Benio123o pl Wiki
Advertisement
Gene Kim

Gene Kim

Odpowiedzi na świadków Jehowy - doktor Gene Kim, 21 sierpnia 2019 roku. Tłumaczenie - Beniamin Zabój, 2020 rok

Zacznijmy proszę od Ewangelii Marka rozdziału 9-tego

Doktryną świadków Jehowy jest to że nie wierzą że piekło jest wiecznym ogniem, ale my wierzymy z drugiej strony że piekło jest wiecznym ogniem. Jw-iści jednakże będą gorąco zaprzeczać temu.

Jednakże wykażemy tego błędność z pismem, debatą po dwóch stronach będzie interpretacja Marka 9. Przyjrzymy się Marka 9:43

A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła,

Zauważcie że tu jest napisane „piekło” i w następnej części: w ogień...jaki? nieugaszony,

Spójrzcie na następną część

Gdzie robak ich nie umiera,

Widzicie? Nie ma takiej rzeczy jak anihilacja. Pamiętajcie; świadkowie Jehowy nie wierzą w ogień wieczny, zamiast tego wierzą w anihilacje. Więc gdy zostajesz unicestwiony to znaczy że to koniec, nie płoniesz wiecznie.

Tutaj jest następna rzecz którą należy zrozumieć o świadkach Jehowy a o której możecie nie wiedzieć, wierzą oni że jezioro ognia jest unicestwieniem, ale nie wierzą w piekło.

Myślą że piekło jest grobem, więc lubią używać słowa „Hades”, pamiętajcie o tym. Więc zapamiętajcie; po pierwsze – wierzą w ogniste miejsce ale jako unicestwiające a nie wiecznie dręczące.

Nie wierzą że piekło ma jakikolwiek ogień, lub że jest to wieczne cierpienie, myślą że piekło to grób. Wiec gdy kiedykolwiek używasz słowa „piekło” z twojego przekładu Biblii Króla Jakuba, ich przekład Nowego Świata będzie nazywał to w inny sposób. Pamiętajcie o tym.

Więc ich przekład Nowego Świata będzie ukazywać je jako Hades lub za pomocą innego słowa, dla Marka 9 będzie to Gehenna.

Więc wierzą że gdy Marka 9 mówi o ogniu który nigdy nie gaśnie to jest to dla nich „bla bla bla”, myślą w ten sposób: „cóż, to jest Gehenna, więc nie jest to ogień piekielny ale Gehenna” i dla nich Gehenna jest skrajem Jeruzalem, pewnego rodzaju śmietniskiem, stertą.

Poważnie? Tak, poważnie, oni poważnie wierzą w to, to jakieś śmieci na skraju miasta. Zobaczmy jak to naprawdę działa, czy naprawdę wierzycie że ta interpretacja zadziała?

Zobaczcie na ten werset, załóżmy że to jakieś śmieci wyrzucane w obszarze obrzeży miasta.

A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota,

Więc jest lepiej dla ciebie byś stracił rękę niż mając dwie ręce poszedł na wysypisko śmieci na obrzeżach miasta. Teraz – czy widzisz jak niedorzeczne to brzmi? To nie ma sensu, prawda?

Więc nie jest to jakiś rodzaj wysypiska śmieci na obrzeżach miasta, to miejsce gdzie Jezus powiedział że jest lepiej od niego być bez reszty kończyn, pomyślcie o tym. Tutaj jest następny fragment, udajcie się do Mateusza 23. Przekład Nowego Świata będzie używał tutaj Gehenny zamiast piekła.

Więc możecie pokazać im niedorzeczność interpretacji Gehenny. Tu jest na to łatwa odpowiedź, czy jesteście na nią gotowi? Możecie myśleć „o, to musi być bardzo trudne” - nie, to nie jest trudne, pokaże wam łatwą interpretacje tego.

Gdy patrzcie na Mateusza 23, to będzie dość otwierające oczy na temat Gehenny. Gehenna – wierzcie lub nie – tak, to greckie słowo, ale zgadnijcie co? Greka posiada kilka interpretacji, definicji, które są ważne by je zapamiętać.

Dowodem jest wzięcie jakiegokolwiek słownika greckiego i leksykonu, zobaczycie tam więcej niż jedną definicję, zobaczycie kilka. Tak, Gehenna jest znana jako wysypisko śmieci na obrzeżach miasta, ale jeżeli spojrzycie do słowników greckich lub leksykonów, to oznacza ono również „piekło, ogień”.

Oznacza również piekło lub ogień w grece. To jest to co to oznacza. Więc po prostu powiedz to; „dobrze, możesz mówić Gehenna jeżeli chcesz, ale to greckie słowo – przetłumaczmy je na angielski”.

Używacie greki by zignorować angielskie słowo. Więc powiedzcie im że angielskim tłumaczeniem jest piekło lub ogień. Więc możecie mówić Gehenna ale w rzeczywistości mówisz „ogień, ogień, piekło i piekło”. To możesz im powiedzieć.

