Benio123o pl Wiki
Advertisement

Proroctwo i Wydarzenia Światowe - Dave Hunt

Jakieś 2 lata temu czytałem jakieś informacje autorstwa Dave’a Hunta, które napisał i w międzyczasie przeczytałem książkę jego autorstwa pt. „Cóż to za miłość?”. Bardzo pouczająca książka, mówił na jej temat we wcześniejszej posłudze dotyczącej teologicznych konsekwencji tego o czym była mowa w tej książce.

W tej godzinie będzie mówił na temat proroctw, o tym jak odnoszą się do światowych wydarzeń i czasu. Wielką radością jest dla mnie powitać brata Dave’a Hunta z The Berean Call. Jutrzejszej nocy o godzinie 7 wieczorem powinniście tu być, ponieważ będzie mówił na bardzo interesujący temat i pozwolę mu powiedzieć wam o tym, on również napisał książkę na ten temat.

Tak więc myślę, że jako stary biblista powinienem powiedzieć, iż wypadałoby wam aby być jutrzejszej nocy, być częścią tej posługi. Bracie Dave, chcemy abyś wiedział, że niewątpliwie zyskaliśmy wiele informacji i cieszyliśmy się tym co miałeś do powiedzenia we wcześniejszej posłudze.

Czekamy na to co masz do powiedzenia nam teraz ze Słowa Bożego dotyczących proroctw i odniesień do współczesnych światowych wydarzeń, więc jeżeli chcesz przyjść i przemówić do naszych ludzi, to miło nam ciebie powitać.

Jest moim przywilejem być tutaj. Myślę, że jest bardzo ciężką rzeczą być pastorem, ponieważ jednym z problemów jest to, iż jesteś ograniczony przez czas. On dał mi tak wiele minut na przemowę. Rozgrzewka zabiera mi godzinę, więc muszę być bardziej ograniczony. Wiecie, dziękuje Panu za moich rodziców, dorastałem w bardzo pobożnym domu.

Mieliśmy, jak to nazywają, modlitwę i Biblię lub czytanie i modlitwa, tak to nazywają, dwa razy w przeciągu dnia. Moja mama nie tylko miała wersy ewangelii na ścianie ale miała inne bardzo praktyczne sugestie.

Jedną z nich była „spraw aby twoje słowa były jak twoi przyjaciele: niewielu i dobrze dobrani”, to bardzo dobra rada. Nadal próbuję nauczyć się tego, nie mam zbyt wielu przyjaciół ale nadal zbyt wiele słów. Inny mówił, one były po prostu na ścianie „naucz się mniej rozmawiać i więcej mówić”.

Łał, nad tym pracuję, nie zaszedłem zbyt daleko. To przypomina mi o mężczyźnie jadącym, jeżeli kiedykolwiek byliście w Szwajcarii, to mają wiele tunelów przechodzących przez góry i on przejechał przez tunel, i po drugiej stronie tunelu czekała na niego policja.

Oficer policji powiedział do niego „gratulacje”, nie był tam aby go aresztować „gratulacje, jesteś 10-milionową osobą, która przejeżdża przez ten tunel i mamy bukiet kwiatów oraz 2000 franków szwajcarskich”.

Byli tam reporterzy, robili mu zdjęcia i pytali się „jak myślisz, co zrobisz z tymi 2000 franków szwajcarskich?”, powiedział „cóż, myślę że wystarczy aby kupić licencję kierowcy na czarnym rynku, nigdy nie miałem licencji kierowcy, ponieważ oficjalnie jestem ślepy” i odezwała się jego żona „nie zwracajcie uwagi na to co mówi, jest pijany”, a mały chłopiec z tyłu powiedział „tatusiu, mówiłem że wpakujesz się w kłopoty prowadząc kradzione auto”, po tym dochodził był stłumiony głos z bagażnika „czy przekroczyliśmy już granicę?”.

