Benio123o pl Wiki
Advertisement

Spojrzymy na Psalm 23:12, narysuje coś tutaj, mam nadzieje że mi wyjdzie, dobrze, tu są gwiazdy, rysuję Amerykę, więc to jest Ameryka, więc naród Amerykański, wiele kościołów popada w patriotyzm, wiele kościołów IFB, kościołów baptystycznych są bardzo patriotyczne.

I wszyscy śpiewają „Boże, błogosław Amerykę.” więc jaka jest biblijna odpowiedź odnośnie Ameryki? Czy wierzymy że Ameryka będzie miała ostatnie światowe przebudzenie?

Większość – posłuchajcie tego; będziecie zszokowani jeżeli tego nie wiecie, większość chrześcijańskich kościołów, i nie tylko chrześcijańskich kościołów ale nawet nawet IFB – niezależnych baptystów i wielu z nich stoi tylko na KJV; wiele z nich wierzy że będzie jakieś światowe przebudzenie i Bóg będzie błogosławił ich tym przebudzeniem.

Więc wielu z nich ma nadzieje odnośnie Ameryki. Ale w rzeczywistości biblia pokazuje że to nie będzie możliwe, jednakże argumentują przez kilka wersetów o tym że Bóg będzie błogosławił Amerykę, jednym ze sławniejszych wersetów jest Psalm 33:12

Więc jest to jeden z ich wersetów które używają by udowodnić że jest nadzieja dla Ameryki i Bóg może ją błogosławić, dlatego śpiewają „Boże błogosław Amerykę.” Ale jak powiedział mi jeden z moich biblijnie wierzących mentorów, po tym jak oni śpiewali tę pieśń „nie rób tego Panie, nie rób tego!”

Więc zobaczcie Psalm 33:12, biblia mówi: Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan

Tak więc zauważcie że na monetach mamy wypisane „w Bogu pokładamy zaufanie”, na wszystkich monetach amerykańskich, więc chrześcijanie mocno naciskają na to że to naród bojący się Boga, chrześcijański naród który został założony na chrześcijańskich zasadach.

Więc z tego powodu możemy śpiewać „Boże błogosław Amerykę” i tak dalej. Ale zobaczcie, dlatego musicie być dyspensacjonalistami, w dyspensacjonaliźmie zrozumiecie odnośnie błogosławienia przez Boga narodu przez przebudzenia; gdy Bóg błogosławi naród przez przebudzenia musicie zrozumieć że jest tylko jeden naród do którego Bóg przywiązuje uwagę.

To Izrael, nigdy Ameryka, czy przeczytali dalszą część? Jak wielu z nich cytuję tę część w wersecie 12-stym? ...Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.

Czy myślicie że to była Ameryka w psalmach? Nie, kto to był? Naród Izraelski, żydzi, dlatego żydzi są kim? Wybranym narodem Bożym. Więc błogosławieństwa odnoszące się do fizycznych błogosławieństw narodu odnoszą się do żydów – narodu Izraelskiego, to żydzi, żydzi w tym przypadku.

Idźcie do II Kronik rozdziału 7-dmego; jest to następny fragment który używają, II Kronik rozdział 7-dmy, więc twierdzą że jest nadzieja dla Ameryki z powodu tego fragmentu:

II Kronik rozdział 7-dmy, jest to następny sławny fragment który używają by udowodnić że jest nadzieja dla Ameryki jeżeli ludzie odwrócą się od swojej niegodziwości i będą szukać Boga, więc słyszycie ich jak okazjonalnie to cytują. Więc oto sławny fragment który usłyszycie dość często; II Kornik 7:14

Ale pozwólcie zadać mi to szybkie pytanie zanim przeczytamy: jak myślicie do kogo stosuje się ten werset? To ponownie Izrael, prawda? To Izrael, zobaczymy II Kronik 7:14, to zabawne że gdy patrzycie na jakikolwiek werset w biblii który mówi błogosławieniu przez Boga narodowi, krajowi, musicie zrozumieć że...

Nie tylko to; czy to nowo testamentowe wersety czy staro testamentowe? Starotestamentowe, więc oczywiście Ameryka wtedy nie istniała i odnosi się to do starotestamentowych żydów, narodu Izraelskiego. Biblia mówi:

I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.

