Benio123o pl Wiki
Advertisement

Prawo i Łaska – Doktor Arnold Fruchtenbaum

Czym jest prawo? Prawo Mojżeszowe to cała sekcja, to nie tylko 10 przykazań ale 613-ście przykazań i zostało dane jako zasada życia wyłącznie dla Izraela.

Tylko dla Izraela; nie zostało dane poganom, nie zostało dane kościołowi, zostało dane konkretnie do do ludu Izraelskiego. Nie jest to podstawa żydowskości ponieważ były cztery wieki historii żydowskiej zanim prawo zostało nadane.

Żydowskość nie zaczyna się wraz z Mojżeszem ale z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem - przed wiekami poprzedzającymi nadanie faktycznego prawa żydowskiego.

Poganie kontynuują życie pod przymierzem Adama i Noego, ich prawa są z Adama, są z Noego. Żydzi mieli żyć pod przymierzem Mojżeszowym aż umrze Mesjasz.

I wiele z tych przykazań miało na cel utrzymać żydów w odróżnieniu od innych, tak więc każdy żyd musiał być odmienny w swoim charakterze życia, wliczając w to charakter spożywania pokarmów, sadzenia, małżeństwa, przedsiębiorstw

Każdy aspekt żydowskiego życia był kontrolowany przez prawo Mojżeszowe aby zachować ich jako lud oddzielony od innych ludów. Teraz, gdy umarł Mesjasz, nie tylko część prawa Mojżeszowego dobiegła końca.

Całe prawo Mojżeszowe dobiegło końca. Jeżeli patrzcie na różne miejsca w piśmie, jest więcej niż tylko dwa kodeksy prawne. Pierwszym z nich jest prawo Edeńskie. Następnie kodeks prawny Adama, następnie prawo Noego, następnie prawo Mojżeszowe.

I teraz Mesjańskie prawo i w przyszłości nadejdzie prawo Królestwa. Przechodząc przez kodeksy prawne dzieją się trzy rzeczy: po pierwsze niektóre przykazania są w nich powtarzane, po drugie niektóre przykazania są przerwane, są nowo wprowadzone przykazania nie widziane nigdy wcześniej.

To jest jak wiesz że wszedłeś w nową zasadę życia, nowa zasada życia, nowa dyspensacja, nie nowa droga zbawienia ale nowa zasada życia, czasu dla konkretnych ludzi, więc gdy macie ten system, rozumiecie co się dzieje.

Przechodząc z prawa Mojżeszowego do Prawa Mesjasza, pewne przykazania są powtórzone. Na przykład 9 z 10-ciu przykazań są powtórzone. Jedyne które nie zostało powtórzone to przykazanie szabatu.

Inne przykazania także nie są powtórzone regulacje pokarmowe, prawa ubioru i rzeczy tej natury. Niektórzy przykazania są powtórzone, niektóre przykazania nie są kontynuowane i wlicza to szabat, przepisy ubiorów, różne wątki i wiele różnych rodzajów praw.

Brak możliwości golenia się i przepisy golenia brody, to są przykazania które nie są kontynuowane. Następnie po trzecie widzimy całkowicie nowe przykazania które nie były widziane nigdy wcześniej.

Dzisiejsza zasada życia nie jest prawem Mojżeszowym ale prawem Mesjasza. Nie tak jak prawo Mojżesza, prawo Mesjasza zawiera wiele poszczególnych przykazań i to jest jest naszą zasadą życia i naszą podstawą naszej nagrody; nie zbawienia.

Nagrody opartej nie na tym jak dobrze zachowujemy prawo Mojżeszowe ale jak zachowujemy prawo Mesjasza – to jest nasza dzisiejsza zasada życia. Jak wspomniałem, istnieje koncepcja w naszym ruchu mesjańskim głosząca praktyki Tory w czasie łaski.

Dla przykładu powiedzą że mamy zachowywać szabat i wtedy pytam ich: dlaczego mamy zachowywać szabat? „Ponieważ tak powiedział Mojżesz.”

I tak, tak powiedział Mojżesz. Ale jak Mojżesz powiedział by zachowywać szabat? I tutaj następuje pomieszanie ponieważ powszechnym błędem w naszym mesjańskim ruchu lub w innych grupach jak w Adwentyźmie Dnia Siódmego jest to że szabat został dany jako dzień zbiorowego uwielbienia.

Więc moim pytaniem jest: czy możecie pokazać mi jedno miejsce w prawo Mojżeszowym gdzie Mojżesz powiedział że zborowe uwielbienie jest w szabat? Pierwszą odpowiedzią jest „to jest tam wszędzie”

Więc odpowiadam: jeżeli jest to tam wszędzie to pokażcie mi jedno miejsce. Ale nigdy tego nie robią, nie ma takiego fragmentu. Ale Mojżesz powiedział „zostańcie w domu i odpoczywajcie”

„Nie podróżujcie, rozpalacie ognia, nie noście ciężarów. Nie idźcie tu, nie idźcie tam, po prostu zostańcie w domu.”

Następnym przykładem to że przychodzą do mnie i mówią że trzeba zachowywać paschę. Pytam „dlaczego mamy zachowywać paschę?” Odpowiedź „bo Mojżesz tak powiedział”.

I tak, Mojżesz tak powiedział. Co jeszcze powiedział Mojżesz? W księdze powtórzonego prawa rozdziale 16-stym (1-17) Mojżesz mówi: „Nie możecie zachowywać Paschy lub świąt tygodnia, ani świąt przybytku w domu”

„Macie zachowywać to tam gdzie Bóg włożył swoje imię i jest to Jerozolima.” Więc jeżeli żyjecie w Jerozolimie to możecie zachowywać to wszystko według Mojżesza. Ale jeżeli będziecie próbowali podążać za Torą – nie możecie tego zrobić poza Jerozolimą.

Ponadto co jest najbardziej szalone, Mojżesz powiedział aby podawać baranka, większość dzisiejszych mesjanistycznych kongregacji podąża za rabinistycznym przykładem podawania kurczaka. Mojżesz powiedział by podawać kurczaka? Nie, powiedział aby podawać pieczeń z baranka.

Gdy my w Ariel ministries odprawiamy Paschę, podajemy upieczonego baranka ponieważ to ukazuje symbolizm tego że Mesjasz jest nazwany barankiem Bożym. Nigdy nie jest nazwany kurczakiem Bożym.

Więc problemem jest to że mówią że mamy zachowywać paschę ale podają w niej kurczaka, w ogóle nie podążają za prawem Mojżeszowym.

Mesjasz czyni nas wolnymi, więc nie szukajmy tego aby być włożonymi ponownie pod niewolę.

Advertisement