W każdym razie, powinienem wcześniej skończyć, nie mów ale już zacząłem. Proroctwo i współczesne światowe wydarzenia, to niesamowite stanowisko. Dlaczego Biblia miałaby jakiekolwiek powiązania z tym co dzieje się współcześnie? Uważam, że to jest, mówiłem mu o tym we wcześniejszej godzinie, że Pan posadził mnie obok wszelkiego rodzaju interesujących ludzi i w samolocie usiadłem obok, latam około 150 000 mil prze rok, więc „United Airlines” dobrze mnie traktuje.

Latam pierwszą klasą, ponieważ to nic mnie nie kosztuje i spotykacie dyrektorów generalnych z międzynarodowych korporacji, wszelkiego rodzaju ludzi. Siedziałem obok genetyka z Uniwersytetu Harvarda i odkryłem, że nie ma nikogo kto nie byłby zainteresowany biblijnymi proroctwami, jeżeli odpowiednio im je zaprezentujecie. Mogę im powiedzieć co obecnie dzieje się na świecie, to wszystko jest oparte na Słowie Bożym i to jest absolutnie unikalne.

Nie ma proroctw w Koranie, pomówimy trochę na temat islamu, nie mogę przypomnieć się czy dzisiejszej nocy, czy jutrzejszej, w każdym razie obecnie to jest bardzo ważny temat. Nie ma proroctw w Koranie, Wedach, Bhagawadgicie, Ramajanie i w czymkolwiek wymienicie. Proroctwo jest unikalne dla tej księgi, dla Biblii. To jest jedna rzecz, którą musimy zrozumieć, 28% Biblii zajmują proroctwa. To nie są tanie przepowiednie medium.

To są tworzące historię, kształtujące świat i wstrząsające światem wydarzenia, które były przepowiedziane wieki, a nawet tysiąclecia wcześniej. Młody człowiek o którym wspominałem wcześniej, ten obok którego wczoraj siedziałem, przeszedł do dyskusji ze mną i mówił „cóż, Biblia, wiesz to było napisane”. Zacząłem mówić trochę na temat proroctw „cóż, to było napisane po, daleko po wydarzeniach”.

Tak, dziwne idee na temat Biblii i powiedziałem „zaczekaj chwilę mamy coś zwanego grecką Septuagintą, to jest przekład wykonany przez 70 hebrajskich uczonych, został przetłumaczony na grecki, z hebrajskiego na grecki. To było wykonane, wiemy że to było wykonane 270, być może 250 lat przed Chrystusem.

Także wiemy, mamy te proroctwa wieki przed tym zanim zostały wypełnione w życiu Chrystusa, na pewno. Daniel dał wam dzień, dał wam datę wjazdu Jezusa do Jeruzalem na ośle, 69 tygodni lat od komendy do odbudowy Jeruzalem do Mesjasza, księcia. W każdym razie nie możecie od tego uciec.

Mówię, kocham przemawiać na uniwersytetach, nie dbam o to kto jest na widowni. Mówię wam, udowodnię wam, że Biblia jest Słowem Bożym, udowodnię wam że Jezus Chrystus jest i prawdziwym i jedynym zbawicielem z grzechów. Udowodnię wam, że to jest prawda. Wyzywam każdego aby to obalił, nie możecie tego zrobić.

Siedziałem pewnego razu obok dyrektora z linii lotniczych i powiedział do mnie, to były jego słowa „kiedy byłem na uniwersytecie zostałem nowo-narodzonym chrześcijaninem i teraz nie wiem już w co wierzę”. Spotykam takich ludzi na całym świecie. Cóż, mogę udowodnić wam, że Biblia jest Słowem Bożym, mogę wam udowodnić że Jezus Chrystus jest prawdziwym i jedynym Zbawicielem z grzechów. Mogę udowodnić wam, że Bóg istnieje.

Powiedział „Czy mógłbyś to zrobić? Czy mógłbyś mi pomóc?”. Mamy wielu ludzi, którzy myślą że wierzą ale nie mają solidnych fundamentów pod tym w co wierzą. Przejdźcie do Izajasza 46 i proroctwo jest wielkim dowodem na to, że Bóg istnieje i proroctwo jest prawdę mówiąc wielkim dowodem, który daje Bóg. Powiedzieliśmy, że będziemy mieli konferencję proroctw.

