Benio123o pl Wiki
Advertisement

Niemożliwość zaistnienia wymaganej przez koncepcje ewolucjonistyczną naturalistycznej ewolucji organizmów żywych w zakresie w którym kształtowane są nowe uprzednio nie funkcjonujące i nie istniejące organy organizmu żywego jest niemożliwa teoretycznie na podstawie samych założeń teoretycznych koncepcji ewolucjonizmu a przez to jest wewnętrznie sprzeczną i niezdolną do praktycznego istnienia teorią.

Błędami uniemożliwiającymi zaistnienie ewolucji w samych założeniach teoretycznych ewolucjonizmu w oparciu o jedynie naturalistyczne samoistne procesy są:

  • Twierdzenie że naturalna selekcja będąca zasadą stwierdzającą że największe szanse na przetrwanie mają najlepsze osobniki z gatunku które wypierają naturalnie gorsze, może być personifikowana, utożsamiana z jakimkolwiek rodzajem siły prowadzącej jakikolwiek proces utrzymując go w danym planie i kierunku, ponieważ jest bezosobową zasadą logiczną a nie żadnym rodzajem intelegincji, świadomości bądź mocy.
  • Twierdzenie że zasada naturalnej selekcji eliminacji narządów nieprzydatnych w organizmach żywych może pozowlić lub tłumaczyć bądź wspierać proces powstania nowego dostosowanego lub korzystnego organu w ciele organizmu żywego. Sprzeczność wewnętrzna założeń wynika z tego iż sama selekcja naturalna nigdy z powodu swojego działania nie pozowli na zaistnienie stopniowego formowania się jakiegokowleik organu w czasie gdy nie jest on w pełni już funkcjonalny a więc wedle założeń selekcji uznany do tego czasu w niekompletnej formie jako wadliwy i wymagający usunięcia, i przez to przez samą selekcje niszczony w etapie jego teoretycznego formowania się w czasie milionów lat, nigdy nie pozwalając przez to na postęp żadnego nowego organu. Szczególnie niemożłiwość uformowania się organu z powodu selekcji naturalnej podkreśla model ewolucjonistyczny zakładającego długi okres czasu teoretycznego formowania się narządów.
  • Niemożliwość żadnego nawet teoretycznego zaistnienia formy pośredniej organu układu oddechowego pomiędzy płucami a skrzelami, taka zmiana musi prowadzić zawsze do śmierci organizmu przez uduszenie.
  • Niemożliwość powstania naturalistycznego DNA bez uprzedniego istnienia DNA bez którego systeza, łączenie się protein z którego i samo DNA się składa jest biologicznie niemożliwe. Niemożłiwość istnienia DNA bez uprzedniego istnienia DNA wymaga natychmiastwoego istnienia DNA na samym początku pierwszego organizmu żywego.
Advertisement