Benio123o pl Wiki
Advertisement

Papież - termin pierwszy raz użyty przez Syrycjusza. Pierwszym biskupem Rzymskim który przypisał sobie urząd zastępcy Chrystusa Vicarius Christi był papież Gelasius I w 495 roku pod koniec V wieku.

W 495, Gelasius I był pierwszym papieżem który ogłosił że biskup Rzymu był zastępcą Chrystusa.

- Historyk George L. Williams, Papal Genealogy: The Families and Descendants of the popes, 2004 rok, strona 7


Z pewnością inni Apostołowie byli tacy jakim był Piotr, obdarzeni równą wspólnotą zarówno czci jak i mocy.

- Cyprian z Kartaginy, On The Unity of The Church, 251 rok


VI. Nie ma innej głowy Kościoła poza Jezusem Chrystusem. Papież w żadnym razie być nią nie może. Jest więc antychrystem, człowiekiem grzechu i potępieńcem, który staje w Kościele przeciw Chrystusowi i wszystkim rzeczom Boskim.

- Westmisterskie wyznanie wiary, 1646 rok, rozdział 25, punkt 6


"Jest konieczne dla zbawienia, aby wszyscy wierzący w Chrystusa podlegali biskupowi Rzymu, jak nas naucza Pismo Święte i świadectwo świętych Ojców oraz konstytucji Unam Sanctam naszego poprzednika świętej pamięci papieża Bonifacego VIII"

- Sobór Laterański V , Extravagantes communes I, 8, cap. 1


Biskup Rzymski z Racji swego urzędu , mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i pasterza całego kościoła ma pełną , najwyższą i powszechną władzę nad kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany .

- Katechizm Kościoła Katolickiego 369


"Nie istnieje żadem podręcznik, z którego można nauczyć się jak być papieżem"

- Chris Lowney , Papież Franciszek , 2013


"Papież Franciszek na lotnisku w Boliwii (na wysokości 4150 m n.p.m.) dostaje od prezydenta tradycyjną torebkę boliwijską. Można napisać, że jest na niej napis „Boliwia 2015”. To prawda. Ale czemu pomija się zawartość tego woreczka? Przecież woreczek to tylko opakowanie! A w środku były liście koki, które na takiej wysokości ludzie normalnie (legalnie) żują, by przetrwać w Andach. Wiem, że to może szokować, dlatego trzeba tłumaczyć. Pozwolić ludziom lepiej się przyjrzeć. Tym bardziej że papieżowi zależało na tym geście. On był świadomy. Gdy wcześniej zaproponowano mu, by wypił specjalnie przygotowaną herbatkę z koki, odrzucił taką propozycję i poprosił o liście, by zachowywać się tak jak normalni ludzie. Niczego nie chciał ukrywać. Warto się nad tym zastanowić, a nie zamiast mówić o zawartości, opisywać opakowanie. "

- " Sierp i młot, koka i papież Franciszek " , Jezuita Jacek Siepsiak , Jezuici.pl ,


W 19 Wieku Papież Pius X ogłosił :

" Papież nie jest po prostu reprezętantem Jezusa Chrystusa , przeciwnie - on jest Jezusem Chrystusem za zasłoną ciała . Czy to papapież przemawia ? To Jezus Chrystus . Zatem ktokolwiek mówi jako Papież , nie ma potrzeby tego sprawdzać , trzeba okazać posłuszeństwo . "

- Evangelical Christendom , Jan 1 , 1895 , strona 15


Papież Pius IX ogłosił :

"Tylko ja jestem następcą aposotlów , zastępcą Jezusa Chrystusa , ja jestem drogą , prawdą i życiem"

- History of Christian Church by Henry Charles Shelldon , strona 59


Papież Bonifacy VIII powiedział :

" My ogłszamy , mówimy , definiujemy i twierdzimy , że absolutnie konieczne do zbawienia każdej istoty ludzkiej jest posłuszeństwo wobec biskupa Rzymu "

- Papież Bonifacy VIII" Unam Sanctum "


Papież Bonifacy VIII powiedział :

" Jest absolutnie konieczne dla zbawienia , aby każda ludzka istota była poddana Pontiffowi Rzynskiemu . "

- Papież Bonifacy VIII" Unam Sanctum "  1302 rok.