Ludzie mogą pomyśleć „och, będziemy mówić na temat antychrysta, o drugim przyjściu, o pochwyceniu, o wielkim ucisku itd.”, możecie mówić na ten temat, to część proroctwa ale większość proroctw została już wypełniona i to jest wielki dowód, który daje Bóg. Spójrzcie na Izajasza 46, wers 9 „Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie”.

Cóż, łatwo mówić, teraz czas to udowodnić „Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.”

Ostatniej godziny mówiliśmy na temat kalwinizmu, bardzo ważna doktryna i znajdziecie w Dziejach Apostolskich, rozdziale 15, gdzie Jakub mówi „Znane są Bogu od wieków wszystkie jego sprawy.”

Czy Bóg zna przyszłość? Zna przyszłość, zna każdą myśl o której kiedykolwiek pomyślicie, to nie znaczy że musicie mówić myślami Boga. Cóż, musicie myśleć myślami, które Bóg zna ale fakt, że On je zna nie powoduje, iż myślisz tak a nie inaczej.

On jest wszechwiedzący i On wie. Proroctwo jest jednym z wielkich dowodów na wszechwiedzę. Bóg mówi nam co się stanie przed tym jak to się stanie i mówi nam: powiem wam co się stanie, zanim to się stanie, strzegę historii i upewniam się że to się stanie. Tak więc, musicie zauważyć kiedy to się stanie, musicie zauważyć że jestem Bogiem i to jest moje Słowo, to jest wyróżnienie.

Jeżeli przejdziecie do rozdziału 48, wersu 5, zauważcie co mówi „Oznajmiałem ci od dawna, ogłosiłem to, zanim nastąpiło, abyś nie powiedział: Mój bożek to uczynił, mój rzeźbiony posąg i mój odlewany posąg to nakazał.”. Bóg powiedział: nie pozwolę wam oddać chwały waszym bożkom, powiem wam co się stanie zanim to się stanie. To jest wielki dowód prawdziwego Boga i że Biblia jest Jego Słowem i że jest bardzo unikalna.

Nie ma proroctw w Koranie, nie ma proroctw nigdzie indziej i nie mówimy na temat tanich przepowiedni medium. Przejdźcie do rozdział 42 i wersu 9 „Oto nastąpiły pierwsze rzeczy, a ja ogłaszam nowe; zanim się zaczną, dam wam o nich słyszeć.”, znowu, Bóg mówi: Ja Jestem Bogiem, Ja Jestem jedynym, który powie wam co się stanie zanim to się stanie. Nie możecie być ateistami i nie możecie być agnostykami, nie dbam o to kim jesteście.

Nie możecie zanegować tego, że co Bóg powiedział wieki zanim to się wypełniło i zanim to się wypełni obecnie. To jest wyrażone w prostym języku, są 2 główne tematy proroctw w Biblii. Izrael, przejdźcie do rozdziału 43, wers 1 „Ale teraz tak mówi PAN, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu”, więc teraz wiemy do kogo mówi, wers 10 „Wy jesteście moimi świadkami, mówi PAN, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie. Ja, ja jestem PANEM i oprócz mnie nie ma zbawiciela.”.

Dobry wers na Świadków Jehowy, wers 11. Jeżeli Jezus jest Zbawicielem, to musi być Bogiem, ponieważ przez cały Stary Testament Yahweh powiedział, że jest jedynym Zbawicielem. Tak więc jeżeli Jezus jest Zbawicielem, to musi być Yahweh i w kółko nam to mówi: mój Ojciec i Ja jednym jesteśmy, zanim Abraham był Ja Jestem itd.

On powiedział do Żydów „Wy jesteście moimi świadkami”, dla samych siebie i świata, że jestem Bogiem. Jak oni mogą być świadkami, ponieważ oni mają 144 000 pobożnych Żydów, świadczących że Bóg jest jedynym, prawdziwym Bogiem?

Nie, ze względu na to że powiedział, co stanie się z nimi, wyłożył całą historię Żydowskiej rasy, wszystko co się im stanie i to się stało oraz to jest w trakcie stawania się.

