Benio123o pl Wiki
Advertisement
Katolicki_tytuł_ojca_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Katolicki tytuł ojca - Doktor Gene Kim, Napisy PL

I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie.

- Ewangelia Mateusza 23:9

"Wiecie, że jestem Ojcem Świętym, reprezentantem Boga na ziemi, Zastępcą Chrystusa, co oznacza, że jestem Bogiem na ziemi."

- Papież Pius XI

„Najwyższym nauczycielem w kościele jest Biskup Rzymu. Jedność umysłów wymagawięc, obok doskonałej zgodności w jednej wierze, całkowitego podporządkowania się i posłuszeństwa woli Kościoła i Biskupa Rzymu jak samego Boga”

- Papież Leon XIII

"Nie lękaj się! gdy cię ludzie nazywają Namiestnikiem Chrystusa, gdy mówią do ciebie: Ojcze Święty, albo Wasza Świątobliwość, lub używając tym podobnych zwrotów, które zdają się być nawet przeciwne Ewangelii. Przecież Chrystus sam powiedział: „Nikogo […] nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus” (Mt 23,9-10). Jednakże zwroty te wyrosły na podłożu długiej tradycji. Stały się pewnego rodzaju przyzwyczajeniem językowym i również tych zwrotów nie trzeba się lękać."

- Papież Jan Paweł II, "Przekroczyć Próg nadziei", Lublin 1994, strona 27

-

Advertisement