Benio123o pl Wiki
Advertisement

Nurt Chrześcijaństwa oderwany od Katolicyzmu po Soborze Efeskim w 431 roku. Obecnie Nestorianizm dzieli się na trzy kościoły: kościół Chaldejski będący złączony w porozumieniu z Rzymem oraz pozostające w Schizmie Święty Apostolski Katolicki Asyryjski Kościół Wschodu, oraz Starożytny Apostolski i Katolicki Kościół Wschodu.

Advertisement