy nie jadł mięsa , nazywał Ribbentropa i innych swoich bliskich współpracowników " zjadaczami martwych ciał " .

- Joachim Von Ribbentrop , 1946 rok , " Rozmowy Norymberskie " , Leon Goldenshon , strona 316

Advertisement