Więc z tego powodu chrześcijańskie kościoły cytują ten werset i głoszą do Ameryki „pokutujcie, pojednajcie się z Bogiem by Bóg mógł znowu błogosławić nasz naród, ale przeczytajcie ten werset; czyi ludzie? „Mój lud.” Czy Bóg nie nazywał zawsze żydów „Moim ludem, moimi wybranymi”?

Nie tylko to, jest napisane „będą wzywać mojego imienia”, widzicie? Kto jest Jego ludem, to naród Izraelski, prawda? To są ludzie których wywołuje, więc to są bez wątpienia żydzi, ponownie nie Ameryka.

Powiem wam co Bóg sądzi o Ameryce; udajmy się do Izajasza rozdział 40-sty, „Bóg kocha Amerykę, kocha mój naród i będzie go błogosławił, będziemy mieć światowe przebudzenie” - to dość szlachetne ale bardzo mi przykro, Bóg nie podziela twojego poglądu.

Zobaczcie na Izajasza 40:17, co biblia tutaj mówi?

Wszystkie narody... Amen? Wszystkie narody, to wlicza Amerykę... są niczym u niego, uważa je za...co? Przykro mi ale Bóg myśli o Ameryce że jest niczym. Czytajmy dalej; uważa je za pustą nicość.

Jesteście bardzo szlachetni odnośnie waszej miłości dla Ameryki ale dla Boga jest to mniej niż nic, jeżeli to rani twoje uczucia; przykro mi, ja tego nie powiedziałem – to Bóg. Ja w zasadzie kocham Amerykę bardziej niż Bóg, rozumiecie? Ponieważ Bóg uznaję Amerykę za mniej niż nic – ja nawet nie myślę tak, dobra?

„Boże błogosław Amerykę” - próżność, wszystko to na nic, tak Bóg o tym myśli. Zobaczmy na II Tymoteusza rozdział 3-ci, jeżeli myślisz że będzie światowe przebudzenie to nie czytałeś nawet swojej biblii, wiecie co biblia mówi? Więc użyjmy zdrowego rozsądku patrząc na II Tymoteusza 3:1, użyjcie tu zdrowego rozsądku;

Zbliżając się coraz bliżej do ucisku, czy będzie światowe przebudzenie czy antychryst będzie przejmował świat? Więc skoro antychryst będzie przejmował świat, jak możecie mówić że Ameryka i świat będzie miała światowe przebudzenie? Jeżeli tak by było, nie było by wówczas światowego porządku, światowej religii, żadnego antychrysta, widzicie?

Ale co biblia przewiduje? Biblia przewiduje że nie będzie lepiej, że będzie gorzej gdy przyjdzie człowiek grzechu, inkarnację szatana przychodzącą rządzącą światem. Nazywacie to światowym przebudzeniem? Zbawianym jest że próbują argumentować przez objawienie rozdział 7-dmy gdzie jest mowa o 144 tysiącach nieskalanych żydów, więc mówią że to pokazuje możliwość dla światowego przebudzenia.

Ale zobacz, jeżeli czytasz całą księgę objawienia, biblia mówi że wszystkie narody, cały świat podąża za antychrystem a ci którzy nie są świętymi Bożymi i jeżeli porównujesz liczby świętym z całym światem to wciąż bardzo mało, musicie zrozumieć.

Widzicie? To nie rozważa światowego przebudzenia. Tak przy okazji, wiecie jak wiele jest zbawionych chrześcijan na całym świecie? Więcej niż 144 000 czyż nie? Myślicie że to było by więc światowe przebudzenie? Widzicie? To nie znaczy nic.

Zobaczcie II Tymoteusza rozdział 3:1: A to wiedz, że w dniach ostatecznych... więc mamy ostatnie dni kościoła, ale co się stanie? ... nastaną trudne czasy:

Zobaczcie na to; przebudzenie w wersecie 2-gim, prawda?

Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, Bez serca,

Nazywasz to przebudzeniem? nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,

Werset 4-ty, 5-ty, 6-ty, 7-dmy – nazywasz to przebudzeniem? To nie wygląda jak przebudzenie. „To możliwe że może będzie moment w którym będzie lepiej” - nie zobacz werset 13-ty:

Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.

