Benio123o pl Wiki
Advertisement

Neognostycyzm[]

Odrzucenie starego testamentu jest fundamentem wiary kultów neognostyckich w różnych wariacjach, jeżeli jednak dany kult jeszcze nie zawahał się odrzucić natchnienia nowego testamentu, wówczas utrzymanie stanu obecnej wiary kultu jest niemożliwe i wewnętrznie sprzeczne ponieważ stary i nowy testament są nierozerwalnymi pismami, nowy testament nie może istnieć bez natchnienia starego testamentu.

Neognostycy odrzucają Boga biblii twierdząc że Bóg opisany w starym testamencie nie jest Ojcem Jezusa i nadający mu przymioty na podobieństwo szatana, samego zaś szatana w tej duchowej tendencji usprawiedliwiają, współczują mu i pochwalają.

Aby utrzymywać tę wiarę neognostyk musi odrzucić cały kanon pisma świętego i argumentować z subiektywnej bezpodstawnej pozycji swoich uczuć, czyli żadnej, w przypadku jednak aspirowania przez negognostyka do czegoś więcej, przez wewnętrznie sprzeczną wiarę że tylko nowy testament jest natchniony, pozycja ta obalona jest bezpośrednio przez deklarację Apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich 24:14 w której stwierdza że Bóg któremu służy jest ojczystym Bogiem żydów, wierząc staremu testamentowi i jego prorokom.

To jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków,

- Dzieje Apostolskie 24:14

Advertisement