Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Prawdziwy „czyściec” to piekło i krew – Doktor Gene Kim

Kościół Katolicki naucza doktryny że po śmierci niektórzy ludzie mogą udać się do czyśćca, w czyśćcu po tym jak umrzesz i tam jeżeli jesteś katolikiem który stara się wypracować swoją drogę do nieba, wtedy zamiast iść do piekła jeżeli jesteś zgubiony lub iść do nieba jeżeli jesteś zbawiony – oni mówią że jest to pomiędzy nimi gdy nie jest jasne czy jesteś zbawiony czy zgubiony.

Więc to miejsce między nimi jest zwane czyśćcem, gdy idziecie do czyśćca, płoniecie lub zostajecie tam przez nie wiadomo ile lat i następnie gdy zostajesz oczyszczony; dlatego nazywa się to czyśćcem, to oczyszcza twoje grzechy, i gdy oczyści twoje grzechy, płomienie oczyszczą cię z twoich grzechów, wtedy jesteś wrzeszczcie wystarczająco czysty by wejść do nieba, ostatecznie.

Biblia mówi że jest to herezją, po pierwsze jeżeli mielibyście ogień który oczyszcza grzechy to powiem wam coś; to nie jest jakieś miejsce pomiędzy nimi, to będzie to miejsce (piekło).

Zobaczcie na Mateusza rozdział 3:10; zauważ że Jan Chrzciciel gdy głosił po raz pierwszy opisuje piekło w ten sposób; opisuje mówiąc o osobie która będzie oczyszczana nieugaszonym ognień, zobaczcie na Mateusza 3:10, biblia mówi tutaj: A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.

Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

Teraz zauważcie że Jan Chrzciciel będzie opisywał ten ogień, czytajcie dalej: W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić... więc tu jest twój czyściec, tu jest twoje oczyszczanie... klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza,

Więc na czym polega jeszcze oczyszczanie? lecz plewy spali w... czym? ogniu nieugaszonym.

To jest piekło. Widzicie? Nie tylko to ale jeżeli spojrzycie na Marka rozdział 6-ty, nie otworzymy tam ale nawet ewangelia Marka, to nie rozdział 6-ty, moja pamięć mnie zawodzi, w każdym razie, ale sądzę że to był rozdział 9-ty; mówi on o piekle będącym czym? Nieugaszonym ogniem.

Mówi o ogniu piekielnym, w ogień który nigdy nie zgaśnie. To prawdopodobnie rozdział 9-ty ale możecie sprawdzić to sami; ogień który nie zgaśnie to ogień piekielny, więc dość oczywiste tutaj o czym mówi biblia.

To oczyszczanie grzechów przez ogień to piekło, więc nie jest to jakieś pośrednie miejsce, to mówi o piekle, nie ma pośredniego miejsca zwanego czyśćcem, jeżeli chcesz mówić o czyśćcu to będzie to piekło gdzie płoniesz wiecznie.

To nie jakieś tymczasowe miejsce to wieczne miejsce, nie tylko to, zobacz na II Koryntian rozdział 5-ty, jeżeli jesteś osobą która stara się zapracować na zbawienie, gdy raz uzyskasz zbawienie musisz uświadomić sobie to że jest automatycznie ukazane gdzie pójdziesz.

Nie idziesz do tymczasowego miejsca, jeżeli jesteś osobą która uzyskuje zbawienie to automatycznie idziesz do nieba, to jest to co stwierdza werset; zobacz II Koryntian 5:1:

Wiemy bowiem, …więc Paweł mówi także o samym sobie, „my”, ale zauważ to ważne zdanie; on mówi „my” co? „Wiemy”

Katolicy nigdy nie wiedzą o stanie ich zbawienia, dlatego zastanawiają się czy pójdą do czyśćca i nie wiedzą na jak długo. Ale Paweł mówi tutaj że „wiemy”, co? Zobacz na werset 1: że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie,

Więc jeżeli nasze ziemskie mieszkanie – nasze ciało, rozpadnie się, przepadło, automatycznie co? mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.

Zobaczcie tutaj, werset 2-gi, Paweł mówi że chciałby opuścić to ciało by pójść już do nieba. Werset 3, 4, 5, zauważcie także werset 6-ty; Więc też zawsze jesteśmy pełni...czego? ufności

Więc on wierzy, on wie, on jest pewny, nie jest jak wielu katolików którzy nigdy nie mogą wiedzieć gdzie pójdą; jest pewny i wie o czym? Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała... zauważ, gdy jesteś oddzielony od ciała, gdy przechodzisz do życia po śmierci, co się dzieje automatycznie gdy jesteś oddzielony od ciała? I być gdzie? i zamieszkać u Pana.

Widzicie? Więc automatycznie idziecie do nieba, to jest to co ten werset mówi, zauważcie tutaj że po tym jak umieramy nie idziemy automatycznie do tego miejsca (czyśćca), my wiemy i jesteśmy pewni że idziemy automatycznie do nieba.

Mam namyśli to że jeżeli mówisz o ogniu oczyszczającym twoje grzechy, wiecie czym to jest? To ogień piekielny. Zobaczmy także na inny fragment, udajcie się do Hebrajczyków rozdział 9-ty, biblia mówi ci co już cię oczyszcza z twoich grzechów.

Jeżeli jesteś zgubiony, nie wiesz jak oczyścić swoje grzechy – piekło. Jeżeli jesteś zbawiony, wiesz jak oczyścić swoje grzechy – twoje grzechy zostają oczyszczone automatycznie z powodu krwi Jezusa Chrystusa i ta krew Chrystusa automatycznie oczyszcza cię z twoich wszystkich grzechów.

Więc w rzeczywistości wiecie czym jest czyściec? To jest to czym czyściec powinien być; to będzie wieczny ogień piekielny, zostajesz tam na zawsze lub przyjmujesz krew Chrystusa i automatycznie idziesz do nieba, to wszystko czym to jest.

To nie jest jakieś zmyślone fikcyjne miejsce w którym tymczasowo płoniesz, dajcie mi jeden jedyny werset w całej biblii która to ukazuje. Absolutnie żaden, nie ma absolutnie nic. Gdy jest mowa o oczyszczaniu grzechów są tylko dwa miejsca, jest to albo o niebie przez krew Jezusa Chrystusa lub o piekle gdzie płoniesz wiecznie przez ogień.

Zobacz na Hebrajczyków 9:14, biblia mówi: O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.

Więc ten werset jest następnym problemem dla kościoła katolickiego – nie tylko oczyszcza to twoje grzechy przez krew Jezusa więc idziesz do nieba, ale także sprawia to że nasze uczynki są martwe, więc uczynki się nie liczą.

Więc gdy przyjmujecie to oczyszczenie z waszych grzechów, uczynki nie mają znaczenia ale oni uczą że twoje uczynki mają znaczenie gdy idziesz płonąć w czyśćcu ponieważ w zależności od tego jak wiele uczynków popełniłeś zależy o ile mniej będziesz płonąć w tym miejscu.

Ale Bóg powiedział ci czym jest czyściec; to jest martwe, to się nie liczy, jest to tylko przez krew Jezusa Chrystusa. Więc czyściec jest zmyśloną fikcją przez kościół katolicki, czyściec w biblii byłby tymi dwoma miejscami; polizanymi dla zbawionych przez krew Jezusa Chrystusa.

Advertisement