Więc zauważ tutaj że nie będzie lepiej, nie ma lepszego momentu, będzie gorzej i gorzej, dlatego nie ma absolutnie żadnej nadziei dla światowego przebudzenia, musicie zrozumieć że nie ma takiej rzeczy, zobaczcie na II Tesaloniczan rozdział 2-gi, czy chcecie zostać pochwyceni? Chcecie być pochwyceni?

Amen, dobrze, jeżeli chcecie być pochwyceni to musicie zrozumieć to; musi być odstępstwo, nie będzie pochwycenia, nie będzie pójścia do niego aż nie nastąpi odstępstwo, więc jeżeli argumentujecie że będzie światowe przebudzenie, to jak zostaniemy więc pochwyceni? Widzicie? Musi być gorzej i gorzej.

Zobaczmy na II Tesaloniczan 2:1: Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim,

Widzicie? Jest tu pochwycenie: ...prosimy was, bracia, Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, ...odnośnie dnia Chrystusa w wersecie 2-gim i co jest wliczone w dzień Chrystusa? Pochwycenie, prawda? Czytajmy dalej: bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo

Musicie to mieć, jeżeli tego nie macie to dzień Chrystusa nadejść w pełnej pewności, odstępstwo musi mieć miejsce, tu jest rzecz; czy to znaczy że nie przysięgamy pod flagą, że nie kochamy naszego narodu? Czy to znaczy że nie szanujemy prezydentów i tym podobne? Nie.

W rzeczywistości jest odwrotnie i pokaże wam to w innym filmie, to jest nasze zadanie jako biblijnych chrześcijan, zobacz; wielu z nich jest odstępcami ale musisz także zrozumieć że oni również pracują na to abyśmy i my byli uczestnikami przywilejów wypływających z tego narodu w tym co oferuje, jasne?

Nie jesteśmy bandą anarchistów którzy się na nich uskarżają, to brzmi jak banda żydów, dzieci Izraela którzy mieli Mojżesza który się dla nich starał a oni tylko uskarżali się na to wszystko – nie jesteśmy takim rodzajem ludzi, oddajemy im z tego powodu szacunek, kochamy nasz naród.

Nie wiem jak z tobą ale ja doceniam wolność, wiem że zabiorą wiele naszej wolności, ale zobacz; to nie jest komunistyczna Korea Północna, to nie są komunistyczne Chiny, to nie jest komunistyczna Kuba. Jestem wdzięczny za to co Pan zapewnił i oddaje im szacunek, kocham naród i dziękuje za niego Bogu, mamy nawet niektórych członków którzy służą w wojsku służąc naszemu krajowi.

Mamy biblijnie wierzące kościoły które świadczą żołnierzom, kościół doktora Rockmana miał wiele żołnierzy wojskowych i prosimy by wstali i dajemy im oklask, dlaczego? Ponieważ pracują na to aby zapewnić nam to co dziś mamy, czy to znaczy że rząd nie jest wypaczony?

Żartujesz sobie? Wszystko jest wypaczone ale pamiętamy o tym aby oddawać szacunek tym którym się należy, za właściwe rzeczy które nam zapewniają, nie za złe rzeczy, widzicie? Więc złe rzeczy są takie że nie zachwycamy się naszym narodem jako bezbłędnym, zobacz; jest wiele błędów w naszym rządzie – dlatego nie możesz śpiewać „Bóg błogosławi Amerykę”.

Nie mam takiego sumienia by zawieszać sztandary i tym podobne, dlaczego? Bo jest wypaczony i pomieszany, nie zobaczycie mnie tak robiącego. Więc dlatego nie śpiewacie tych pieśni w naszych kościołach, jeżeli musimy pod naciskiem rządu lub w szkole i tym podobnym to oczywiście – zrobię to bo pokazuje że oddaje szacunek krajowi ale rzeczą jest to że reszta innych rzeczy w Ameryce które są niegodziwe i złe – nie zachowujemy tych rzeczy.

Więc nie możemy stwierdzać dla niej tych wersetów, szczególnie światowego przebudzenia – to szaleństwo, to się nie stanie. Oto co Bóg sądzi o Ameryce.

Advertisement