Tak więc macie te 2 główne tematy proroctw Izrael- numer 1, numer 2- Mesjasz, interesujące. Myślę, że łaska jest wymieniona może 170 razy, tak myślę, jeżeli moja pamięć mnie nie zawodzi. W Biblii Króla Jakuba słowo Chrystus znajdziecie 555 razy. Jak myślicie, jak wiele razy znajdziecie słowo Izrael? 2565 razy, to musi być ważny temat, to jest główny temat historii.

Mamy ludzi jako główny temat Biblii jak również historii. Mamy obecnie ludzi nazywanych „Identity Movement” i różnymi innymi nazwami, oni zaprzeczają temu, że Izrael jest bardzo istotny. Oni mówią, że kościół jest Izraelem. Żydzi są skończeni, więc wy wycięliście znaczenie Izraela, wycięliście znaczenie miesięcy, które Bóg dał aby udowodnić, że jest Bogiem.

Wygłosił tyle proroctw, że Izrael będzie przywrócony do własnej ziemi, ostateczne odnowienie, nie możecie od tego uciec. Jeżeli to nie jest prawda, jeżeli Izrael jest skończony, to zabieracie fundament na którym oparta jest Biblia. Jedną z rzeczy, które przepowiada Biblia, przejdźcie do Powtórzonego Prawa na moment, rozdział 28, myślicie że moja Biblia dokładnie tam się otworzy.

Zauważcie wers 37 „I będziesz dziwowiskiem, tematem przysłowia i pośmiewiskiem wśród wszystkich narodów, do których PAN cię zaprowadzi.”. Antysemityzm, dałem mu wiele innych wersów ale tutaj mamy ograniczenia czasowe ale przez cały Stary Testament antysemityzm jest przepowiedziany. Będziecie nienawidzeni i prześladowani jak żaden inny naród na powierzchni Ziemi, będziecie zabijani, będziecie wyrzynani i mamy ten temat w kółko w Biblii, nie możecie od tego uciec, to prawda.

Ci ludzie byli nienawidzeni i prześladowani. Nie wiem czy kiedykolwiek myśleliście jak to byłoby być wychowanym jako Żyd. Antysemityzm, czy się dzisiaj dzieje? Zjednoczone Narody potępiły Izrael więcej niż 270 razy za obronę samych siebie. Jak wiele razy potępili Arabów, terrorystów, tak zwanych Palestyńczyków? Zero. Czy to jest lekkie uprzedzenie?

Zjednoczone Narody głosowały nawet, że syjonizm to rasizm. 16 lat później po prostu to odwrócili mówiąc, że syjonizm to pragnienie Żydów co do posiadania domu na własność, ojczystej ziemi dla narodu. Rasizm? Jeżeli studiowalibyście antysemityzm, historię tego, to jest nie do uwierzenia. Wiecie, dochodziło do holokaustu po holokauście. Czy wiecie o szkieletowych ocalałych z Auschwitz? Wypuszczonych z tego obozu więziennego aby wrócić, by odzyskać domy z których zabrało ich gestapo? Kiedy chcieli przejąć swoje domy byli zabijani przez Polaków. Więcej niż 200 nich w Jedwabnem w Polsce?

Odbywał się holokaust za holokaustem, zabijający Żydów na przestrzeni całej Europy. Czy wiecie, że ocaleni z holokaustu chcieli dostać się do ziemi obiecanej na rozpadających się statkach ale zostali zawróceni przez brytyjską marynarkę. Może nie wiecie ale w 1944 Hitler i Himmler zaoferowali sprzedaż 500 000 węgierskich Żydów aliantom, 2 dolary za sztukę. Nikt nie chciał ich wziąć. Brytyjczycy powiedzieli, że nie ma miejsca dla nich w Palestynie i jeśli Wallenberg nie ocaliłby 100 000, to oni wszyscy poszliby do komór gazowych.

Pamiętacie statek MS St. Louis? 11 000 uciekinierów z nazistowskich Niemiec? Przechodzili do każdego portu w południowej, środkowej i północnej Ameryce i byli zawracani na każdym porcie. Roosevelt ich nie wziął. 700 z nich miało ważne pozwolenie wstępu do USA ale nie byli po prostu gotowi, byli już tam kilka miesięcy wcześniej. Antysemityzm, myślę że sprawiłbym, że płakali byście gdybym naprawdę powiedziałbym czym to jest.

