Benio123o pl Wiki
Advertisement

Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy.

- Galacjan 3:23-25

Prawo było przewodnikiem, wychowawcą do Chrystusa utrzymującym pod strażą wszystkich prawu podlegającym. Po nadejściu wiary - Objawieniu się Jezusa Chrystusa, prawo zostało ostatecznie wypełnione, wedle słów Jezusa że nie przyszedł znieść prawa, z którego powodu każdy jest potępiony, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu, lecz wypełnić, co istotnie uczynił.

Z tego powodu jedyną możłiwością zbawienia jest pełne zaufanie przez wiarę w ofiare Jezusa Chrystusa na krzyżu, które stanowi pełne wypełnienie nigdy nie przemijającego i skazującego na potępienie grzeszników go przestępujących prawa.

Advertisement