Jeżeli zaprzeczą temu, możecie pokazać im jak niedorzecznie brzmi to w Marka 9:43 który właśnie przeczytaliśmy. Więc werset 43 ukazuje jak niedorzecznie to brzmi, ale teraz spójrzcie na Mateusza 23:33

Spójrzcie na to słownictwo

Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem... śmietniska na obrzeżach miasta Jeruzalem? To ma tak wiele „sensu”, Jezus stara się ich przestraszyć „O, pójdziecie na wysypisko śmieci”

Widzicie jak niedorzeczne to jest to brzmi? Ma więcej sensu jeżeli odnosi się to do przerażającego miejsca zwanego ogniem piekielnym. Powróćmy do Marka rozdziału 9-tego. Następnym sposobem w jaki starają się obejść ten fragment jest to że Marka 9:44 mówi „Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.”

Będą się upierać że termin „robak”ukazuje że to nie człowiek, więc skoro to robak, to musi to odnosić się do jakiegoś śmietniska miastowego, ponieważ w śmieciach znajdują się różne rodzaje robactwa pełzającego po nich, dlatego mówią że odnosi się to do wysypiska śmieci na obrzeżach miasta z powodu terminu.

Powodem dla którego brzmi to niedorzecznie jest to że nawet nie czytasz wersety, zobacz werset 44-ty. Gdzie robak ich nie umiera. To nie jest zwyczajny robak przyjacielu, ale czytajmy dalej.

a ogień nie gaśnie.

To nawet nie zmienia faktu że jest tu mowa o wiecznym ogniu. To nie jest jakiś ogień płonący na obrzeżach miasta gdzie wyrzucasz śmieci, to jest to jak oni to interpretują „to jakiś ogień gdzie gromadzisz śmieci i te wszystkie robaki pełzają dookoła.”

To nie ma sensu z powodu tego że to robak który nie umiera, widzicie? Drugą rzeczą jest to że to mówi że ogień nie gaśnie, widzicie? To nie są normalne śmieci, czy kiedykolwiek widziałeś ogień który płonie wiecznie? Robaka który jest wieczny? Nie.

Tu jest następna sprawa; jeżeli patrzysz na słowo „robak” w swojej biblii, wiesz do czego się ono odnosi? Możecie zobaczyć na Izajasza, Hioba i Psalmy, ci trzy wspominają że są robakami. Wiecie do czego to się odnosi? Ludzi w beznadziejnym stanie, ludzi w deprawacji, czy nie jest prawdą że nie jesteście w takim poniżonym stanie gdy płoniecie w piekle?

Jesteście w deprawacji, jesteście grzesznikami, to jest to czym jesteście, widzicie to? Z powodu tego zauważcie że to ma więcej sensu że odnosi się to do ludzi w zdeprawowanym stanie. I jeżeli podważasz to co mówię to po prostu zobacz na słowo „robak” w twojej biblii.

Zachęcam was do pójścia do domu, spojrzenia na słowo „robak” w waszych bibliach i zobaczeniu jak wiele razy odnosi się ono do ludzi w podłym stanie, w deprawacji – to jest wasza prosta odpowiedź.

Następna rzecz przeciwko której świadkowie Jehowy nie potrafią argumentować, a którą możesz użyć przeciwko nim, jest to że zauważ że, co jest tu powiedziane w wersecie 47, to jest twoje ulubione zdanie łapiące.

Pamiętacie, mówiłem wam o wartościowym narzędziu odnośnie każdego wersetu o piekle, pamiętajcie ten klucz który wam dałem, kiedykolwiek pokazujecie werset o piekle, świadkowie Jehowy – oni zawsze ślizgają się dookoła tego. Więc to co musisz zrobić gdy dają ci twoją „Babel” interpretację; musisz pokazać werset który ukazuje nie tylko wieczne potępienie ale i żywot wieczny.

Musisz pokazać który ukazuje te dwie rzeczy. W ten sposób możesz udowodnić świadkowi Jehowy że w swojej interpretacji reinterpretuje wieczne potępienie, ale już nie stosuje tego samego konsekwentnie do wiecznego życia, to pokazuje stronniczą interpretację.

I zgadnijcie co, ruszcie głową, czy myślicie że fragment może ukazać to również? Tak, zobacz ten, werset 47

I jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła,

Poczekaj chwilę, czyli nie chcesz uczynić ognia piekielnego wiecznym, ale chcesz uczynić swoje rajskie królestwo na ziemi wiecznym? I to jest efektywne przeciwko adwentystom dnia siódmego także.

Pamiętajcie adwentyści dnia siódmego nie wierzą w wieczne cierpienie, wierzą w unicestwienie, więc mogą używać podobnych argumentów jak świadkowie Jehowy. Pamiętajcie więc ten format i będzie to ekstremalnie pomocne gdy debatujecie przeciwko świadkom Jehowy i nawet Adwentystą Dnia Siódmego.