Bóg powiedział: przyprowadzę was do tej ziemi, dam wam tę ziemię, jeżeli mnie nie posłuchacie... Jesteśmy w rozdziale 28, spójrzcie na wers 63, koniec tego „i będziecie wykorzenieni z ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść.”. Jeżeli mnie nie posłuchacie, to wyrzucę was z tej ziemi, ziemi obiecanej i zauważcie następny wers „I PAN rozproszy cię wśród wszystkich narodów”. Mógłbym dać wam po prostu wiele wersów, Amosa 9:9 „przesieję dom Izraela wśród wszystkich narodów”.

Czy to się stało? To się stało. Nazwaliśmy to „Żydem Wiecznym Tułaczem”, oni są wszędzie i Bóg powiedział: będziecie nienawidzeni i prześladowani jak żaden inny lud w historii na powierzchni Ziemi i to wypełniło się ale następnie Bóg powiedział: zachowam was jako identyfikowalną etniczną grupę ludzi. Słyszeliście o 10 zaginionych plenieniach? To mit. 10 plemion nie jest zaginionych. Jeżeli 10 plemion byłoby zaginionych, to Bóg nie mógłby przyprowadzić wszystkich 12 z powrotem do ich ziemi.

Mógłby? Co powiedział Jezus? Jezus nie wyglądał aby wiedział o 10 zaginionych plenieniach. Jezus powiedział do apostołów: będziecie siedzieć na 12 tronach sądząc kogo? 12 plemion Izraela. Paweł mówił na temat 12 plemion, Jakub mówił na temat 12 plemion. Tak więc to daje wam spojrzenie na antysemityzm. O czym jest antysemityzm? Cóż, przejdźcie do Jeremiasza, rozdziału 31. Antysemityzm i nie wiem, być może niektórzy z was nie lubią Żydów.

Nie wiem jakie są wasze osobiste poglądy ale mogę wam powiedzieć ze Słowa Bożego, że to jest satanistyczne. To jest inspirowane przez diabła z bardzo prostego powodu, ponieważ Mesjasz przyszedł przez Izrael. Jezus był Żydem. Czy nie był nim? To z nasienia Abrahama wyjdzie Mesjasz i jeżeli szatan mógł wyciąć Żydów, to nie byłoby Mesjasza, to jest dość proste. Nawet po tym gdy Jezus przyszedł i pokonał szatana na krzyżu, to jeśli Hitler mógłby ich wyciąć, jeśli muzułmanie mogliby, będziemy o tym mówić później. Słuchajcie dajcie mi zacytować Mahometa.

Mahomet powiedział, wiecie kim jest Mahomet, nie muszę nikomu go przedstawiać, założyciel islamu. Mahomet powiedział, że ostatni dzień nie nadejdzie dopóki muzułmanie nie stawią czoła Żydom i ich nie zniszczą. Nawet skały i drzewa będą wołać „muzułmaninie, za mną chowa się Żyd, przyjdź i go zabij”. Dobrze, to jest islam. Dlaczego? Ponieważ jeżeli możemy wyciąć tych ludzi, nawet po tym gdy Chrystus pokonał szatana na krzyżu, czego muzułmanie nie poznali.

Oni powiedzieli, że nie tylko Jezus umarł za nas ale ktoś umarł za Niego, On nawet nie umarł ale na pewno nie za nasze grzechy. Jeżeli Żydzi mogliby być obecnie wycięci, to szatan wygrałby swoją bitwę z Bogiem. Dlaczego? Ponieważ są setki i setki obietnic w Słowie Bożym. Otwórzmy nasze Biblię na Jeremiasza 31, spójrzcie na to, wers 35, setki obietnic na to, że Bóg zachowa tych ludzi

„Tak mówi PAN, który daje słońce na światłość w dzień, prawa księżyca i gwiazd na światłość w nocy; który rozdziela morze tak, że huczą jego fale; PAN zastępów – to jego imię. Gdyby te prawa ustały przede mną, mówi PAN, wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki.”

