Benio123o pl Wiki
Advertisement

Holokaust miał miejsce, jest on historycznym faktem. Jednak pewni ludzie chcą mu zaprzeczyć i przepisać na nowo historie.

Powodów negacji Holokaustu jest wiele, przepisywanie historii przez kościół katolicki i wymazanie z historii jego roli w nazistowskim systemie, próba zatuszowania skutków ateizmu, nienawiść do Żydów a więc antysemityzm i będący antysemityzmem antysyjonizm, ukrywanie faktu że przewodnią filozofią która wychowała wiek II wojny światowej była religijna i niemająca nic wspólnego z nauką religia Ewolucji - Darwinizmu. Innym powodem jest fałszywa wiara w teologie zastąpienia Izraela przez Kościół , teologi wyznawanej przez Kościół Katolicki, a poprzez zwodzicieli łączących coraz więcej post protestanckich kościołów.

Powodów negowania Holokaustu jest wiele, wszystkie mają jedno i to samo źródło, jest nim szatan.

"Wszystko to co znamy jako „holocaust” służy jako świecka religia Nowego Porządku Świata – Auschwitz zastąpiło Kalwarię, komory gazowe zastąpiły Krzyż naszego Pana, a 6 milionów odgrywa rolę Odkupiciela. Religia holokaustu jest zaprojektowana praktycznie idealnie, aby zastąpić miejsce chrześcijaństwa i zostało to bardzo sprytnie zrobione."

- Katolicki Biskup Richard Williamson , cytowany przez Nacjonalista.pl , Portal ONR-u , 2 czerwca 2013

Biskup Richard Williamson

Katolicki Biskup Richard Williamson

Richard Williamson, katolicki Biskup, Anglokatolik, kilku krotnie ekskomunikowany i przywracany do łask Rzymu . Działa on przeciwko Biblijnym Chrześcijanom w Anglii i na rzecz samooceniania w niej pozycji kościoła katolickiego. Powodem jego ekskomunik było to że sam bez zgody Katolickiej Instytucji, mianował się kapłanem, następnie po zdjęciu ekskomuniki mianował się bez zgody Rzymu Biskupem przez co ponownie w 2012 roku, Rzym ukarał go ekskomuniką . Czynił tak ponieważ jako Lefebrysta, nie uznawał potrzeby legalności jego kapłaństwa z Rzymu.

"Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech tradycjonalistycznych biskupów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Biskupi Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson oraz Alfonso de Galarreta popadli w tę karę kościelną obowiązującą mocą samego prawa w wyniku przyjęcia w 1988 r. sakry bez zgody Stolicy Apostolskiej. Konsekratorem był abp Marcel Lefebvre, założyciel wspólnoty tradycjonalistów nieuznających reform Soboru Watykańskiego II."

- Radio Watykańskie, Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem, 24/01/2009, "Watykan: zdjęcie ekskomuniki z biskupów lefebrystów"

Williamson jest jednym z czołowych katolickich autorytetów w negowaniu Holokaustu. Twierdzi że jego prawdziwa liczba to nie około 6 Milionów, a jedynie od 200 do maksymalnie 300 tysięcy. Podobne przekonanie wyraził sam Leon Degrelle - katolicki, nazistowski ojciec i twórca Rewizjonizmu Holokaustu, również podający taką samą liczbę. Williamson twierdzi również, że w obozach koncentracyjnych nie było komór gazowych, są one według niego mitem.

Zdjęcie ekskomuniki z Richarda Williamsona przez Papieża Benedykta spotkało się z zdenerwowaniem z strony Żydów, ponieważ jego działalność na rzecz Rewizjonizmu Holokaustu była powszechnie znana, mimo to Papież wiedząc o tym, przywrócił go do łask Rzymu. W negowaniu Holokaustu, Richard Williamson pozostaje jednym z czołowych liderów do dziś.

"Biskup Richard Williamson jest jedynym z czterech lefebrystycznych biskupów, z których papież w sobotę zdjął nałożoną w 1988 roku ekskomunikę. Otworzyło to drogę do pełnego pojednania Bractwa Piusa X z Watykanem. Decyzja ta wywołała jednak protesty Żydów, którzy przypominają, że Richard Williamson jest negacjonistą Holokaustu."

- Portal Informacyjny "Rzeczpospolita", "Jak biskup negował Holokaust", 26.01.2009

Jeszcze bardziej zaskakujacym jest fakt że jego najnowsza eksomunika została nadana przez Rzym tylko dlatego że sam ponownie bez jej zgody wyświęcił się, tym razem na Biskupa, ingorując fakt nazistowskiej propagandy głoszonej przez niego aż do dziś.


Vincent Reynourd

Katolik Vincent Reynourd

Katolik Vincent Reynourd , negator Holokaustu , był w latach 90-tych XX wieku członkiem Francuskiej i Europejskiej Partii Nacjonalistycznej

" Vincent Reynouard, nacjonalista, katolicki tradycjonalista, ojciec ośmiorga dzieci, od ponad 20 lat prowadzi walkę przeciwko religii Holocaustu. W 2007 roku został po raz pierwszy skazany za kwestionowanie „najprawdziwszych prawd”, zaś w 2010 trafił na 9 miesięcy (wyrok opiewał na 12) do więzienia. "


- Nacjonalista.pl " Holokaust to Mit " , Katolicka Strona ONR-u , 22 Maja 2017


Innym z neg

Horst Mahler

Horst Mahler

atorów Holokaustu jest Horst Mahler .

