Benio123o pl Wiki
Advertisement
Paul Washer

Paul Washer

Paul Washer - Kaznodzieja kalwinistyczny, jeden z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych kalwinistów szczególnie z bezpośredniego głoszenia skupionego na zbawczej kwestii uczynków osób wierzących bez których nie mogą być zbawieni, jeden z najpowszechniejszych autorytetów "Lordship Salvation" oraz silnie popularny w teologiach otwartej utraty zbawienia.

"Jesteś zbawiony ponieważ upamiętałeś się z grzechów i wierzysz, i nie tylko dlatego że zrobiłeś to w przeszłości, ale dlatego że kontynuowałeś robienie tego nawet do teraz. Teraz spędź resztę swojego życia upamiętając się ze swoich grzechów i wierz mi; konwersja nie jest jak szczepionka, "oh zrobiłem to, o upamiętałem się, uwierzyłem", pytaniem jest mój przyjacielu, czy kontynuujesz upamiętanie się z grzechów? Czy kontynuujesz wiarę? (...) Nie, nie! Jeżeli nie masz uczynków, idziesz do piekła."

- Paul Washer, sermonaudio

Washer stwierdził że nie istnieje coś takiego jak "cielesny chrześcijanin". Apostoł Paweł swoich zbawionych braci w Chrystusie nazywa cielesnymi niemowlątami w Chrystusie. Obiekcja Washera została skrytykowana mianem cielesnej samej w sobie.

I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.

- I Koryntian 3:1

Advertisement