Benio123o pl Wiki
Advertisement
Top_10_kobiecych_"pastorów"_diabła_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Top 10 kobiecych "pastorów" diabła - Doktor Gene Kim, Napisy PL

Urząd kobiecy w organizacji zborów w biblii nie istnieje, kobieta ma dozwolone nauczanie innych kobiet oraz zobowiązana jak każdy do głoszenia ewangelii, funkcja nauczycielska w zborze jest dla niej jednak biblijnie niepodważalnie niemożliwa i zawsze sprzeczna z pełną objawioną wolą Bożą.

1 Tym 2:11-12 Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości.

1 Kor. 14:34-35 Niech wasze kobiety milczą w kościołach. Bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi. A jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów. Hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele.

Nie istnieje nic podobnego jak urząd nauczycielski kobiety odzwierciedlony przez funkcje pastorską w zborze, istnieje jedynie otwarte wrogie przeciwstawienie się Bogu przez twierdzenie, iż ta nieznana chrześcijaństwu rzecz istnieje w obrębie chrześcijaństwa mimo i jej zabroniona praktyka na terenie lokalnego zboru.

Twierdzenie, że kobieta chcąca gorliwie pełnić funkcje, jest usprawiedliwiona by jej na to zezwolić, jest sprzecznością wewnętrzną; jedynie umysł przewrotnie wrogi przeciwko Bogu żąda tego czego Bóg otwarcie przez Apostołów zakazał, co jest tożsame z udowodnieniem iż owa gorliwość potencjalnej kobiety która świadomie decyduje się na to mimo wszystko, jest gorliwością cielesną lub fikcyjną, ponieważ wymaga ona bezpośredniego aktu niesubordynacji względem Boga który uznał ten porządek dla własnego dobra chrześcijanek i całych zborów jako Bóg wszechwiedzący znający konsekwencje innego nakazu przez pryzmat całej historii i wieczności.

Oznacza to że gorliwość kobiety do pełnienia służby nieistniejącego dla niej urzędu, wyklucza się sama przez siebie jako deklaracja otwartego buntu, co skreśla osobę z możliwości powołania jej na jakikolwiek urząd w zborze.

Powołanie kobiety na urząd nauczycielski w zborze świadczy o fikcyjności zboru, jego upadku, agonii, potrzebie jego reformy bądź opuszczenia, stanu krytycznego oraz otwarcia na działanie diabła, który będzie przeciwnie do Boga błogosławił tą decyzje i rozwijał owy urząd by użyć go przeciwko samemu zborowi dla swoich celów.


Uzurpatorki funkcji nauczycielskiej:

Bobby Huston

Joyce Meyer

Nadia Bowles Weber

Advertisement