Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Ponad 100 pocisków – skraj wojny w Palestynie – Doktor Gene Kim, 15 Listopad, 2019 Rok, tłumaczenie - Beniamin Zabój, 2019 rok.

Biblia mówi w 2 Koryntian rozdziale 2-gim że nie mamy ignorować zamysłów szatana, więc jest istotne że będziemy świadomi tego co szatan czyni w naszym świecie abyśmy nie stali się zdobyczą upadając do jego systemu.

Jak mogliście słyszeć, ma miejsce duży konflikt i wygląda jakby wzniecał się bardziej i bardziej, widzicie Palestynę przeciwko Izraelowi.

Waham się używać terminu „Palestyńczycy” ponieważ brzmi to tak jakby ta ziemia należała do nich, ale musisz zdać sobie sprawę z tego że cały kawałek ziemi należy do Izraela, więc to (żydzi) jest naprawdę prawdziwy lud palestyński.

Więc użyje tym razem nazwy której ludzie powszechnie używają, Arabowie, będziecie widzieć mnie używając prawdopodobnie tego terminu częściej.

Więc widzimy tutaj że uderzają pociski, słyszałem różne reportaże mówiące „kilka pocisków” oraz „160” pocisków, słyszałem że niektóre źródła podają ponad 200 pocisków w rzeczywistości.

Więc to idzie w całości, niezależnie od tego jakie są źródła, punktem jest to; nie ma wątpliwości że jest wiele pocisków tam i z powrotem, więc wysadzą się wzajemnie, powodem dlaczego jest to że Izraelski rząd zajęli naprawdę mocną postawę i zajął się jednym z wielkich przywódców terrorystycznych w tamtym miejscu.

Ponieważ zajęli się jednym z ich wielkich przywódców terrorystów, Arabowie poruszyli się i wściekli i rozpoczął się atak, wtedy Izrael powiedział „dość znaczy dość” i zestrzelili ich kontratak.

Teraz; dlaczego ta wojna jest konieczna, możesz zapytać. Powodem dlaczego jest to że biblia mówi że Ismael będzie dzikim człowiekiem, każda ręka będzie przeciw niemu a jego ręka przeciw każdemu. Spójrz na mniejszych i głównych proroków; wszystkie te narody o których mowa, zauważysz że Arabowie są częścią tych różnych ziem.

I muzułmanie są częścią wielu z tych ziem które Bóg poddał pod swój sąd. Wymienia Syrię, wspomina Edom, wspomina o Amonitach, Moabitach i tym podobnych, ale zwróć uwagę na to że te narody składają się w głównej mierze z muzłuman i arabów, z tego zdasz sobie sprawę.

Czemu? Ponieważ wróć po prostu do linii Islamela – to jest klucz; i ci którzy są spokrewnieni z Ismaelem, Ezaw poślubił potomka Islamela i pochodzą od Ezawa również. Więc widzicie że jest to stanowczo wszędzie na około, więc Bóg wydał na nich swój wyrok i jedna z grup terrorystów to jak możecie wiedzieć Hamas, teraz zobacz na Abdiasza który jest bardzo interesujący.

Przyjrzymy się księdze Abdiasza werset 10, w Abdiasza wersecie 10 co jest bardzo interesujące, to to że słowo „Hamas” - muzułmanie używają tego jako swój termin na; to jest luźne, możecie włożyć tutaj własne interpretacje, więc proszę nie bądźcie zbyt krytyczni wobec mnie odnośnie interpretacji tutaj, ale zasadniczo znaczy to „zapał”.

Ale gdy zobaczysz na hebrajskie słowo, będzie to znaczyło „przemoc”. Teraz, zobacz o czym prorokuje biblia, prorokuje o tym rodzaju przemocy lub Hamasu od Arabów która będzie skierowana przeciwko jego ludziom i w czasach ostatnich zarządzi swój Sąd.

Więc zobacz Abdiasza werset 10.

Z powodu zbrodni (przemocy) na twoim bracie... kim? To odnosi się do Jakuba, ponieważ mowa o kim? O Edmoitach w wersecie 1-wszym, widzicie to? Odnosi się to do potomków Ezawa

Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, - bez żartów, prawda? Hamas, wiele aktów przemocy, widzicie to? To nie zbieg okoliczności, mówią o tym jako o zapale, czemu tak to nazywają? Ponieważ Biblia mówi że Ismael będzie dzikim człowiekiem – jego ręka przeciwko każdemu człowiekowi, oni uznają to i mieszają to ze swoim narodowym patriotyzmem, oddaniem.

Widzicie to? Ale Bóg uznaje to jako zbrodnie.

okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze.

To Bóg prorokuje o Edomitach, teraz – niektórzy ludzie będą twierdzić odnośnie Edomitów że to już się stało; proroctwo zostało wypełnione, ale to nie jest prawda ponieważ, jest prawdą że było tego częściowe wypełnienie ale musi się to kontynuować, ponieważ zobacz na werset 15-sty, stwierdza „gdyż” co?

Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody.

Więc czasy ostatnie to tutaj kończą, Bóg patrzy daleko na przód, Bóg patrzy daleko w przyszłość,

Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.

Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba... co? O, nie spodoba się to Palestyńczykom... i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.

