Benio123o pl Wiki
Advertisement
Odkupiony Chrześcijański Kościół Boga

Odkupiony Chrześcijański Kościół Boga - Charyzmatyczna, legalistyczna denominacja zapoczątkowana w Afryce w Nigerii przez Josiaha Akindayomi w 1952 roku. Jest zarządzana w sposób hierarchiczny, na jego czele stoi obecnie Enoch Adeboye którego członkowie denominacji nazywają "tatą". Kościół posiada na stan 2021 roku 51,580 parafii i 8,938,617 członków na świecie. Jego parafie są obecne także w USA.

Odkupiony Chrześcijański Kościół Boga wyznaje zbawienie z uczynków podczas gdy nominalnie utrzymuje "zbawienie z łaski przez wiarę" - wyznaje perfekcjonizm wierzących; zbawienie z przestania grzeszenia, także legalizm zbawienia przez dziesięcinę starego testamentu i potępienie wierzącego w piekle w przypadku jej nie płacenia. Zabrania się także pod ryzykiem potępienia używania przez chrześcijan kin czy uczęszczania do hal tanecznych.

"Byłoby bardzo smutne dla ciebie że zrobiłeś wszystko i unikałeś wszystkiego co powinieneś jako chrześcijan, by pójść do piekła z powodu jednego małego grzechu. Nie ma małego grzechu w oczach Boga. Grzech to grzech i każda dusza która grzeszy umrze."

- Enoch Adeboye, przywódca Odkupionego Chrześcijańskiego Kościoła Boga, Open Heavens: a guide to a close fellowship with God

Uczynię to jasnym; każdy kto nie płaci dziesięciny nie pójdzie do nieba. Kropka.

- Enoch Adeboye

Dziesięciny w kościele: Dziesięcina jest jedną dziesiątą lub 10% z twojego całkowitego dochodu. Należy to do Boga. Malachiasza 3:8-12.

Nie możemy widzieć naszych członków kościoła w halach tanecznych czy chodzących do kin - są to dzieła ciała. Wszyscy ludzie robiący te rzeczy nie odziedziczą królestwa Bożego.

- Redemeed Christian Church of God, "Our Belifes" (Nasza wiara)

A. Dlaczego płacimy dziesięcinę: 1. Bóg przez Mojżesza wyznaczył by wszyscy płacili w ziemi dziesięcinę, z nasienia ziemi, owoców lub tego co wyda ziemia. Kapłańska 27:30-32. 2. Bóg nakazał nam przynosić dziesięcinę do składu. Malachiasza 3:8-11. B. Jak my płacimy naszą dziesięcinę? Musimy przynosić ją do domu Bożego bezzwłocznie i z radością całego naszego serca i z wdzięcznością Bogu. Płać dziesięcinę kościołom gdzie głoszona jest cała prawda.

- The Redemeed Christian Church of God North America, Baptismal Manual, Tithes, Offerings and Vows

Przyjęcie dziesięciny z prawa Mojżeszowego dla zbawienia jest legalizmem Mojżeszowym; wejściem dla zbawienia pod zakon Mojżesza. Odkupiony Chrześcijański Kościół Boga Enocha Adeboye jest podzielony na parafie z których każda wstępnie jest zobowiązana płacić mu jako prorokowi-hierarsze i jego żonie z którą przewodzi kościołem wpierw 10%, po 2 latach 15% a po 5-ciu 12-ście % dochodów parafii, pobierając dla siebie więcej niż 10% dziesięciny według własnej doktryny.

Ruch religijny Enocha Adeboye wyznaje także charyzmatyczną teologie cielesnej gwarancji zdrowia wszystkich nowo narodzonych chrześcijan twierdząc że zostało to zapewnione przez Chrystusa w odkupieniu. Nakazuje się i zaleca praktykowanie charyzmatycznej mowy na językach - wypowiadania losowych dźwięków - przez co najmniej godzinę dziennie. Praktykowane jest "pastorostwo" kobiet.

Nasz Pan Jezus Chrystus zmarł i powstał z martwych by zagwarantować nam perfekcyjne odkupienie. Częścią zestawu odkupienia jest nasze zdrowie i moc nad schorzeniami i chorobami.

- he Redemeed Christian Church of God North America, Baptismal Manual, "Healing in the Jesus name"

Spraw by mówienie na językach było stylem twojego życia. Mów na językach przynajmniej godzinę każdego dnia.

- Enoch Adeboye, Open Heaven: a guide to a close fellowship with God

Advertisement