Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dyspensacjonalizm jest bardzo ważnym nauczaniem, by pokazać podziały w tym jak Bóg rozprawia się z ludźmi w różny sposób, jeżeli w to nie wierzycie, to wyjdziecie z wieloma niewłaściwymi doktrynami, to dlatego są kościoły które mówią, że mamy dzisiaj "uzdrowienia", znaki i cuda, to jest to w co wierzą.

Tak więc "mówienie językami", bycie uzdrowionym, widzenie wizji, Bóg mówiący do was, wiecie, objawienia, możliwość przepowiadania przyszłości bezpośrednio od Boga.

To wszystko, wierzą że chrześcijanie mogą to dzisiaj robić. To wszystko nazywa się znakami. To wszystko to znaki, to można znaleźć w Marka rozdziale 16, Jezus Chrystus powiedział, że znaki będą za nimi podążać, że w Jego imieniu będą wypędzać demony, wskrzeszać zmarłych, leczyć chorych i wspomniał wszystkie różne znaki, więc to są znaki.

Oni wierzą, że chrześcijanie mogą robić to dzisiaj ale spójrzcie na Wyjścia rozdział 4. Jak znaki się zaczęły? W ten sposób; wiecie kogo dotyczą, dlaczego Bóg zaczął znaki? Zacznijmy od tego. To nie było dla chrześcijańskiego kościoła.

To było, możecie się domyśleć, dla Jego fizycznego narodu - Żydów, jako fizyczna grupa ludzi potrzebowali czegoś fizycznego jako dowód. Spójrzcie na Wyjścia rozdział 4, spojrzymy na wers 1 „Potem Mojżesz odpowiedział: Lecz oni mi nie uwierzą” widzicie? Nie uwierzą, więc co zrobił Bóg? Wers 2 „PAN zapytał go: Co masz w swojej ręce? Odpowiedział: Laskę.” i wersie 3 ta laska stała się wężem, następnie w wersie 5 co powiedział Bóg? „Uczyń tak, aby uwierzyli, że ukazał ci się PAN, Bóg ich ojców” ich ojców, kim byli ich ojcowie?

Abraham, Izaak, Jakub. Widzicie? To żydowskie. Co zrobił Bóg? W wersie 6 i w wersie 7 włożył rękę w swoje zanadrze i została pokryta trądem ale gdy włożył z powrotem, to trąd został uleczony. Jak Bóg to nazwał? Wers 8, spójrzcie na wers 8 jak to nazwał „Jeśli więc ci nie uwierzą i nie usłuchają głosu pierwszego znaku, to uwierzą głosowi drugiego znaku.”, więc kogo dotyczyły znaki? Dlaczego Bóg zaczął znaki? Znaki dotyczyły Żydów, to dlatego.

To był początek, jeżeli chcecie wiedzieć prawidłową rzecz, to przejdźcie do źródła. Źródłem są Żydzi w Wyjścia, rozdział 4. Zauważcie jak kontynuujemy, co zrobił Bóg w Dziejach Apostolskich, rozdziale 28, przejdźcie do Dziejów Apostolskich, rozdział 28. Pamiętacie apostołów? Czynili różnego rodzaju znaki, racja? Teraz spójrzcie na ostatnie działanie apostołów, to właśnie to znaczy faktyczne działania jakie wykonali apostołowie.

Spójrzcie na ostatnie działanie apostołów, Dzieje Apostolskie rozdział 28, ostatni rozdział, ostatnia rzecz działania apostołów, tu jest ważny zapis, wers 27, co tutaj się stało „Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.”, więc zauważcie w wersie 27, ci Żydzi mieli problemy z wierzeniem ale spójrzcie na wers 28, co zrobił Bóg, ponieważ żydzi nie uwierzyli, to spójrzcie na wers 28 „Niech wam więc będzie wiadome, że poganom zostało posłane to zbawienie Boże, a oni będą słuchać.”. Widzicie?