Udajmy się teraz do Objawienia rozdziału 20, to jest dowód tekstowy na to że gdy płoniesz w piekle, przepraszam, to że płoniesz w piekle oznacza że nie jest to po prostu grób i ma ogień.

Ten werset udowodni że piekła ma ogień, to nie jest grób, więc możecie użyć Objawienia 20:14

I śmierć, i piekło zostały wrzucone do.... czego? jeziora ognistego;

Widzicie? To nie grób, to ogień, to jest to na co możecie im wskazać. Więc objawienie 20:14 dowodzi że piekło ma ogień, co obala tę wzmiankę o byciu grobem. Piekło nie jest grobem, objawienie 20:14 pokazuje że piekło ma ogień, nie ma w tym wątpliwości.

Świadkowie Jehowy powiedzą, pamiętajcie, jest są „tak dobrzy” w interpretowaniu czegoś, ale jak zinterpretują swoją drogę na około tego jest taka: „cóż, to metaforyczne”. Dlaczego? „Ponieważ to mówi śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia”.

„Nie ma sensu by śmierć została wrzucona do jeziora ognia.” Więc czynią piekło metaforą także, więc śmierć i piekło metaforycznie zostało wrzucone do jeziora ognia. Wiecie w jaki sposób możecie ich złapać? Sposób w jaki możecie ich złapać jest taki; wierzycie w dosłowne unicestwienie, prawda? Że nie istnieją?

Odpowiedzą „tak”. Wtedy możesz złapać ich tym; czy to nie wspiera twojego tekstu że jesteś unicestwiony w jeziorze ognia? Objawienie 20:14. Więc obaliłeś właśnie sam swój argument.

Tutaj jest druga rzecz; odnośnie tej śmierci, przeczytajcie po prostu następną część wersetu 14-tego. To jest co? Druga śmierć. To nie jest taki sam rodzaj śmierci przez który przechodzimy na tej ziemi. Pierwsza śmierć jest czym? Tym że cię nie ma – to śmierć ciała.

Druga śmierć jednakże tyczy się twojej śmierci, i ta dusza jest wieczna, ponieważ wszystko co musisz zrobić to spojrzeć na werset 12-sty i 13-sty. Zauważcie że w wersecie 12 i 13 to nie odnosi się do cielesnego ciała, to odnosi się do duchowego stanu duszy.

Śmierć, ich dusze że tak powiem, śmierć duszy, ale tu jest następna rzecz; jeżeli to jest druga śmierć, jak wygląda? Druga śmierć jest wieczna, ponieważ zobaczcie na objawienie w rozdziale 20, tym samym rozdziale, zobaczmy jakie jest jezioro ognia, werset 10.

Widzieliśmy to wcześniej, werset 10-ty ukazuje że jest to wieczne. Zauważcie:

A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki,

To druga śmierć, prawda? Zobaczmy na drugą śmierć.

gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą ...co? dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Widzicie to? Nie zostają unicestwieni, oni cierpią wiecznie udrękę, wieczne cierpienie. Więc ten fragment obala wzmiankę o metaforycznej interpretacji, i nie tylko to, możecie udowodnić że w objawieniu 20:14 druga śmierć jest stanem wiecznego cierpienia i nie ma nic wspólnego z anihilacją lub jakiegoś rodzaju metaforycznej interpretacji.

To jest to co możesz zrobić by obalić argument świadków Jehowy, przy okazji, jeżeli mówią że to metaforyczne, wtedy zapytaj ich tym pytaniem; „dobrze, jakie jest tego wówczas metaforyczne znaczenie?”

Wiecie czego się nauczyłem z ludźmi którzy mówią „to symboliczne lub metaforyczne”, zapytaj ich o to „co to więc oznacza? Twoja symboliczna, metaforyczna interpretacja, co oznacza?.”

Co „śmierć” oznacza, co „piekło” oznacza? Te dokładnie dwa słowa. Dlaczego Biblia używa tych dwóch słów dla dla tego symbolicznego wytłumaczenia?

Gotowi? Start.

I już dalej nie mówią nic więcej. Świadkowie Jehowy są zawsze tymi którzy chcą mówić, ale gdy kierujesz na nich reflektor gdy nie są gotowi – nie mają żadnego wytłumaczenia na to. Tak bardzo reinterpretowali wszystko „symboliczne, metaforyczne, nie oznacza tego dosłownie, greka i hebrajski” a gdy łapiesz ich „co to dokładnie oznacza?”

Gotowy? Start

Dlaczego kpię z nich? Ponieważ gdy rozmawiasz ze świadkami Jehowy, musisz zdać sobie sprawę z tego że oni pukali w więcej drzwi niż ty. Praktykowali „zdobywanie dusz” ale to nie zdobywanie dusz, to potępianie dusz. Robili tak wiele potępiania dusz świadcząc więcej niż ty.

Z tego powodu ciągle mówią, a to sprawia że stają się profesjonalnymi sprzedawcami, profesjonalnymi kłamcami. Więc dlatego muszą mieć swoją drogę ślizgania się między rzeczy i nie szczerego czytania wersetu tak jak on mówi.

