Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kwas i fermentacja są biblijnymi symbolami grzechu, świadome tego biblijnego chrześcijaństwo a nawet Rzymski Katolicyzm nie stosują do pamiątki ani eucharystii zakwasu w procesie przygotowania potraw do obrządków. Chrześcijanie stosują więc niekwaszone chleby bądź chleby przaśne a także wino które uległo już fermentacji i nie jest w jej trakcie, gdyż są to symbole Pana Jezusa Chrystusa.

Przez siedem dni jeść będziecie przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela;

- Księga Wyjścia 12:15

Nie będziecie jedli nic kwaszonego; we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie przaśniki.

- Księga Wyjścia 12:20

Nie ofiaruj krwi mojej rzeźnej ofiary razem z kwaszonym chlebem i nie zostawiaj do rana tłuszczu mojej ofiary świątecznej.

- Księga Wyjścia 23:18

Żadna ofiara z pokarmów, którą składać będzie Panu, nie może być przyrządzana na kwasie; gdyż nic kwaszonego ani miodu nie możecie składać na ofiarę ogniową dla Pana.

- Księga Kapłańska 2:11

A Jezus rzekł im: Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!

- Mateusza 16:11

A Jezus rzekł im: Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!

- Marka 8:15

A Jezus rzekł im: Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!

- Łukasza 12:1

Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.

- I Koryntian 5:6-8

Trochę kwasu całe ciasto zakwasza.

- Galacjan 5:9

Nie dodaje się więc zakwasu w procesie pieczenia chleba, ani nie dodaje się droży które prowadzą do procesu fermentacji dla chleba na pamiątkę Chrystusową, ponieważ symbolizują grzech, Chrystus jest natomiast bez grzechu. Oryginalnie chleb który spożywał sam Chrystus podczas ostatniej wieczerzy którą ustanowił był chlebem niekwaszonym.

Jednak tradycja katolicyzmu wschodniego - Prawosławia, zawiodła w respektowaniu tej biblijnej symboliki i wyniku wypaczeniu swoich ludzkich tradycji doszła do tego że za chleb który używa podczas swojej eucharystii ma Prosfory.

Prosfory to pieczywo które w Prawosławiu jest Romanistycznym odpowiednikiem Hostii - ma to być Prawdziwe Ciało Jezusa Chrystusa spożywane przez Prawosławnych wiernych. To "ciało Chrystusa" jest tworzone z dodaniem kwasu i drożdży - symboli grzechu .Prosfora to chleb kwaszony i drożdzowy. Prawosławna tradycja naucza że Chrystus fizycznie staje się symbolizującym grzech kwaszonym fermentującym drożdzowo chlebem.

Ta Prawosławna symbolika znieważa Chrystusa, jednak jest to ślepa tradycja Prawosławna która nigdy nie może ulec zmianie. Fakt takiego błędu obala apostolskość prawosławnej tradycji jako tradycję ludzką.

Kościół Rzymsko Katolicki akceptuje tę praktykę także w swoich politycznie włączonych do kościoła Rzymskiego rzymsko katolickich kościołów obrządków wschodnich które praktykują spożywanie zakwaszonej drożdżowej prosfory jako Rzymscy Katolicy, czyniąc Rzymski Katolicyzm sprzecznym doktrynalnie kościołem, posiadającym w swoim łonie w nauczaniu i praktyce sprzeczne doktryny; wschodnie obrządki Rzymsko Katolickie bowiem nie tylko stosują prosfory ale i odrzucają celibat Rzymsko Katolicki, co sam Romanizm uznaje im za legalne. Obala to apostolskość doktrynalną Kościoła Rzymsko Katolickiego jako sprzecznego doktrynalnie kościoła.


Advertisement