To ziemia Izraelska, to nie jest po to by przeoczyć fakt że są problemy z Izraelczykami i narodem Izraela, i jeżeli szczególnie wejdziesz w niektóre teorie spiskowe że są niektóre złe rzeczy – nie ma co do tego wątpienia.

Ale zgadnij co – z tym każda wojna o jakiej czytasz; zawsze są jakiegoś rodzaju podstępy, coś nierównego, możesz znaleźć coś złego co ma miejsce, nie możesz uciec od tego faktu – punktem jest to że Boża ręka, jego ochrona jest nad narodem Izraelskim i zgadnij co, on użyje złych ludzi by wypełnić swoje proroctwo.

Oni nie wiedza o tym, nie wierzą w to, ty nie wierzysz? Biblia prorokowała tak wiele razy że Izrael gdy będzie miał karę, Bóg użyje złych ludzi by ukarać Izrael, dobrze? Nie czytasz swojej Biblii.

Wiesz co jest bardzo interesujące gdy czytam CBS News, przeczytam odcinek z CBS News, co to ma wspólnego z antychrystem jest dość interesujące dla mnie, dobrze, antychryst – biblia mówi że wiemy skąd przybędzie, przybędzie z Rzymu, antychryst przybędzie z Rzymu i zaprowadzi porozumienie pokojowe.

Jak może mieć przymierze, pokój, jeżeli by nie było parcia do wojny od samego początku, prawda? Teraz; powiedzmy to: ci ludzie walczą pomiędzy sobą, jak myślicie, czego cały świat szuka? Chcą zobaczyć przymierze, pokój pomiędzy nimi. Dlatego szukają zbawiciela który rozwiąże ten problem.

Więc niektórzy ludzie mają wielki nadzieje za Obamom, a inni chrześcijanie mają wielkie nadzieje że to będzie antychryst, i teraz Trump wszedł na scene z Jaredem Kushnerem i niektórzy ludzie mają nadzieje że oni będą nim. I wtedy żydzi mówią że będzie jako „zbawiciel” Izraela. Cóż, kimkolwiek ich „zbawiciel” będzie, wiemy to: będzie ostatecznie papieżem, ostatecznie stanie się papieżem więc mogę wliczyć Obame, Trumpa ale będzie to papież, wiemy to; papież, odbył podróże do Izraela i Arabskich narodów by mieć z obojga porozumienia.

Więc byłby perfekcyjnym mediatorem, przybędzie i Daniel 9:27 mówi o tym że zawrze przymierze z Izraelem, jeżeli kościół Rzymsko katolicki, jego piekielna wysokość – papież, zstąpi i doprowadzi do przymierza, to przymierze, cały świat powie „to jest to”, to jest ten zbawiciel.

On doprowadzi do porozumienia, i to fałszywy pokój, prawda? Ale użyje go by podbić ich. Użyję go do podboju. Biblia mówi że antychryst gdy przybędzie, będzie podbijał ale przyjdzie ze słowami pokoju.

Przybędzie w pokojowym przysposobieniu, Daniela rozdział 12-ście, ale w rzeczywistości to wojna. Co jest bardzo interesujące, to to że biblia wspomina to, zanim wspomnę o czym wspomina Biblia, siedzibą antychrysta będzie ostatecznie Jerozolima.

Więc chce przejąć to wszystko, dlatego będzie chcieć mieć to porozumienie, i zwróć uwagę na to że wszyscy ludzie w Jerozolimie, tej świętej ziemi, zobaczysz tam muzułmanów, katolików i żydów. Wiec będzie chciał przybyć tutaj i żyć w tym miejscu.

Gdy dokona tej mediacji, co jest bardzo interesujące to to że CBS News wspomina odnośnie tego konfliktu „Egipt wielokrotnie był mediatorem pomiędzy Izraelem a bojownikami ze strefy Gazy, starając się zredukować konflikt, islamski Jihad odrzucił wysiłki przez orędownika Musaba Alberene mówiącego że priorytetem jest odpowiedzieć na zbrodnie i skonfrontować się z Izraelską agresją.”

Zwróć uwagę tutaj, biblia... nie przepraszam, nie biblia – CBS News mówi tutaj że Egipt robił to od dłuższego czasu, jako mediator pomiędzy tymi dwoma narodami. Idź do Objawienia 11, jak nazwane jest miasto antychrysta? Zobacz Objawienie rozdział 11, jak jest nazwane miasto antychrysta, myślisz że dlaczego Biblia nazywa je tak?

Dlaczego Biblia nazywa je tak zupełnie znienacka? Zobacz Objawienie 11:8, ten termin „w przenośni” mediator, zobacz Objawienie 11:8, gdzie znajduje się główna siedziba antychrysta?

A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i... czym?... Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.

Coś będzie miało miejsce tutaj, to zacznie mediacje i przymierze. To jest gdzie traktat zostanie zawarty, traktat na który miejcie uwagę w Jerozolimie.

To "przypadkowe" że Bóg nazywa to Egiptem z jakiegoś dziwnego powodu, prawda? Czemu? Ponieważ oni potrzebują tego „zbawiciela” który będzie odpowiadać za te mediacje pomiędzy tymi dwoma narodami razem. Czasami biblia jest bardziej burzliwa niż myślisz.

Czasami ta księga jest daleko przed tobą zanim możesz nawet cokolwiek zacząć przewidywać.

Advertisement