Papież Klemens VI oznajmił :

" Bez posłuszeństwa Papieżowi Rzymu , nikt nie może być ostatecznie zbawiony , wszyscy którzy powstali przeciwko wierze kościoła Rzymskiego i zmarli bez pokuty - zostali potępieni i poszli do piekła . "

- Papież Klemens VI " Super Quibusdam "


Papież Jan XXIII powiedział :

"Do trzody Jezusa Chrystusa nikt nie może wejść inaczej , nisz prowadzony przez najwyższego kapłana . Jedynie w jednosci z nim ludzie mogą być zbawieni."

- Papież Jan XXIII , 1958 , Coronation Homiliy , Nov. 4


Ta Forma Rządzenia obejmuje nawet odpuszczanie grzechów

- Katolicka Encyklopedia , tom 12 "Papierz" p.265


Zbadaj Całe Niebiosa i ziemie a znajdziesz jedno istnienie które może wybaczać grzeszcznikowi, który może uwolnić go z ochowów piekła, to nadzwyczajne stworzenie, to ksiądz . Ksiądz Rzymsko Katolicki.

- Katolicki Kapłan , Strona 78


Ty ksiądz na wieki : Mówi uświęcony biskup ... Który nie jesteś już człowiekiem, grzesznym synem Adama ale Alter Chrystus, inny Chrystus. Na zawsze ksiądz najwyższego, z mocą przewyższającą wszechmocnego. Papierz nie jest tylko reprezentantem Jezusa Chrystusa, jest samym Jezusem Chrystusem skrytym za zasłoną ciała.

- Katolicki przegląd , Lipiec 1895


Sam bóg musi podporządkowywać się wyroką swoich księży i wybaczać lub nie wybaczać , godnie z ich - księży , odrzuceniem , lub daniem przebaczenia . Wyrok księży ma pierwszeństwo i Bóg się mu podporządkowuje .

- Dostojęstwo i Obowiązki księży , Tom 12 . Str 27


Kardynał Bellamine mówi : Wszystkie tytuły które pismo odnosi do Chrystusa jako głowy kościoła . Wszystkie te same tytuły odnoszą się również do papierza .

- On the Authority of Conculils , Tom 2 p.266


Nadane z Rzymu z naszego pałacu 10 Lutego 1817 roku . IV Jurysdykcja najświętszego papierza , ojca naszego w Chrystusie i naszego Boga , Papierza Leona XII ...

- Rome As It Is , P. 180


My na całej ziemi zajmujemy miejsce Boga wszechmocnego

- Listy Encekliczne Papierza Leona XIII , 20 Lipca 1894


Papierz ma moc zmienić czasy , unieważnić prawa i zwolnić od wszystkich rzeczy , nawet od przykazań Chrystusa .

- Dekretal De Transalt , Episcop . Cap .


Papierz może modyfikować Święte prawo

- Propha Bibliotheca "Papa" Art. 2


Rzymskie "Dekrataria" :

"Papierz może wydawać wyroki i osądy przeciwne prawą narodów , parzeciwne prawu Bożemu i ludzkiemu , on może zwolnić samego siebie od zaleceń apostolskich . Papierz ma moc zmieniać czasy , znosić prawa oraz pozbywać się innych rzeczy nawet zasad i reguół chrystusa "


Thomas Aquinas ( Tomasz z Akwiny )  : Papierz posiada najwiękrzą władze jako król świata

- The American Publishing Co. 1922 p. 30


Rzymski Papież posiada zwierzchictwo nad całym światem

- Sobór Watykański I , sesja IV , rodział III , lipiec 1870


Biedny grzesznik klęga u stup spowiednika . On wie że nie mówi do zwykłego człowieka lecz do innego Chrystusa . Słyszy słowa : Odpuszczam twoje grzechy - jego dusza jest wolna na zawsze od potwornego brzemienia .

- " SHALL I BE A PERIST ? " strona 14 - 15


Papież nie zajmuje na ziemi miejsca zwykłego człowieka , lecz prawdziwego Boga

- Papież Inocenty III , ojciec inkwizycji , Decretals of Gregory IX . księga 1 , rodział 3


Ja jestem we wszystkim i ponad wszystkim . Zatem sam Bóg i ja - zastępca Boga , tworzymy jeden konsystosz . A ja mogę czynić prawie wszystko co może Bóg , dlatego ja będąc ponad wszystkim , jestem również ponad wszystkimi Bogami

- Papież Mikołaj , The Church Historians of England : Reformation Period by Josiab Prrat , pub. 1856 strona 159


Nieomylność Papieża , dogmat uchwalony w 1870 przed sobór Watykańśki I . Stwierdza , że Papież podczas oficjalnych wystąpień na temat spraw doktrynalnych lub etycznych jest chroniony przed błędem przez Boga i dlatego jego słowa nie mogą być kwestionowane .

