Benio123o pl Wiki
Advertisement

Doktryna wyznawana głównie w protestantyźmie, dyspensacjonaliźmie, baptyźmie oraz występująca w pierwszych wiekach chrześcijaństwa oraz okazjonalnie w ciągu historii kościoła, mocno spopularyzowana w 19-stym wieku przez Johna Nelsona Darby. Wiarą tożsamą z pochwyceniem przed wielkim uciskiem jest wiara w możliwość przyjścia Chrystusa w każdej chwili czyli również przed wielkim uciskiem po swój kościół, podzielali to przekonanie Barnaba, Papias, Justyn Męczennik, Cyprian, Tertulian, Hippolit, Lactiantus.

Przekonanie o nadejściu Chrystusa po swój Kościół w każdej chwili jest biblijnym przekonaniem apostolskich chrześcijan nauczanych przez apostołów oraz Pana Jezusa Chrystusa do ciągłej gotowości przyjścia Pana w każdej chwili.

Apostoł Paweł pisał w I Tesaloniczan rozdziale 5-tym że dzień Pański będzie zaskoczeniem dla świata, lecz nie dla spodziewających się go chrześcijan, napomina do gotowości stanięcia przed Panem i mówi że chrześcijanie nie są przeznaczeni na gniew Boży, że nie są w ciemności, oraz nie są zaskoczeni.

A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.

- I Tesaloniczan 5:1-11

Przeznaczenie na gniew Boży, bycie w ciemności oraz zaskoczenie są cechami ludzi w wielkim ucisku, przeciwnymi do poprzednich wymienionych cech zbawionych chrześcijan.

Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.

Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

- Łukasza 21:36

Advertisement