Benio123o pl Wiki
Advertisement

2 Piotra 2:20[]

" Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. "


Werset ten nie mówi o człowieku który uwierzył , a który jedynie poznał Jezusa Chrystusa - dowiedział się o jego istnieniu . Nigdzie werset nie wskazuje by osoba uwierzyła w niego , potwierdza to brak upamiętania i trwanie w grzechu bez owoców ducha Świętego .

Werset mówi o niezbawionym człowieku który poznając Jezusa Chrystusa odrzucił go przez pogardzenie nim , przez co jego stan stał się gorszy niż wcześniejszy .

Następny werset 2 Piotra 2:21 wyraźnie mówi że przykazanie Boże zostało przez tą osobe odrzucone .

" Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. "

- 2 Piotra 2:21

Advertisement