Benio123o pl Wiki
Advertisement

1917 Code of canon law commentary, By the Rev. P. Chas. Augustine O.S.B., D.D., (Tom. VI, s. 323-324) :

„[Kanon 1323] rozróżnia uroczysty sąd ex cathedra i zwyczajne Magisterium Kościoła. Ale nie ma żadnej zasadniczej różnicy między tymi dwoma, ponieważ pochodzą one z tego samego źródła — Boskiej obietnicy i opatrzności, i mają ten sam przedmiot i cel. Celem jest wiara i moralność; celem jest, aby chronić wiernych przed błędem. (…)

Istnieje jednak rozróżnienie, choć nie całkiem adekwatne, pomiędzy urzędem nauczycielskim samego Biskupa Rzymu, a kolegium nauczycieli (Kościołem nauczającym połączonym z głową, tj. z papieżem). Bez tego ostatniego lub, co gorsza, w opozycji do tego ostatniego, nie może istnieć kolegium nauczające, podczas gdy autorytet nieomylnego nauczyciela jest wcielony tylko w Biskupa Rzymu. Zarówno sam papieża, jak i kolegium nauczające zjednoczone z nim, cieszą się mocą nauczania w sposób nieomylny.

Advertisement