Więc musicie zagonić ich w róg i taki rodzaj ludzi zasługuje na sarkazm i krytykę. Ponieważ z powodu tej gadatliwości, zwodzicie tak wiele zgubionych dusz. Myślicie że dlaczego przeszedłem do internetu? Dlaczego zaplanowałem kościół w tym miejscu? Ponieważ jest tak wiele dusz ginących i idących do piekła z powodu kłamstw, i jestem chory i zmęczony od kłamstw.

Czynią mnie ekstremalnie zdenerwowanym, dlaczego? By wyczyścić wiele brudu, dlatego jestem zdenerwowany. Dobrze, to wyjaśnia doktrynę odnośnie wiecznego cierpienia, zakończymy naszą lekcję, mam nadzieje że wszyscy macie notatki, dla ludzi w internecie którzy nas oglądają, przepraszam ale nie macie do tego dostępu do tych notatek, to tylko dla ludzi w naszym kościele.

Jednakże mam zamiar dać wam te cytaty i udokumentowane źródła, więc z powodu tego że to pójdzie do internetu, możecie po prostu przewijać film i zapisywać każde słowo i źródło oraz numer strony. Więc to jest to co możecie zrobić.

Podczas transmisji na żywo nie możesz tego zrobić, jestem pewien że możecie przewinąć gdy film się zakończy i będzie zarchiwizowany, więc dla tych którzy oglądają transmisje na żywo to poczekajcie po prostu teraz i gdy pokaże się wersja nagrana to możecie w nim przewinąć bo zawsze archiwizujemy nasze transmisje.

W każdym razie, przejdźmy przez nasz klucz wygrywania dusz świadków Jehowy, dam wam cztery zapisy, cztery klucze które będą dość pomocne dla was. Cztery klucze odnośnie świadków Jehowy którą mogą być bardzo pomocne dla was.

To są cztery klucze w związku z świadkami Jehowy; pamiętajcie że oni zawsze interpretują fragment lub oskarżają cię. Pamiętajcie o tym, zawsze dążą do interpretowania fragmentu lub oskarżenia „to tylko twoja interpretacja”.

Ponieważ pamiętajcie że są oni interpretują sami i gdy ty interpretujesz werset, nie lubią tego, ponieważ kładzie ich to w obronną pozycję której nie lubią. Lubią być w stanie ataku, chcą interpretować, zdominować konwersacje. Zapamiętajcie to, to jest to co robią świadkowie Jehowy. Więc to co wy musicie zrobić to wziąć górę i zacząć dawać im wersety i atakować ich, i interpretować czego nie lubią.

Więc dlatego że tego nie lubią, będą oskarżać cię że to jedynie twoja interpretacja. Teraz, w jaki sposób obejdziesz się z tym gdy mówią że to tylko twoja interpretacja? Gdy tak się dzieje, powiedz im to; zauważ że czytam tekst tak jak mówi. Dlatego jest to bardzo ważne gdy używasz wersetu przeciwko świadkom Jehowy, lepiej przygotuj się gdy używasz wersetu.

Ponieważ gdy wyjaśniasz ten werset musisz się upewnić że odczytujesz go z wersetu dokładnie takim jakim jest. Oczywiście nie musisz cytować go całkowicie dokładnie za każdym razem co do każdego pojedynczego słowa, ale twoja interpretacja niech lepiej w pełni pasuje do każdego słowa w tej księdze.

W ten sposób gdy werset jest prawdopodobnie około składający się z 20 słów, wtedy twoja interpretacja oczywiście będzie z około 100 słów, lub 50-ciu. Więc gdy to robisz, masz pewność że każde słowo z tego wersetu pasuje z wyjaśnieniem – takie jest sedno.

Wtedy to ty możesz oskarżyć świadków Jehowy że gdy interpretują werset, powiedz im „to tylko twoja interpretacja”. Widzisz? Zagraj z nimi w ich własną grę. To jest to co potrzebujecie zrobić.

I wtedy udowodnicie czyja interpretacja działa. Skąd wiemy że twoja interpretacja działa? Ponieważ jest zgodna z dosłownym formatem, podczas gdy ich jest stronnicza. Złap ich na tym.

Więc pamiętajcie; zawsze oskarżajcie ich o to że to ich interpretacja kiedykolwiek tylko używają wersetu, nie pozwól się im wystraszyć tylko dlatego że używają jednego lub trzech z wersetu, to pamiętajcie o tym – musicie patrzeć na wszystko co jest w wersecie.

Wtedy gdy tak robicie, możecie im powiedzieć „to jest tylko twoja interpretacja”, ale również ty z drugiej strony interpretujesz to przez pryzmat wszystkiego co jest w wersecie. Więc zapamiętaj o tym.

