Benio123o pl Wiki
Advertisement

W czasach współczesnych wśród Polskich społeczności , jest niezwykle łatwo i szybko zauważyć nienawiść manifestowaną do zaboru Prawosławnego Rosyjskiego oraz Protestanckiego Pruskiego . I o ile można doszukiwać się w tym słuszności wśród Rosjan , nie można jednak w ten sam sposób spojrzeć na Prusy , które uczyniły zachodnią część Polski - były zabór Pruski , nowoczesnym i pięknym oraz rozwiniętym , czego dowodem są dzisiejsze Miasta jak Wrocław . Miasta te były stworzone na Niemieckie Podobieństwo , na których rozkwitała gospodarka .

Najwcześniej problem chłopski został rozwiązany w zaborze Pruskim . W Latach 1807 - 1811 w Prusach przeprowadzona została reforma agrarna . Zniesiono poddaństwo chłopów i pańszczyznę ( ... ) Reformy wprowadzone w Prusach objęły również zabór Pruski oraz w 1823 roku , Wielkie Księstwo Poznańskie . Dzięki Pruskiej Reformie rolnej , Wielkopolska otrzymała najbardziej racjonalną strukturę rolną z pośród wszystkich ziem Polskich . Tu także rolnictwo było najnowocześniejsze i najefektywniejsze . Inteligencja Polska starała się wspierać polskich chłopów poprzez kursy uczące efektywnych metod gospodarowania oraz tworzenie instytucji udzielających pożyczek na zakup ziem i inwentarza . W konsekwencji również poziom wykształcenia i świadomość narodowa chłopstwa w Wielkopolsce , były najwyższe w Polsce .

- Historia 19-20 Wieku , Minirepetytorium , Maria Pieniążek , Strona 36-37

Przed Reformą Bismarcka , nauczyciel na wsi zarabiał kilka set talarów , wymuszało to na nim bycie kawalerem nie mogąc sobie pozwolić na posiadanie rodziny , wiążąc ledwo koniec z końcem . Po Reformie Edukacji Bismarcka w Zaborze Pruskim , ten sam nauczyciel , zarabiał ponad 1000 Marek . Stan jego życia oraz miejsce zamieszkania ulegało natychmiast potężnej zmianie , dowód tego stanowi Muzeum Wsi Opolskiej , skansen - w którym jest możliwe zobaczenie i porównanie rzeczywistych replik mieszkań nauczycieli Polskich w 19 wieku , przed i po Reformie Bismarcka w Zaborze Pruskim .

Polityka Germanizacji była korzystną polityką na Polskiego społeczeństwa , jednak jej konsekwencją było usunięcie Języka Polskiego i zastąpienie go językiem Niemieckim - takie są konsekwencje absurdu Polskiego , który sam osobiście zniszczył politykę łagodnego traktowania Polaków przez Prusy w wyniku powstania listopadowego . Po Powstaniu w którym Polacy postanowili zabijać Pruskich Żołnierzy , upadła Koncepcja w Prusach o Pokojowej Germanizacji i Polacy zapłacili za to cenę swoim własnym językiem a potem - Rugami Pruskimi , gdy oprócz powstania Listopadowego , pojawiły się następne .

Polacy nie pozostawili Prusom wyboru - albo Polacy zostaną wybici co do nogi , albo zostaną zgermanizowani , albo zostaną wyrzuceni . Bismarck Stracił cierpliwość i zlitował się , wyrzucając niszczycieli swojego i jego państwa , z zaboru Pruskiego , którym była Polska Katolicka ludność z której szeregów Jezuici Infiltrowali administracje Niemiecką i wymusili Kilturkampf .

Jednak mimo niesprawiedliwej pogardy zaboru Pruskiego jedynie ze względu na Rugi Pruskie i ślepoty na jego dokonania na ziemiach Polskich pod względem infrastruktury w porównaniu z innymi zaborami , Protestanckie Prusy są znienawidzone przez Polaków właśnie przez swoją innowierczość . To właśnie z tego powodu oszukane przez Jezuitów Polskie masy społeczeństwa nie chciały przyjąć Biblijnego chrześcijaństwa od Prus , co w oczach Niemieckich a konkretnie Otto van Bismarcka , było słusznym zagrożeniem dla kraju Pruskiego w erze potężnego etapu Jezuickiej Kontrreformacji .


" Bismarck, który podejrzewał kościół o łączenie się z wszystkimi wrogami Prus (Polakami, Alzatczykami, opozycją hanowerską), a pragnął zjednać sobie potężny obóz narodowo–liberalny, zdecydował się na podjęcie walki. ( ... )

W lutym 1872 odebrano kościołowi przysługujący mu dotąd nadzór nad szkolnictwem, w lipcu t. r. rozwiązano w Niemczech Zakon Jezuitów wraz z podobnemi doń kongregacjami.  "

- Encyklopedia Gutenberga " Kulturkampf "


Z tego powodu zatwardziałe w swojej pysze po zniszczeniu własnego państwa przez własną głupotę Polskie społeczeństwo - Polacy , nie odstąpili od katolicyzmu , a Rugi Pruskie manifestuje się do dziś jako symbol niesprawiedliwości Niemieckiej względem Polaków , mimo że całe masy Niemców politycznie walczyło o to aby Polaków mimo wszystko nie wysiedlać , nawet pomimo ich Polskiej spaczonej wiary katolickiej której absolutną hipokryzją było wyznawanie w Polsce w obliczu Targowicy jawnie popartej przez Kościół Katolicki ,która miejsce miała nie tak dawno . Upartość i zatwardzenie Polaków oraz brak zdolności uczenia się na własnych błędach jest widoczny w Polsce do dziś .


