Benio123o pl Wiki
Advertisement
Philip Shaff

Philip Schaff

Obrady Parlamentu Światowego w 1893 roku

Obrady Parlamentu Światowego w 1893 roku

Philip Schaff, 1893 rok

Philip Schaff, 1893 rok

Philiph Schaft - Doktor teologii, kalwinista. Członek komisji nadzorującej przekład American Standard Version który ukazał się 8 lat po śmierci Shaffa. Ekumenista, rewizjonista tekstu greckiego.

"Kalwinizm reprezentuje konsekwentną, logiczną i konserwatywną prawowierność; Arminianizm zaś elastyczny, progresywny, zmienny liberalizm"

- Philip Schaff, Creda Chrzejściaństwa, strona 509

"Chrystus obiecał nam jedną trzodę i jednego pastrzerza, ale nie obiecał jednej zagrody. Słynny fragment Jana 10:16 został błędnie przetłumaczony i ten błąd przeszedł do bilblii króla Jakuba. Trzoda Chrystusa jest jedna lecz zagród jest wiele, dlatego musimy poszukiwać, o wiele szerszej jedności."

- Philip Schaff podczas obrad parlamentu światowego w 1893 roku

Advertisement