Drugą rzeczą odnośnie świadków Jehowy które powinniście zapamiętać bo będzie to pomocne, jest to że świadkowie Jehowy zawsze zmieniają przedmiot tematu gdy zostają kiedykolwiek złapani we wrażliwym miejscu. Rozmawiałem ze świadkami Jehowy, oni zawsze to robią, szczególnie ludzie którzy ciągle używają swojego języka, więc nigdy nie możecie pozwolić by tak się stało.

Gdy tak robią; wtedy ty postaw im takie pytanie „czy nie jesteś zainteresowany tym o czym rozmawiamy?” „Dlaczego zmieniasz temat zupełnie znienacka?” W ten sposób. Możemy również zadać im to pytanie: „to jest bardzo istotny temat, dlaczego nie jest ważny dla ciebie?”.

„Dlaczego zmieniasz go nagle?” Widzisz, to jest to co im zadajesz. „Dlaczego zmieniasz to?”. „Czy nie jest to ważne dla ciebie? Nie chcesz znać prawdy?” Zadajcie im to „to jest bardzo ważny temat, dlaczego nie jest ważny dla ciebie? Nie chcesz znać prawdy?”. W ten sposób nie zmienią tematu.

Gdy używacie na nich wersetu i wyjaśniasz im go, przeskoczą do następnego wersetu i dadzą wtedy ich wyjaśnienie, wtedy musisz powiedzieć; nie, nie – to jest istotny temat o którym mówimy, czemu nie jest ważny dla ciebie?

Gdy zadajecie im to pytanie a po tym oni dalej zmieniają temat, powiedzcie to „czy moje pytanie zmusza cię do unikania prawdy w całości?” Użyjcie to na nich. „Czy moje pytanie zmusza cię do unikania prawdy w całości?”

Czasami odciągają to innymi wyjaśnieniami, lub oni sami zadają pytanie, lub rzucają oskarżenie, tacy są ludzie. Więc sposób w jaki odpowiadasz atakiem to zadanie im pytania „czy moje pytanie zmusza cię do unikania prawdy w całości?”

Trzecia rzecz odnośnie tego, więc numer dwa – pamiętajcie że świadkowie Jehowy uwielbiają zmieniać przedmiot rozmowy, trzecią rzeczą którą musicie zrozumieć, jest to że bez względu na to co świadkowie Jehowy używają by bronić tego o czym nauczają, musisz pamiętać że te osoby wierzą w to co zostało ustanowione w oparciu na pismach organizacji która jest przepełniona błędami nawet dziś.

Dlaczego to jest pomocne? Ponieważ musicie dobić mu świadkowie Jehowy to do głowy; mózg świadka Jehowy jest taki: gdy oni mówią coś przez swoje usta, to myślą że mówią to co biblia mówi, to jest to do czego będą uciekać.

Ale to co ty potrzebujesz zrobić to zaatakować ich organizacje, to jest ich rzeczywisty najwyższy autorytet. Ponieważ jeżeli mieli by Biblie i Strażnice, staną za strażnicą nie biblią, myślą że strażnica jest właściwą organizacją która musi mieć poprawną interpretację dla twojej biblii.

Więc to co musisz zrobić to wskazać na to że nawet jeżeli wygrałby w swoich argumentach, powiedzmy że wygrałby w argumentach w interpretowaniu Biblii. Wiecie jak możecie ich złapać? W ten sposób że „cóż, twoja organizacja, czemu wciąż jesteś świadek Jehowy związanym z tą organizacją, skoro jest wypełniona tak wieloma błędami?”

I wtedy wykazujesz im błędy ich organizacji które popełnili. Widzimy więc tutaj błędy ich organizacji, gdy wykazujesz im je to jest w rzeczywistości bardziej efektywne niż, wierzcie lub nie, to bardziej efektywne niż pokazywanie im wersetów.

Możesz spytać „naprawdę? Dlaczego tak jest?” Ponieważ ich ostatecznym autorytetem jest Strażnica, nie Biblia. Gdy używasz Biblii z nimi, zawsze będą argumentować Biblią w odwecie, moim zamiarem jest to że gdybym ja rozmawiał ze świadkami Jehowy, wtedy walczyłbym wersetami z nimi, by pokazać im że są w błędzie z Biblią.

Ale gdybym miał własny sposób w którym miałbym udokumentowane i zapamiętane wszystkie źródła strażnicy, preferowałbym użycie tego, lecz przez większość czasu gdy im świadczę nie posiadam wszystkich spisów udokumentowanych źródeł w danym momencie.

Więc jeżeli macie te źródła wypisane z tego co wam pokaże, wydrukuje to w mniejszy format i włóżcie to w tył swojej biblii, wtedy możecie używać tych udokumentowanych źródeł. To będzie nawet bardziej efektywne. W taki sposób ich łapiecie; musicie pokazać im błędy ich organizacji Strażnicy.

To bardziej preferowana opcja od używania Biblii, nie mogę uwierzyć że to mówię ale wiecie dlaczego to mówię? Nie dlatego że Biblia jest słaba, ale z powodu tego że ludzka natura świadków Jehowy jest tak niegodziwa, że będą ignorować Biblie wersety biblijne które im używasz i je reinterpretować.

