Benio123o pl Wiki
Advertisement
Piotr II Katolicki

Piotr II Katolicki

Dzieje Inkwizycji Hiszpańskiej, Leszek Biały

Dzieje Inkwizycji Hiszpańskiej, Leszek Biały

Piotr II Katolicki - Król Aragonii od 1196 do 1213 roku.

"Król Aragonii Piotr II już w 1197 r. nakazał opuszczenie swego królestwa wszystkim waldensom i innym heretykom, uznanym za "nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego, gwałcicieli wiary katolickiej i publicznych wrogów władcy i monarchii". Heretycy schwytani po Wielkiej Nocy mieli zostać spaleni żywcem, zaś ich mienie podlegało konfiskacie. 1/3 owego mienia miała przypaść delatorom, reszta zasilić skarbiec królewski. Ewentualni protektorzy heretyków narażali się na ciężkie kary jako współwinni zbrodni obrazy majestatu, za to gorliwi wykonawcy edyktu mogli liczyć na całkowitą bezkarność:"

- Dzieje Inkwizycji Hiszpańskiej, Leszek Biały, 1989 rok, Rozdział I

"Niechaj będzie wiadomym, że jeśli jakiś szlachcic bądź człek z gminu odkryje w naszych włościach heretyka i zabije go lub zrani, albo też pozbawi go majątku lub wyrządzi mu jakąś inną krzywdę, nie spotka go za to żadna kara, a przeciwnie, zaskarbi sobie naszą łaskę"

- Piotr II Katolicki, Historia de la Inąwsición en Espana y America, pod kier. J. Perez Villanueva i B. Escandell Bonet, Madrid 1984, t. I, strona 248

Advertisement