Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kanonizacja - Nieomylny akt uczynienia świętym w kościele Rzymskim. W Kościele Rzymskim Kanonizacja jest nieomylnym aktem deklaracji przez papieża że dana osoba jest zbawionym świętym w stanie triumfalnym w niebie nakazuje jej kult powszechny. Kanonizacje poprzedza beatyfikacja - przyzwolenie na kult lokalny i stan przed kanonizacją, wyrażający opinie kościoła że osoba może być świętym. Nieomylność kanonizacji w kościele Rzymskim jest bezdyskusyjna, dyskusyjna jest kwestia nieomylności beatyfikacji lecz zazwyczaj idea jej nieomylności jest popierana. Kościół Rzymski używa przy kanonizacji nieomylnej formuły: "Postanawiamy, ogłaszamy, określamy", które to formuły które mają charakter nieomylny.

"Jeżeli nie jest herezją, to w każdym razie jest to zdanie nierozważne, które gorszy cały Kościół, krzywdę wyrządza Świętym, trąci herezją; i ten zasługuje na najcięższe kary, kto by śmiał twierdzić, że Papież zbłądził w tej lub owej kanonizacji".

- Papież Benedykt XVI, De Servorum Dei canonisatione et beatificatione, L. 1, c. 42, n. 10. 12

Franciszek Suárez

"Nie wolno wiernym wątpić o chwale Świętego kanonizowanego; tego bowiem bezwarunkowo zakazują Papieże"

- Hiszpański Rzymski katolik, teolog jezuicki Franciszek Suarez (1548-1617)

Katoliccy Święci Kłamstwem

Karol de Blois


Advertisement