Benio123o pl Wiki
Advertisement

Na początku , Bóg stowrzył mężczyzne a z niego Kobiete , jednego mężczyzne i jedną kobiete , tym polecił się rozmnażać i napełniać ziemie . Ten swoisty wzorzec naturalnego związku Biblijnego , jest swoistym uniwersalnym przykładem tego , czym jest małżeński związek , związkiem między jedną kobietą a jednym mężczyzną .

W Starym Testamencie Poligamia nie była zabroniona , w rzeczywistości przed nadaniem prawa nawet kazieroctwo było nie tylko legalne ale i wymagane do zaistnienia ludzkości w księdze rodzaju . Jednak rzeczy te były cieniem rzeczy przyszłych i prawo starotestamentowe , zostało zmienione przez Pana Jezusa na nowe Prawo Nowego Testamentu które ściśle reguluje czym jest Biblijne Małżeństwo .

Na Podstawie Słowa Bożego można łatwo ujżeć że Nowe przymierze jakie zostało zawarte między Bogiem a Ludźmi przez Ofiare Pana Jezusa Chrystusa , ukazuje związek następująco nie dając miejsca Poligami .


Mat. 19:5-6 5 I powiedział: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. 6 A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.

Żona - Rodzaj Żeński , liczba Pojedyńcza

" ...I Będą dwoje jednym ciałem "... , werset ten obala w pełni poligamie , wchodząc w stan małżeński oby dwoje małżonków staje się jednym ciałem , nikt nie może wówczas z żadnym z nich wejść w inny małżeńki związek .


Rzym. 7:2 Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża.

Żona - Rodzaj Żeński , liczba Pojedyńcza , Związana z Mężem - Rodzaj Męski , Liczba Pojdeyńcza - aż do śmierci Brak miejsca na poligamie w powyższym wersecie .


1 Kor. 7:39 Żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle w Panu.

Żona - Rodzaj Żeński , liczba Pojedyńcza , aż do śmierci - stają się jednym ciałem , Wykluczenie Poligami

Analogia Socla Scirptula : Zakładając Poligamie żona staje się niewierna przy więcej niż 1 mężu i łamie Boże prawo . Według ludzi wyznających Herezje Poligami i powołujących się na stary Testament , powinna według niego ponieść śmierć przez ukamienowanie .


1 Kor. 7:2 Jednak aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża.

Żona - Rodzaj Żeński , liczba Pojedyńcza , Mąż - Rodzaj Męski , Liczba Pojdeyńcza Status złamania tego prawa - Wszeteczeństwo .


1 Kor. 7:3 Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi .

Żona - Rodzaj Żeński , liczba Pojedyńcza , Mąż - Rodzaj Męski , Liczba Pojdeyńcza


Hebr. 13:4 Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. Cudzołożnikiem jest każdy kto dokonuje zdrady małżonka przez kontakt płóciowy , nie jest możliwe usprawiedliwienie jeżeli w formie poligami znajduje się w dwóch związkach naraz , gdyż żona staje się nierozerwalnym ciałem z mężem .


Efez. 5:22-23 22 Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. 23 Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.

" ... bądźcie poddane swoim mężom jak Panu ... " - Pan jest tylko jeden , tak też tak żony , czyli wszystkie zamężne kobiety , muszą być poddane jednemu mężczyźnie .

Tak samo jak 1 żona , której głową jest 1 mąż , a głową męża jest tylko jeden ten sam na Wieki Bóg ,Pan Jezus który jest głową kościoła . Kościół którego symbolicznym małżonkiem jest Pan Jezus jest tylko jeden .

Żony - liczba mnoga , nie jest to zwrot do kilku żon jednego mężczyzny , a do ogółem wszystkich żon , jak wynika z Analogi Słowa Bożego - jednego mężczyzny .


Żaden człowiek wymieniony w Nowym Testamencie , nie stosował Poligamii poza bezbożnikami których Bóg potępiał . Apostołowie którzy założycili fundament Kościoła którego Kamieniem węgielnym jest Pan Jezus Chrystus , mieli jedną żone , niektórzy byli bezżenni , co Obala Celibat oraz Poligamie .

Biskup który ma być wzorem postępowania dla innych członków zgromadzenia , miał być wedle woli Bożej , mężem jeden żony , co Obala Celibat oraz Poliogamie .

Poligami jak i Celibatu , w Nowym Testamencie nie ma , są to ludzkie doktryny pochodzące od demonów , które równolegle były spotykane w pogańskich systemach demonicznych już za Apostołów . Wczesny Kościół nigdy poligami nie praktykował , a także Biblijni Chrześcijanie nie roibli tego na przestrzeni całej Historii , wszyscy uznawali jedynie związki Monogamiczne .

Monogamizm jest potwierdzony Biblijnie i Historycznie , obalając Poligamizm , jako herezje .

Advertisement