Benio123o pl Wiki
Advertisement
Papież Pius IX

Papież Pius IX

Pius IX - papież Kościoła rzymskokatolickiego sprawujący urząd papieski w latach 1846-1878 roku, następca papieża Grzegorza XVI. Autor Encykliki Quanta Cura z 1864 roku w raz z jej dodatkiem Sylabus Errorum w których potępił możliwość tolerancji wiary niekatolickiej w życiu publicznym twierdząc że jedynie Kościół Rzymsko Katolicki ma prawo do swobodnego kultu.

Mocno podkreślał potępienie każdego kto sprzeciwia się autorytetowi papież jako następcy apostoła Piotra i brak zbawienia dla tych którzy nie są świadomie częścią kościoła Rzymsko Katolickiego. Jego deklaracje wpłynęły na późniejszy I sobór Watykański który jako dogmat ustanowił nieomylność papieża.

Jeżeli więc wtedy, ktokolwiek zaprzeczyłby że jest z nakazu Chrystusa Pana i Boskiego prawa, aby Błogosławiony Piotr miał wieczną linie następców w Prymacie nad Powszechnym Kościołem; lub że Rzymski Pontiff nie jest następcą Błogosławionego Piotra w tym prymacie, niech będzie przeklęty.

- First Dogmatic Contitution on the Church of Christ, Sobór Watykański I, Sesja 4, 18 lipca, 1870 rok

W sprawie papieża Liberiusza, Pius IX fałszywie twierdził że odmówił potępienia Antazego Wielkiego. To twierdzenie jest negacją historii kościoła - Liberiusz.

Dzieła:

Sylabus Errorum, dodatek Quanta Cura, Papież Pius IX

"Naszą powagą Apostolską je odrzucamy, piętnujemy i potępiamy, a chcemy oraz polecamy, by one wszystkich Katolickiego Kościoła synów uznane były za odrzucone, napiętnowane i potępione."

- Quanta Cura, 1864 rok, Papież Pius IX

"77. - W naszych czasach nie ma już potrzeby uznawania religii katolickiej za jedyną religie państwową, z wykluczeniem wszelkich innych wyznań.

78. - Dlatego słusznie się uważa, że w niektórych krajach katolickich, prawo obdarzyło obcokrajowców tam podróżujących swobodą wyrażania szczególnych form ich wyznania.

79. - Błędem jest (twierdzenie), że wolność obywatelska wszelkich wyznań, oraz pozostawiona im nieograniczona możliwość manifestowania wszystkich swoich poglądów otwarcie i publicznie, w łatwiejszy sposób prowadzi do zepsucia moralności i umysłu, a także propaguje zarazę indyferentyzmu."

- Sylabus Errorum, dodatek do encykliki Quanta Cura będącej wykazem współczesnych błędów, Papież Pius IX, 1864 rok

Ten Katolicki dogmat jest równie dobrze znany, że nikt nie może zostać zbawiony poza Kościołem Katolickim, i że ci którzy świadomie buntują się przeciw nauczaniu i autorytetowi Kościoła nie mogą otrzymać wiecznego zbawienia, ani ci którzy świadomie oddzielają samych siebie z jedności z Kościołem i Rzymskim Pontiffem, następcą Piotra, któremu Zbawiciel powierzył strzeżenie Jego winnicy.

- Quanto Conficiamur Maerore, 10 sierpnia, 1863 rok, Papież Pius IX

Advertisement