- Encyklopedia Polonica , Strona 1781


" Pan uczynił Piotra widzialnym fundamentem swojego kościoła i powierzył mu swoje klucze . Biskup Kościoła w Rzymie , następca świętego Piotra , jest głową kolegium Biskupów , zastępcą Chrystusa i pasterzem całego kościoła tu na ziemi . "

- Katechizm Kościoła Katolickiego , strona 936


Papież posiada tak wysoką godność , że jest on niemal Bogiem i Boga zastępcą .

- Słownik Ferraris Ecclestical Dictionary


" Święty Janie Pawle II , za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliskich). Wierzę w moc mej Modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które pokornie proszę… (należy wymienić prośby). Uproś mi też dar umocnienia mojej wiary, nadziei i miłości. Panie Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że o cokolwiek w Twoje imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie! "

- Modlitwa do Jana Pawla II jako Pośrednika między człowiekiem a Bogiem


" Najwyższym nauczycielem w kościele jest Biskup Rzymu. Jedność umysłów wymagawięc , obok doskonałej zgodności w jednej wierze, całkowitego podporządkowania się i posłuszeństwa woli Kościoła i Biskupa Rzymu jak samego Boga . "

- Papież Leon XIII


" Wiecie, że jestem Ojcem Świętym, reprezentantem Boga na ziemi, Zastępcą Chrystusa, co oznacza, że jestem Bogiem na ziemi . "

- Papież Pius XI


Od Bonifacego VIII ( 1294 - 1303 ) wiara w Papieża jest nawet zbawiennie konieczna , ponieważ jemu są poddani wszyscy mieszkańscy ziemi . Tak Również Grzegorz VII ( 1073-1085 ) w swoim " Dictatus Pape " : " Tylko Rzymski Potifex będzie powszechnie uznany "

- H. Heinz , " Między Czasem a Wiecznością " , Strona 176


Upadek dogmatów Papieża jako zastępcy Chrystusa jest dla chrześcijanina oczywisty . Papież jest najwiękrzym reprezentantem oraz formą kolaboracji władzy świeckiej nad którą panowali z religijną , zjawisko to nie było utrzymywane jedynie do średniowiecza , Papież oraz jego Zakon Jezuitów , potajemnie rządzą światem . Nie istnieje potężniejsze i większe zjawisko połączenia władzy świeckiej i religijnej niż Katolicyzm .

Prymat Piotrowy jest fałszwem i zwiedzeniem , nie wspieranym przez Biblie ani Historie .


" Wielu Rzymskich Papieży było Heretykami "

- Papież Hadrian VI , Pontyfikat 1522-1523


Jeden z Papieży , Stefan VII był szaleńcem , kazał otworzyć grób swojego poprzednika , Papieża Formosusa , w dziewięć miesięcy po jego śmierci . Podczas tak zwanego synodu trupiego , cuchnącego trupa przywdział w szaty pontyfikalne , posadził na tronie w Laterianie , i postanowił przesłuchać go osobiście . Formusus został oskarżony i nielegalne przejęcie urzędu Papieskiego , był biskupem w innym pałacu i nie mial prawa stać się biskupem Rzymu . W związku z tym , według Papieża Stefana , wszystkie rozkazy i edykty , wydane przez Formosusa , były nieważne . W Imieniu Formosusa , odpowiadał nastoletni diakon . Uznano go winnym . Trup dowiedział się że jest antypapieżem . Rozebrano go do koszuli , i po obcięciu mu dwóch palców , którymi rozdawał błogosławieństwa , został wrzucony do Tybru . Ciało wyłowili zwolennicy Formosusa , i w tajemnicy pochowali . Później na powrót znalazło się w Bazylice Świętego Piotra . Stefan wkrótce sam został uduszony .

- Namiestnicy Chrystusa , Peter de Rosa


Advertisement