Benio123o pl Wiki
Advertisement
James Dee Harmston

Prawdziwy i żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (TLC) - Sekta mormońska wyodrębniona z mormonizmu głównego nurtu w 1994 roku jako fundamentalistyczna społeczność mormońska powstała w odpowiedzi na odejście od historycznych praktyk mormonizmu przez kościół głównego nurtu. W 2004 roku społeczność posiadała od 300 to 500 członków. Jego założycielem był James Dee Harmston. Społeczność praktykuje poligamie, mormońskie prawo konsekracji, "wielokrotnych prób śmiertelnych" oraz reinkarnacji w której po śmierci mężczyźni reinkarnacją się ponownie w mężczyzn a kobiety w kobiety.

Członkowie sekty uznawali za święte deformacje anatomiczne rozpoznane po urodzeniu dziecka i nawet jeżeli były możliwe do skorygowania medycznego, odmawiali zabiegów dla swoich chorych dzieci twierdząc że ich stan jest dla nich wolą Bożą.

Harmston nauczał że był reinkarnacją Josepha Smitha i został wyświęcony przez Mojżesza. Na 2004 rok przepowiadał okresy niepokojów oraz apokalipsy, członkowie TLC zbroili się i zbierali zapasy. Później Harmston został pozwany przez kilku byłych członków TLC na $250,000.

Przed rokiem 2000 TLC prowadziło działalność misjonarską która zawaliła się po nadejściu marca 2000 roku w którym Harmston prorokował że przybędzie Chrystus który zapoczątkuje mormońską formę Millenium "ziemskiego porządku", warunkiem tej przepowiedni była " dostateczna wierność członków kościoła". Później TLC ogłosiło że czasy pogan zostały zakończone.

TLC zostało ekskomunikowane przez główny nurt mormoński. Harmston zmarł w 2013 roku na atak serca.

Advertisement