To zostało skierowane teraz do nie-Żydów. To dlatego w wersie 29, to stało się: „A gdy to powiedział, Żydzi odeszli” widzicie? To Żydzi, „wiodąc ze sobą zacięty spór.”. Co tutaj się dzieje? To od zawsze było żydowskie. Widzicie? Także zauważcie, że to wtedy było żydowskie ale jak zauważycie czytając Dzieje Apostolskie, przez cały Stary Testament widzicie zachodzące znaki ale co się działo przez Dzieje Apostolskie? Zauważycie, jeżeli znacie swoją historię, to co robili Żydzi? Odrzucali to bardziej i bardziej i pewnego dnia to co się stało to, kiedy zobaczyli te znaki, to to co się stało, to one zaczęły zanikać.

Nie zostały po prostu wycięte, one stopniowo zanikały, ponieważ Bóg był łaskawy dla Żydów, był łaskawy i w końcu zbawienie przeszło do chrześcijan. Także tutaj jest rzecz, niektórzy ludzie mogą powiedzieć: „czy nie było chrześcijan widzących znaki i cuda, i którzy nie byli Żydami?” Tak to prawda. Czy wiecie dlaczego? Ponieważ Żydzi byli dalej obecni. Jest kilka przykładów. Najprostszym przykładem był apostoł dla nie-Żydów tak? Kim on jest?

Żydem. Przechwalał się że był Żydem Żydów. Jeżeli zauważycie w Dziejach Apostolskich, rozdziale 10, kiedy nie-Żydzi otrzymali nauki apostołów, którzy byli Żydami, co się stało? Otrzymali znaki i cuda i co mówili Żydzi? To nie należy do nich. Widzicie co się działo? Ponieważ tam zawsze był obecny Żyd, dlatego były znaki ale znikały coraz bardziej i bardziej. To dlatego przez Dzieje Apostolskie, zauważyliście tutaj? Były pomieszane 2 grupy: Żydzi i chrześcijanie. To dlatego to miało wiele sensu i to ma sens dlaczego chrześcijanie dzisiaj… Co się stało? Nie macie tego.

Spójrzcie na Koryntian 1, 1 Koryntian 1 „Gdyż Żydzi domagają się” czego? „znaków”. Widzicie? Znaki są dla Żydów, „a Grecy” Widzicie? To nie-Żydzi, „szukają” czego? „mądrości. My zaś” Widzicie? Tutaj jesteśmy my- chrześcijanie, co jest dla nas? Nie znaki, Żydzi domagają się znaków ale dla kontrastu „głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem”. Widzicie?

To w czym chodzimy, jest tym co głosimy, dobrą nowinę Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie chodzą w wierze i w tym co było głoszone, Słowo Boga. To dlatego ma sens, że Biblia powiedziała, iż przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Żydzi chodzili przez widzenie. Bóg powiedział aby oni zobaczyli znaki ale chrześcijanie nie chodzą przez widzenie, kroczymy w wierze.

Musicie to zrozumieć, Żydzi nie mieli wtedy kompletnego Słowa Bożego, mieli znaki jako dowód i przez ten czas Słowo Boże przechodziło, było stopniowo formowane ale nie było kompletne do czasu aż umarł ostatni apostoł Jan. Kiedy dopełnił Słowo Boże, wtedy dostaliśmy kompletne Słowo Boże.

Dlatego nasza wiara polega na tym, a nie na znakach, nie na tym. Także zauważcie tutaj, że to jest ważne by wiedzieć, iż nie wierzymy we wskrzeszanie ludzi do życia, uzdrawianie chorych, z trądu i AIDS, jeżeli szczerze i naprawdę w to wierzycie, to Biblia mówi w Objawieniu, rozdziale 2 że powinniśmy, mamy prawo was zabrać do szpitala, gdzie wielu ludzi cierpi na raka i sprawić abyś ich uzdrowił, a nie sprawić by ludzie przyszli do was, gdzie macie wszystko zorganizowane i przygotowane ale raczej to my was przetestujemy, objawienie rozdział 2. Wskrzeście moją zmarłą babcię z powrotem do życia, jeżeli potraficie. To dlatego to jest ważne, dyspensacjonalizm.

Advertisement