Więc musicie zaatakować to co jest w ich sercach najpierw, ponieważ to co jest w ich sercach to nie Biblia. To co jest w ich sercach to ten bożek zwany towarzystwem Strażnicy, i Bóg nie pokazuje światła do serca człowieka dopóki nie wyrzucą z niego bożków według Ezechiela.

Dobrze, więc pokryjmy temat błędów Strażnicy, to jest punkt trzeci – bez względu na wszystko, jeżeli świadek Jehowy zdaje się interpretować coś lepiej od ciebie; użyj ich własnej Strażnicy przeciwko nim.

Ponieważ jeśli zapytasz ich, możesz sprawić że skłoni ich to do myślenia. „Czy gdybyś miał rację co do swoich wersetów, ale twoja Strażnica myliła by się co do nich, czy wówczas opuściłbyś swoją organizację?” Zobacz na ich odpowiedź. Wtedy dowiesz się że ich ostatecznym autorytetem nie jest Biblia a Strażnica.

Zajmijmy się towarzystwem Strażnicy. Co stwierdzili? Stwierdzili to, cytat:

„Uznajemy się jako widzialną organizację Jehowy na ziemi, Towarzystwo Strażnicę i uznajemy to towarzystwo jako kanał lub narzędzie przez które Jehowa i Jezus Chrystus daje polecenia w odpowiednim czasie dla służby wiary.”

To pochodzi z ich magazynu Strażnicy, 15 kwiecień, 1939 rok, strona 125

Następny cytat:

„By przyjąć żywot wieczny w ziemskim raju, musimy uznawać tę organizację i służyć Bogu jako jego części.”

Ponownie Strażnica, 15 luty, 1983 rok, strona 12

Więc zauważcie tutaj że ich zbawienie opiera się na Strażnicy i możesz wskazać na ich magazyny. Ich ostatecznym autorytetem jest ich Strażnica, nie Biblia. Tak mówi ich magazyn. Tu jest niebezpieczeństwo, słuchajcie tego, to pokazuje że ich interpretacja jest zła, cytat:

„Powinniśmy raczej szukać podrzędności dla studium biblijnego niż niezależnego studium biblijnego.”

Widzicie to? Są związani ze swoją organizacją, odmawiają patrzenia na samą Biblie. Ponownie ich magazyn Strażnica, 15 Września, 1911 rok, strona 485

Tutaj jest większy, cytat:

„Z tego powodu biblia nie może być poprawnie zrozumiana bez widzialnej organizacji Jehowy w umyśle.”

Ponownie ich magazyn Strażnica, 1 Październik, 1967, strona 587

Tutaj jest dobry, Charles Russel, dla tych z was którzy nie wiedzą, to on jest założycielem Świadków Jehowy. Możecie użyć ich założyciela ich własnej religii i zobaczyć na to co sam powiedział. Powiedział to, cytat, to jest sposób w jaki możecie udowodnić fałszywego proroka. Więc to test na fałszywego proroka autorstwa Charlesa Russella.

Więc najlepszym sposobem do obalenia Świadków Jehowy, jest użycie ich fałszywych proroctw, to najłatwiejsze, po prostu użyjcie ich fałszywych proroctw jeżeli nie chcecie debatować semantycznie z nimi, po prostu użyjcie ich fałszywych proroctw.

Test fałszywego proroka, więc najlepsze spośród wszystkiego co usłyszycie od świadków Jehowy, to będzie najłatwiejsze narzędzie do użycia przeciwko nim.

Jesteście gotowi na to? Powiedział to, cytat:

Jehowa, Bóg prawdziwych proroków położy wszystkich fałszywych proroków we wstydzie, również przez nie wypełnienie fałszywych przewidywań takich samo zarozumiałych proroków lub przez wypełnienie proroctw sprzecznie do tych przewidzeń fałszywych proroków. Fałszywi prorocy będą próbować ukryć swoje powody dla wstydu przez wypieranie się tego kim naprawdę są."

Chcesz użyć tego cytatu, ponieważ gdy wykażesz fałszywe proroctwa ich organizacji Strażnicy, świadkowie Jehowy będą próbować znaleźć drogę na około tego, i wtedy możesz użyć tego cytatu od Charlesa Russela – wasz założyciel mówił o was.

Chce to udokumentowane źródło”, jest udokumentowane w ich książce, „Raj przywrócony dla ludzkości przez teokracje” (Paradise Restored to mankind by theocracy), to jest tytuł ich pracy, jest w ich publikacji w ich własnej organizacji Strażnicy. Data to 1972, strona 353-354

Dobrze, czy jesteście gotowi na to? Samo to obali wszystko w ich organizacji o co musieliśmy debatować przez cały ten temat.

