Benio123o pl Wiki
Advertisement

Pakistan to islamski sunnicki kraj na bliskim wschodzie sąsiadujący z Indiami z którymi konkuruję o sporną prowincję Kaszmiru. Jest jednym z najbardziej otwarcie represjonującym i prześladującym chrześcijan. Według rankingu Open Doors na rok 2020, Pakistan zajął miejsce piąte. Islam stanowił w nim w 2010 roku 96.4 % ludności, chrześcijaństwo 1,6% z czego większość 1,1% stanowią protestanci a 0,5 % katolicy.

Chrześcijanie odgórnie przez władze są zmuszeni do wykonywania tylko najgorszych rodzajów prac uznawanych za najmniej godne, katolicy posiadają swobody praktyki wiary ale są pod stałą obserwacją i kontrolą. Kościoły działające publicznie w życiu społecznym są silnie represjonowane przez Pakistańczyków. Muzłumanie dokonują do ataków na kościoły chrześcijańskie. Średnio każdego dnia w Pakistanie gwałcone są dwie chrześcijanki, zmuszane później do małżeństwa, a przez to też do przyjęcia Islamu na podstawie prawa między innymi ustawie o bluźnierstwie w świetle którego odmowa przejścia tego proecesu może być przez władzę policzona jako bluźnierstwo i ukarana śmiercią chrześcijańskiej ofiary.

Nawet w przypadku uniwinnienia chrześcijanina w wyroku o bluźnierstwo, tacy chrześcijanie są społecznie ścigani przez muzłuman i zabijani w ramach ich samosądów ze względu na ich wiarę.

Advertisement