Benio123o pl Wiki
Advertisement
Papież Pius VII

Papież Pius VII

Pius VII - Papież kościoła rzymsko katolickiego sprawującego urząd w latach 1800-1823, autor encykliki Post tam diuturnitas z 1814 roku potępiającej swobodny kult i wolność słowa wiary niekatolickiej.

"Przez sam fakt ustanowienia wolności wszystkich kultów bez rozróżnienia, prawda jest pomieszana z błędem, a święta i niepokalana Oblubienica Chrystusa, Kościół, poza którym nie ma zbawienia, zrównany jest z sektami heretyckimi, a nawet z żydowską wiarołomnością."

- Post tam diuturnitas, 1814 rok, Papież Pius VII

Advertisement