Jeżeli zaznaczacie w waszych Bibliach, to zaznaczcie to słowo, jeżeli podkreślacie to podkreślcie „narodem przede mną na wieki.”. Muzułmanie powiedzieliby: „Niech sobie będą, mogą żyć pod naszymi rządami. Cóż ta Ziemia należy do nas ale oni nie mogą być narodem. To są narodowi ludzie, to syjoniści.

Nie mają jakiegokolwiek domu, nie mają jakiegokolwiek narodu. Nie mają żadnego prawa i na pewno nie mogą żyć na tej ziemi”. Bóg powiedział, że Izrael nie przestanie być narodem i jeżeli Izrael przestanie być narodem, to nie ma słońca na niebie, to nie ma tam gwiazd. Czy rozumiecie integralność Boga jest zależna od przetrwania, od odnowienia i błogosławieństwa tych ludzi. To dlatego istnieje antysemityzm, ponieważ szatan chce udowodnić, że Bóg jest kłamcą.

Może nawet powstrzymać drugie przyjście, podczas drugiego przyjścia Chrystus przychodzi aby rządzić nad swoim ludem- Izraelem, w ich ziemi, na tronie swego ojca Dawida. Racja? Jeżeli nie ma 12 pokoleń, to nie może być 2 przyjścia. Nie mówię na temat pochwycenia. Drugie przyjście może nie wystąpić, szatan spowodowałby przynajmniej sytuację bez wyjścia.

Oczywiście jak powiedziałem, nie mamy czasu aby zagłębić się w to ale powiedziałem, że 2 wielkim tematem proroctw jest Mesjasz. Setki, nie muszę wam tego mówić ludzie, myślę że wszyscy wiecie. Znaki i proroctwa zapowiadające Mesjasza. Słuchajcie, zapomnieliśmy o tym, przepraszam. Jak Paweł głosił ewangelię?

Cóż, przychodził do synagogi w szabat, przeczytajcie Dzieje Apostolskie, rozdział 17 i otworzył ich księgi, i mówił: spójrzcie co wasi prorocy powiedzieli na temat Mesjasza, nie możecie zanegować, że to wszystko było wypełnione przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu, On jest Mesjaszem.

Paweł powiedział: udowodnijcie z Pisma, że Jezus jest Mesjaszem, Rzymian rozdział 1. Powiedział apostoł, „odłączony do głoszenia ewangelii” Southern Baptist Church, przepraszam to były pomyłka freudowska. Odłączony do czego? Do „ewangelii Boga”. Cóż, łatwo ci mówić Paweł, udowodnij to „Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych. O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida;”.

Paweł przechodził do Pisma. Gdybym was zapytał: gdzie znajdujecie Dobrą Nowinę w Biblii? Cóż, Dobra Nowina jest mocą Boga w zbawieniu, Rzymian 1:16, wszyscy wierzą w Rzymian 1:16 i Paweł to nam wykłada w 1 Koryntian, rozdziale 15 „oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem...Przez którą też dostępujecie zbawienia…i w której trwacie… że Chrystus umarł za nasze grzechy...został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia”. Co pominąłem?

Wy oświecenie biblijni uczeni, zostawiłem coś bardzo ważnego tutaj. To nie jest to co powiedział. Dobra Nowina nie jest taka, że Chrystus umarł za nasze grzechy i został pochowany, i zmartwychwstał. Dobrą Nowiną jest: Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, został pochowany i zmartwychwstał 3 dnia zgodnie z Pismem. Dobra Nowina, którą głosimy jest zgodna z Pismem i możemy absolutnie udowodnić, że Jezus jest Mesjaszem, ponieważ wypełnił On setki proroctw, w innym wypadku nie jest Mesjaszem.

Jeżeli On nie wypełnił proroctw, to nie wierzcie w Niego ale jeśli wypełnił, to lepiej wierzcie w Niego, ponieważ nie ma innej drogi. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.”. Jeżeli przejdziecie do Zachariasza, rozdział 12. Ta księga- Biblia, nie możecie od tego uciec.

To jest Słowo Boże, nie ma co do tego wątpliwości. Zachariasz rozdział 12, wers 2 „Oto uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. W tym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów. Wszyscy, którzy będą go dźwigać, bardzo się zranią, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi.”

