Benio123o pl Wiki
Advertisement

Nowacjanie (Katarzy) powstali jako nurt w III wieku za sprawą kapłana katolickiego Nowacjana (200-258) który uznał się i wyświęcił na papieża gdy w 250 roku wbrew jego oczekiwaniom wybrano na papieża Korneliusza. Nowacjan i jego zwolennicy nazywali się "czystymi" (katharoi, katarzy), nowicjacie głosili surową moralność życia po chrzcie; uznali że wiele grzechów które zostaną popełnione po chrzcie wierzącego nie mogą już zostać przebaczone tak jak wejście w ponowny związek małżeński. Zakazywali także przyjmowania osób które zaparły się Chrystusa podczas prześladowań a które chciały powrócić do kościoła. Wszystkich którzy przyłączali się do Nowacjan chrzczono ponownym chrztem.

W 251 roku Nowicjan i jego zwolennicy zostali ekskomunikowani przez Synod w Rzymie. Sam Nowacjan miał później umrzeć śmiercią męczeńską. W III wieku Nowacjanizm rozwijał się najszybciej a ich główne siedziby wspólnot zasiedlały wschodnie cesarstwo Rzymskie. Posiadali poparcie biskupa Arlesa Marcjana. W IV wieku Nowacjanizm stworzył zbory na terenie Hiszpanii i Egipcie oraz posiadał silną społeczność w Konstantynopolu.

W 325 roku reprezentantem Nowicjan na soborze Nicejskim był nowacjański biskup Konstantynopola Acesius. Nowacjanie zostali podczas soboru skrytykowani za swoje surowe praktyki i wyrzucanie z ich wspólnot wierzących za niepodołanie im. W 326 roku Konstantyn Wielki w edykcie nadał nowicjanom tolerancje w Cesarstwie. Nieustanie między kościołem katolickim a nowicjanami istniał spór. Papież Celestyn I w 429 roku pozbawił nowicjan prawa do posiadania swoich budynków. Nowicjańskie wspólnoty przetrwały do VII wieku po czym zanikły.

Advertisement