" Holocaust to największe kłamstwo w historii. Celem żydostwa jest światowa dominacja poprzez ustanowienie nienaruszalnej i znajdującej się pod szczególną ochroną religii Holocaustu. "

- Horst Mahler , Nacjonalista.pl , 28 kwietnia 2017 " Holokaust to największe kłamstwo w Historii "

Sam Mahler jest prawnikiem i założycielem oraz ideologiem terrorystycznej " Frakcji Czerwonej " ( RAF ) , gdzie wcześniej za działalność w jej szeregach odbył 10 lat więzienia . Organizacja RAF była skrajnie lewicową Maoistyczną , Anarchistyczną i Komunistyczną grupą Terrorystyczną , odpowiadającą za mordy na cywilach w Niemczech , w tym dokonując zamachów na Izraelskie linie lotnicze , nawołując do rozprawienia się z Syjonistami przez zamordowanie ich . Członkowie Grupy Terrorystycznej RAF , zostali przeszkoleni przez OWP Jasera Arafata , gdzie otrzymali również amunicję, broń, pieniądze i materiały wybuchowe .


Mit Rewizjonizmu Holokaustu[]

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Mam prawo do eksterminacji gorszych , którzy mnożą się jak szkodniki .

- Adolf Hitler , Creation Mgazin , vol 18 , strona 9

" Poza tym przez eksterminacje 4 Milionów Żydów - na tym procesie mówi się , że 5 albo 6 milionów , ale to tylko propaganda , na pewno nie było ich więcej niż 4,5 Miliona - zrobiono z nich męczenników . Na przykład eksterminacja Żydów spowodowała , że w pewnych krajach antysemityzm się cofnął , chociaż robił tam znaczące postępy . "

- Julius Streicher , Redaktor Naczelny Nazistowskiego antysemickiego pisma " Der Sturmer " , skazany i powieszony w 1946 roku za zbrodnie przeciwko ludzkości , 1946 rok , " Rozmowy Norymberskie " , Leon Goldenshon , strona 317
Historyk Timothy Snyder , w swojej książce " Bloodlands " , oszacował straty eksterminacji Żydów w wyniku rozstrzelania i śmierci w obozach na 5,4 Miliona .

Historyk Raul Hilberg , w książce " The Destruction of the European Jews " , w jednym z najsłynniejszych badań na temat Holokaustu , podał liczbę wymordowanych żydów na 5,1 Miliona .

Niemiecki Historyk Wolfgang Benz , podał liczbe wymordowanych Żydów poprzez Holokaust w licznie około 6,2 Miliona .

Historycy Guttman and Rozett , jako owoc wspólnej współpracy badań na temat Holokaustu , w swoim artykule w Encyklopedii Holokaustu , oszacowali łączną ilość poddanych eksterminacji Żydów na około 5,9 Miliona .

Historyk Gerald Reitlinger , który podał najniższą ilość wymordowanych Żydów w czasie Holokaustu w stosunku do wszystkich innych Historyków , podał jako ilość szacowanej eksterminacji Żydów , około 4,9 Miliona .


Rewizjonizm Holokaustu , jest kłamstwem , który nie odnajduje odzwierciedleń ani Aksjomatów w Historii , poza motywami próby oszustwa , nie mając z strony Historycznej żadnego poparcia .

Adolf Eichman , nazwał zagładę Żydów w swoich pamiętnikach pisanych w więzieniu , największą zbrodnią i tańcem śmierci w Historii Ludzkości .


" Ile czasu musiał działać Cyklon B ? " Po tych wszystkich latach obserwacji uważam , że zależało to od pogody , wiatru , temperatury . Prawdę mówiąc , gaz nie zawsze działał z taką samą skutecznością . Zazwyczaj zabicie tych wszystkich ludzi zabierało od trzech do piętnastu minut , to znaczy że po tym czasie nie było już oznak życia . Później , w nowych krematoriach i komorach gazowych , które zaprojektowałem , mieliśmy wizjery , więc można było upewnić się , że ci wszyscy ludzie już nie żyją . "

- Rudolf Hoss , Obersturmbannfuhrer SS , Komendant Obozu Koncentracyjnego Auswitsch w latach 1940 - 1943 , aresztowany przez Anglików w 1946 , skazany przez najwyższy trybunał narodowy w Warszawie na Śmierć przez powieszenie 16 kwietnia 1947 roku na terenie byłego Auswitsch za zbrodnie przeciwko ludzkości , 1946 rok , " Rozmowy Norymberskie " , Leon Goldenshon , strona 367


Katolik_Leon_Degrelle_o_Holokauście_,_1973_rok_,_Napisy_PL-1

Katolik Leon Degrelle o Holokauście , 1973 rok , Napisy PL-1

Nazistowska_Antysemicka_Propaganda

Nazistowska Antysemicka Propaganda

Prawdziwość_Holokaustu

Prawdziwość Holokaustu

Advertisement