Benio123o pl Wiki
Advertisement

Ewangelia; jak grzech zostaje odkupiony? Jak nasza upadła natura, mężczyzny i kobiety, z zepsutą naturą ludzką może być usprawiedliwiona?

Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy brakuje chwały Bożej, wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy zmierzamy do piekła chyba że zainterweniuje Jezus.

Jak ludzie jak my możemy być zbawieni? Biorąc pod uwagę fakt że w nas samych nie ma żadnego prawdziwego dobra, w tym sensie w jakim dobro jest uznawane przez Boga, którym jest perfekcja.

„Bądźcie święci jak ja jestem święty” - jak możemy być święci tak jak Bóg? Nie możemy być. „Bądźcie perfekcyjni jak ja jestem perfekcyjny” - jak my możemy posiadać perfekcyjność Boga?

Nie możemy – musi być nam przypisana. Gdy Jezus poszedł na krzyż w nasze miejsce, wziął nasz grzech by dać nam Jego sprawiedliwość. Jedyny sposób w jaki my możemy być święci tak jak on jest święty jest z powodu Jego świętości.

Jedyny sposób w jaki możemy być perfekcyjni tak jak On jest perfekcyjny jest z Jego perfekcji; to wszystko to Łaska, On nas sprawiedliwa.

Uczynki lub coś co robimy, czynimy ponieważ jesteśmy zbawieni, nie po to by być zbawionymi; więc jak zostajemy zbawieni? Jaka jest ewangelia? Czy to społeczna ewangelia dobrych uczynków?

Czy to sakramenty? Rytuały, które mają ex opere operato? Wrodzoną zdolność by nas zbawić? Czy kropienie wodą na niemowlęta uczyni je chrześcijaninem?

Jaka jest ewangelia?

Czy to mormońskie celestialne prawo?

Nie, jest tylko jedna ewangelia; Ten który nie znał grzechu stał się grzechem, On jest przebłaganiem za nasze grzechy – wycierpieniem za nasz grzech; Bóg stał się człowiekiem i został przybity do krzyża w moje miejsce i powstał z martwych by dać mi życie wieczne.

Jeżeli upamiętam się z moich grzechów i położę całą moją wiarę w Niego, On mnie zbawi. To jest Ewangelia.

Mają inną ewangelie – nie są chrześcijanami.

Advertisement