„Milenium rozpocznie się w 1872 roku” Dobrze, więc przejdźmy przez to wszystko, gotowi? W porządku, zobaczmy jak wiele mają fałszywych proroków. To zasługuje na na wymazanie, na całe miejsce dla dat, potrzebujemy całe miejsce na daty. Gotowi? No to ruszamy.

Więc błędy strażnicy, test fałszywych proroków, zobaczmy na każdy z osobna. 1872 rok – to gdy Milenium się rozpocznie. Cytat:

"W tym rozdziale prezentujemy biblijne dowody które wskazują że 6000 lat od stworzenia Adama upłynęły w 1872. Skutkiem tego od 1872 roku chronologicznie wchodzimy w erę 7 tysiąca lub Milenium, czwartej części dnia Pana, dnia utrapienia, świadcząc że królestwo łamie na kawałki królestwa tego świata i ustanawia królestwo Boże pod całymi niebiosami."

To pochodzi z ich książki "Thy Kingdom come" (Przyjdź Królestwo Twoje), Charles Taze Russel, 1905 rok, strona 127

Przy okazji, za każdym razem źródłem tych prac jest Towarzystwo Strażnica, ich własna organizacja.

1874 rok – Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa , cytat:

„Drugie Przyjście Pana rozpocznie się w 1874 roku i ta data i rok 1914 do 1918 są szczególnie naznaczonymi datami w które odnoszą się do Jego przyjścia.”

To pochodzi z ich książki „Creation” (stworzenie), 1927 rok, strona 310

Królestwo Boże zostaje ustanowione w 1914 roku, cytat:

„W perspektywie tego silnego biblijnego dowodu odnośnie czasów pogan, uznajemy ustanowienie prawdy która kończy ostatecznie królestwa tego świata i w pełni ustanowienia królestwo Boże jako ukończone w na końcu roku 1914.”

Ich książka „Studies in the Scriptures”, tom 2, edycje 1889 oraz 1909 rok, strona 99

Dlatego mówiłem że jeżeli oglądacie to i przewijacie, to ci którzy mają z was te notatki powinni lepiej na nie patrzeć, możecie je wypisać. Dobrze, 1915 rok. Cytat:

„W perspektywie tego... „ to jest zabawne, już czytałem ten cytat wcześniej. Wiecie co zrobili? Zmienili datę. Tak, użyli dokładnie tego samego cytatu zmieniając w nim datę.

„W perspektywie tego silnego biblijnego dowodu odnośnie czasów pogan, uznajemy ustanowienie prawdy która kończy ostatecznie królestwa tego świata i w pełni ustanowienia królestwo Boże jako ukończone w na końcu roku 1915.”

To pochodzi z tej samej pracy "Studies in the Scriptures", Tomie 2, tym samym artykule, ale data została zmieniona, rok edycji to 1919, przedruk edycji z 1915 roku, strona 99

1918 rok – Kościoły zniszczone, koniec czasów pogan. Cytat:

„Jednakże nagle nadejdzie koniec I wojny światowej, nie prowadzi nas to jako biblijnych badaczy do spodziewania się światowej rewolucji i anarchii lub bitwy Armagedonu, szczerzy czciciele Jehowy którzy są z Nim w nowym przymierzu przez Jego pośrednika Jezusa Chrystusa, znajdują się wciąż w ciele na ziemi.”

Więc ci świadkowie Jehowy spodziewają się Jego przyjścia w tym czasie. To z ich książki „Man's salvation out of world distress at hand”, 1975 rok, strona 98

1920 – zobaczcie na to, widzicie to? Nie skończyli jeszcze. Cytat:

„Góry nie został już znalezione, nawet republiki zaginą w upadku z 1920 roku. I góry nie zostały już znalezione, każde królestwo ziemskie przeminie pogrążone w anarchii.”

To pochodzi z ich źródła „Studies in the Scriptures”, Tom 7, artykuł „skończona tajemnica”, edycja z roku 1917, strona 258

To jest bardzo złe – 1925, cytat:

„Z tego powodu możemy pewnie spodziewać się że w 1925 powróci Abrahama, Izaaka, Jakuba i wiernych starych proroków, nie będzie żadnej pomyłki. Abraham powinien wstąpić na pozycję swojego obiecanego dziedzictwa w roku 1925.

Koniec cytatu, to jest cały cytat – powiedzieli „nie będzie żadnej pomyłki” w cytacie tak powiedzieli. Tytuł ich pracy to „Millions now living will never die” (miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą), 1918 rok, strona 89, oraz również w ich magazynie Strażnicy 15 października, 1917 roku

Następne, to jest gorsze, jeżeli nie chcesz użyć tych dokumentów to wszystko czego musisz użyć to jeden i nie musisz używać więcej, wszystko co musisz zrobić to powiedzieć im by udali się do lokacji w San Diego w Kalifornii, zbudowali tam dom w 1929 roku dla staro testamentowych wiernych którzy powrócą.