To jest niesamowite proroctwo i aktualne, obecne wydarzenia. Nie mówicie Rzym, nie mówicie Nowy Jork, nie mówicie Waszyngton DC, On na pewno nie powiedział Abilene. Uczynię Abilene ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów na świecie. Jaki jest problem numer 1 z którym zmaga się świat? Jeruzalem. Mamy wiele problemów na całym świecie ale jeżeli nie rozwiążecie problemu Jeruzalem, to macie nuklearny holokaust.

Uwierzcie mi, Izrael ma bombę, mogą ją odpalić z łodzi podwodnej w rakiecie. Jak myślicie, w co zbroją się otaczające ich narody? W broń defensywną? Izrael nikomu nie zagraża, oni są przeznaczeni i damy wam dokumenty, myślę że jutrzejszej nocy lub tej nocy, nie pamiętam. Damy wam dokumenty na to, że eksterminacja Żydów jest ich intencją.

To jest, spójrzcie. Zjednoczone Narody spędziły 1/3 swojego czasu obradując i omawiając Jeruzalem i Izrael, mały naród który ma 0,1% światowej populacji, spędzają nad nim 1/3 swojego czasu. Czy to nie jest ciężki kamień? Czy to nie jest tym co powiedział prorok? Czy to staje się prawdziwe nawet w naszych czasach? Oczywiście, że tak. Nie możecie temu zaprzeczyć, nie możecie być ateistami, nie możecie być agnostykami. Izrael i Jeruzalem będzie problemem numer 1, któremu stawi czoła świat w ostatnich dniach.

Teraz, wspomniałem o ty, że Izrael jest wymieniony w Biblii 2565 razy. 203 razy Bóg powiedział, że jest Bogiem Izraela. Ile razy powiedział, że jest Bogiem Amerykanów lub Niemców, lub Francuzów? Zero ale 203 razy Bóg powiedział: Jestem Bogiem Izraela. Pamiętacie kiedy przedstawił siebie w płonącym krzewie Mojżeszowi. Mojżesz powiedział: Jakie jest Twoje imię? Wysyłasz mnie do Egiptu abym wyzwolił Twoich ludzi.

Jak mam powiedzieć kto mnie wysłał? Bóg powiedział: moim imieniem jest Jahwe, Jestem Który Jestem, wieczny samoistny Bóg, którego istnienie nie opiera się na nikim innym jak tylko na sobie i istnienie wszelkich stworzeń, istnień i rzeczy zależy od mojego istnienia. Jahwe oznacza Jestem Który Jestem. Pamiętacie Jezusa, On użył tego terminu w sposób w który nie śmielibyście, powiedział On: zanim Abraham był Ja Jestem.

Powiedział w Jana 8 do Żydów, że za wyjątkiem gdy uwierzycie, że Ja Jestem. Kiedy spojrzycie na wasze Biblie Króla Jakuba On jest w kursywie. On deklaruje, że jest Jahwe i jeżeli nie wierzycie, że jestem Bogiem, że jestem prawdziwym Bogiem, to pomrzecie w swoich grzechach i gdzie Ja idę wy pójść nie możecie i macie nieugruntowanych ludzi. Jestem pewien, że pastor powie wam o tym więcej, on zna się na tym lepiej ode mnie ale macie wszelkiego rodzaju ludzi nieugruntowanych, ludzi nazywających się nowo-narodzonymi chrześcijanami, którzy nie wierzą że Jezus jest Bogiem.

Nie wierzycie, że Jezus jest Bogiem, to nie będziecie w Niebie. Ja tego nie powiedziałem, Jezus to powiedział. Nie wierzycie, że Jezus jest Bogiem, patrzycie się na kogoś, kto jest mniejszym niż Bóg aby był waszym zbawicielem i przez cały Stary Testament Jahwe mówi Ja Jestem jedynym zbawicielem. Przy okazji Jahwe powiedział Mojżeszowi Ja Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. To jest moje imię i to jest moja pamiątka dla wszystkich pokoleń.

