Benio123o pl Wiki
Advertisement
Immanuel Kant

Immanuel Kant

Oświeceniem nmazywamy wyjście człowieka z niepełnoletniości, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletniość to niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest wtedy, kiedy przyczyną jej nie jest brak rozumu, lecz odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa. Sapere aude! (Odważ się być mądrym!) Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem - tak oto brzmi hasło oświecenia. Do wejścia na drogę oświecenia nie potrzeba niczego prócz wolności; wolności czynienia wszechstonnego, publicznego użytku ze swego rozumu.

- Niemiecki filozof oświeceniowy Immanuel Kant, "Odpowiedź na pytanie: co to jest oświecenie?", 1784 rok

Immanuel Kant był prekurosem i toerytykiem agnostycyzmu poznawczego, głoszącego że nie jest możliwym pełne pojęcie i zrozumienie istnienia kluczowych kwestii niemogących zostać zbadanych samym rozumem jak istnienie Boga.

Za Prekurosra oświecenia uznawano francuskiego filozofa Kartezjusza, twórce racjonalizmu - systemu filozoficznego według którego świat można poznać tylko za pomocą rozumu, bez zmysłów postylowanych przez empiryczną filozofie oraz ponadnaturalnego objawienia.

Advertisement