To jest najłatwiejszy dowód by obalić Strażnice i fałszywe proroctwa. Więc jeżeli nie chcecie użyć tego wszystkiego, wszystko co musicie zrobić to po prostu wspomnieć to jedno zdanie i skończyłeś ze świadkami Jehowy.

„W San Diego w Kalifornii jest mały kawałek ziemi na którym w roku 1929 został wzniesiony dom który został nazwany i znany jako Beth Sarim. Hebrajskie słowo Beth Sarim oznacza dom książąt i celem nabycia tej własności i wybudowania domu było by był to namacalny dowód tego że są tam na ziemi ci którzy w pełni wierzyli Bogu i Chrystusowi Jezusowi i którzy wierzą że wierny starego będzie wskrzeszony przez Pana, powróci na ziemię i przejmie dowodzenie nad widzialnymi sprawami ziemi.”

„Zajęcie tego domu przez książąt miało być potwierdzeniem wiary i nadziei która spowodowała wybudowanie Beth Sarim.”

Ich magazyn to „Salvation”, to ich tytuł, 1939 roku, strona 311-312. To wszystko czego potrzebujecie, wyślijcie ich do San Diego by zobaczyli dom, dlatego wasza organizacja jest w błędzie, jesteście fałszywymi prorokami – jesteście skończeni, Charles Russel.

Tak, wciąż tam jest. Pastor Mike Scherib nawet poszedł tam i zawiesił jego zdjęcie w swoim pastorskim biurze, na zdjęciu gdzie uśmiechał się zaraz od domu Beth Sarim gdzie mieli przybyć prorocy. To zabawne. I jedyną z tych która otworzyła dom była meksykanka, więc nie wiem co oni zrobią z tym miejscem.

Dobrze, może użyjemy tego miejsca dla naszego kościoła, być może użyjemy tego budynku dla siebie lub coś podobnego. Dobrze – 1932, nie skończyli. Zbudowali dom i to nie jest poniżające wystarczająco, więc, cytat:

„Mieli głosić to we wczesnym czasie gdy Bóg obali chrześcijaństwo, wielu miało podkreślać rok 1925 jako datę, ale później ta data nie zmaterializowała się, została przesunięta do 1932 roku. Ponownie nadszedł rok 1932, a chrześcijaństwo nie zostało zniszczone.”

To pochodzi z ich magazynu Strażnicy, 15 luty 1938 rok, strona 54

Dobrze, rozpoczęcie się Milenium w 1975 roku, cytat:

„Zgodnie z godną zaufania chronologią biblijną, 6000 lat...” „Godną zaufania”... „minęło od stworzenia człowieka w 1975 roku i siódmy okres tysiąca lat ludzkiej historii rozpocznie się wraz z końcem 1975 roku naszej ery.”

Ich praca to „Life everlasting in freedom of the sons of God”, 1966 rok, strona 29

Czy to nie jest komiczne? To niedorzeczne. Dobrze, ostatni, muszę to uwzględnić by skończyć na dziś, odnośnie Chrystusa, czy był ukrzyżowany na krzyżu czy na palu?

Niektórzy z was mogą spytać „Co? Jesteś poważny?” Tak. Świadkowie Jehowy wierzą że Chrystus był ukrzyżowany na palu a nie na krzyżu. Więc zamiast na starym surowym krzyżu na którym zmarł nasz Mesjasz, był to pal.

Tak, to dziwaczne, to co możesz zrobić by obalić to, zobacz Jana 20:25 i znajduje się w przekładzie Nowego Świata również.

Zauważ w Jana 20:25 że jeżeli Jezus został ukrzyżowany na palu, w magazynach świadków Jehowy ukazują że został ukrzyżowany w ten sposób z jednym gwoździem przechodzącym przez przez to tutaj.

Ale Biblia mówi że to były gwoździe. Nie jeden gwóźdź. Oznacza to że nie został ukrzyżowany w ten sposób, każda ręka została ukrzyżowana oddzielnie, gwoździe były oddzielone.

Więc zobaczcie na Jana 20:25

Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego

Widzicie? W obojgu rękach

znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce... Czego? Gwoździ,

Zobaczcie również na Mateusza rozdział 27:37. To zakończy wszystko w co wierzą świadkowie Jehowy. Zauważcie również że jeżeli Jezus Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu, to znak znajdowałby się nad Jego głową.

Ale jeżeli został ukrzyżowany na palu w ten sposób. Znak byłby nad Jego rękami. Nad czym znak się znajduje? Zobaczcie na Mateusza 27:37, biblia mówi tutaj:

I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest Jezus, król żydowski.

Więc te dwa wersety znajdują się w przekładzie Nowego Świata które możesz użyć by udowodnić że był to stary surowy krzyż na którym Jezus Chrystus został ukrzyżowany a nie na palu.

Ojcze święty proszę byś pobłogosławił to nauczanie i w pełni umocnił nas przeciwko kultowi świadków Jehowy i byśmy byli przygotowani do odpowiedzi każdemu człowiekowi pytającemu, modlimy się w imieniu Jezusa, amen.

Advertisement