Benio123o pl Wiki
Advertisement

Ozeasza 2:13 - Fragment w którym według sabatarian istnieje podział na dwa rodzaje szabatów: roczny i co tygodniowy, podział ten powstał ponieważ sabatarianizm na podstawie tego założenia twierdzi że antysabatarianistyczny Kolosan 2:16 nie mówi tak naprawdę o co tygodniwoych szabacie a tylko o rocznym.

Cała koncepcja istnienia podziału corocznych i co tygodniowych szabatów jest bezpodstawnym wymysłem która nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w  Ozeasza 2:13.

I położę kres wszelkiemu jej weselu, jej świętom, jej nowiom, jej sabatom i wszelkim jej uroczystościom.

- Ozeasza 2:13

Nie istnieje w Ozeasza 2:13 rozróżnienie na dwa rodzaje szabatów, terminy "szabat roczny i co tygodniowy" w nim nie istnieją i zostały sztucznie założone przez sabatarian, konepcja sabatarianistyczna w oparciu o ten werset wskazuje w nim jedynie na słowo "nowiom" i następnie bezpodstawnie zymyśla że jest to coroczny szabat mimo że sam werset tego nie deklaruje.

Advertisement