Nienawiść jaką obdarzono zabór Pruski i Rosyjski nie jest teraz jednak istotny , na południu Polski , był jeszcze jeden Kraj który w ciągu Historii , zrobił za wsparciem Papiestwa wszystko co było tylko możliwe aby kosztem Polski wypełnić Papieskie zamysły , jest to  Austria .

Ten kraj również uczestniczył w zaborach , mimo że miał u Polaków niezwykle potężne zasługi w przeciwieństwie do Rosjan i Prus, między innymi przez Polską Interwencje w 1683 sił Polsko Niemieckich pod Wiedniem . 

Mimo to , fałszywie dziś ukazuje się zabór Austriacki jako najlepszy pośród zaborów , przychylny Polakom a nawet lepszy od zaboru Pruskiego czy Rosysjkiego . Mit ten jest propagowany przez ludzi nazywających się fałszywie patriotami , jedynie ze względu na ich obłudę i stronniczość , ponieważ Austria jest Krajem Katolickim , jest to jedyny powód dla którego jest ona obłudnie ochraniana przez katolików .

Jednak Historia ukazuje jasno stosunek Austrii do Polaków .

To właśnie w zaborze Austriackim miejsce miała rzeź Galicyjska . Austriacy celowo podjudzali chłopów do mordów na własnym Polskim narodzie , żaden inny zaborca , nawet Rosjanie nie dokonali czegoś takiego w kontrolowanych przez siebie zaborach .


Rabacja Galicyjska - rzeź Galicyjska , zbrojny Bunt chłopski w 1846 w zachodniej Galicji , połączony z pogromami i rabunkiem dworów oraz masowym mordowaniem szlachty i oficjalistów . Wybuchł w okresie szczególnie ciężkiej gospodarczej sytuacji galicyjskiej wsi . Inspirowany był przez władze Austriackie w celu sparaliżowania przygotowywanego w Galicji powstania Antyaustriackiego . Chłopi , przekonani przez Austriackich agentów o antychłopskim charakterze powstania , nie poparli go , kierując się zarówno przeciwko jego organizatorom , jak i przeciwko uczestnikom rewolucji krakowskiej z 1846 . Najcięższe straty poniósł obwód tarnowski , gdzie całkowicie zostało zniszczonych około 90 % dworów . W czasie całej rabacji zgineło ponad 1000 osób , spalono też 430 dworów .

Po Osiągnięciu planowanego celu , rabacja została brutalnie stłumiona przez wojska austriackie .

- Encyklopedia Polonica , strona 2006


Straty materialne , kulturowe oraz demograficzne sprawiły że zabór ten był pod względem reszty w całkowitym rozwojowym odwrocie . Austriackie państwo nie inwestowało w ziemie zaboru Austriackiego .

W Galicji biedna stała się przysłowiowa , powszechnie mówiono o nędzy Galicyjskiej . Wynikało to z absolutnej ignorancji władz Habsburskich względem Polskiej ludności , stąd wzięło się fałszywie przekonanie tolerancji Polaków , którzy mogli publikować tam swoje dzieła kulturalne , jednak nie brało się to z przychylności a absolutnej obojętności na los Polaków .

Argumentem za świetnością zaboru Austriackiego miała być możliwość zasiadania polaków w Parlamencie , tyle tylko że Polacy mieli prawo w zaborze Pruskim zasiadać nie tylko w Parlamencie Pruskim  ale i w Parlamencie Rzeszy . Zaś w zaborze Rosyjskim w " Dumie " zasiadało w niej na 498 posłów aż 54 posłów polskich .


" Rząd wiedeński zerwawszy z polityką germanizacji pozostał wiernym tradycji wyzysku gospodarczego kraju na rzecz prowincyj austrjackich wskutek czego naturalne bogactwa i przemysł galicyjski pozostały dalekie od wyzyskania tkwiących w nich możliwości handel był w znacznej części monopolem żydów anormalny za ustrój agrarny zmuszał duży odsetek włościaństwa do emigracji zarobkowej. Drugą bolączką kraju była potęgująca się waśń narodowościowa pomiędzy większością polską a Rusinami która doprowadziła do strajku robotników rolnych (1902) rozruchów na uniwersytecie lwowskim obstrukcji posłów ruskich w sejmie przedewszystkiem zaś zamordowania namiestnika Andrzeja Potockiego (1908). Złagodzenie tarć przynieść miała uchwalona w 1914 sejmowa reforma wyborcza której wybuch wojny nie pozwolił wprowadzić w życie. "

- Encyklopedia Gutenberga " rozwój autonomicznej Galicji "

Szybko okazało się że Germanizacja była korzystna dla Polskich Ziem , zaś wejście w Austriacką zacofaną politykę gospodarczą , miało tragiczne skutki .

Mimo to nadal wielu ludzi uważa mylnie Zabór Austriacki , za lepszy od Zaboru Pruskiego , co jest absolutnym absurdem .

Advertisement