Benio123o pl Wiki
Advertisement

Sunan an-Nasai, number 4625:

It was narrated that Jabir said: "A slave came and gave his pledge to the Messenger of Allah (Mahomet) to emigrate, and the Prophet did not realize that he was a slave. Then his master came loking for him. The Prophet said: "Sell him to me". So he bought him for two black slaves, then he did not accepted the pledge of anyone after that until he had asked "Is he a slave?" 

Sahih


Sahih al-Bukhari 7263: „Odnotowane przez Umara: Poszedłem do (domu Proroka) i ujrzałem, że Posłaniec Allaha stał w Mashruba (pokoju) i czarny niewolnik Posłańca Allaha był na szczycie schodów.”

„Powiedziałem do niego, „powiedz (Prorokowi) że jest tu Umar bin Al-Khattab (proszący o pozwolenie na wejście).” Wtedy on pozwolił mi.”


Sahih al-Bukhari 6161: "Zostało odnotowane przez Anasa bin Malika: Posłaniec Allaha był w podróży i miał czarnego niewolnika zwanego Anjasha, i prowadził on wielbłąda (bardzo szybko, i kobiety jechały na tych wielbłądach). Posłaniec Allaha powiedział, Waihaka (Niech Allah ma litość nad tobą) O Anjasha! Prowadź je wolniej (wielbłądy) ze szklanymi naczyniami (kobietami)!"

Sahih

Advertisement