Rozumiecie antysemityzm? Oni atakują samego Boga, to jest Jego imię: Ja Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i 12 razy to stwierdził. Pamiętacie Jezusa i rozmowę z saduceuszami? Widzicie, oni byli saduceuszami, bo nie wierzyli w zmartwychwstanie, słyszeliście to i Jezus powiedział: zaczekajcie chwilę, Bóg powiedział że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, On nie jest Bogiem umarłych ale żywych. On użył tego aby udowodnić swoje stanowisko. Jeruzalem jest problemem numer 1. Dlaczego?

Niektórzy z was tam byli. Nie chcę urazić nikogo tego poranka ale Jeruzalem jest bezwartościowym miejscem. Wolałbym Szwajcarię z jej Alpami, lodowcami. Co z rzekami, jeziorami itd. To jest środek pustyni. Ta mała góra Syjon. Bóg powiedział, że umieścił swoje imię na Syjonie. On nie powiedział tego na temat żadnego innego miasta na świecie.

Bóg powiedział, że to jest Jego miasto: Jeruzalem. To jest miasto Boga, On mówił to w kółko. To jest problem numer 1, któremu obecnie świat stawia czoła. Izrael jest znaczący i jest w wiadomościach, dzień po dniu. Nie możecie od tego uciec. Kiedy o tym pomyślicie, kiedy przestudiujecie historię tego, jak ja długo studiowałem ten temat, historię Izraela, to ich przetrwanie jest cudem.

Cały świat był przeciwko im. Pomyślcie, kiedy Izrael ogłosił swoją niepodległość 14 Maja 1948 , to byli natychmiastowo zaatakowani przez regularne armie 5 arabskich narodów oraz 2 popierające je, czyli w sumie 7, mieli czołgi, mieli samoloty. To byli Żydowscy osiedleńcy żyjący na tej ziemi, tak naprawdę nie mieli niczego i nikt nie chciał im sprzedać niczego. Stany Zjednoczone nie chciały im sprzedać uzbrojenia, musieli przemycić ją z Czechosłowacji.

Ich wrogowie mieli przewagę liczebną przynajmniej 40:1. Przytłaczająca przewaga liczb, przytłaczająca przewaga w sile ognia itd. Kto wygrał? Oni wygrali każdą wojną. Wygrali przeciwko przeciwnikowi, który przysięgał ich unicestwić. Spójrzcie na Zachariasza, rozdział 12, wers 6 „W tym dniu uczynię przywódców Judy jak węgle ogniste wśród drwa i jak płonącą pochodnię pośród snopów; i pożrą wszystkie okoliczne narody na prawo i na lewo. I Jerozolima pozostanie na swoim miejscu, w Jerozolimie.”

Spójrzcie, nie podejmujcie idei izraelskich sił defensywnych. Rozmawiałem z człowiekiem, który był członkiem sekretnej elitarnej grupy armii Stanów Zjednoczonych, powiedział „trenujemy wojsko w 25 muzułmańskich narodach”, powiedziałem: „wy trenujecie ich?”, odpowiedział: „cóż, nie tyle co ich trenujemy, co ich przerażamy, kiedy widzą co my mamy, nie dajemy im swoich broni”, powiedziałem: „co z Izraelem? Czy ich trenujecie?”

Wiedziałem co powie, słyszałem to wcześniej od wojskowego, zawsze mówili: „my ich nie trenujemy, oni są lepsi od nas” i są. Pomimo tego świat jest przeciwko nim. Pamiętacie? Zauważcie, to jest tak interesujące. Czy ktokolwiek pamięta 7 Czerwiec 1981? Co się stało? Saddam Hussein, ten miły człowiek i przykro mi, wydaliśmy miliardy aby go uzbroić, ponieważ on był przeciwnikiem Iranu, oni mieli wojnę z Iranem i my mieliśmy wojnę z Iranem.

Uzbroiliśmy Saddama Husseina, on również prawie miał bombę atomową, był blisko. Świat nie zrobił niczego. Izrael musiał sam się tym zająć, ponieważ oni wiedzieli, iż on to robi na nich. Wysłali swoje samoloty na małym pułapie z 2200 funtowymi bombami i zdjęli cały jego nuklearne zaplecze. Zostali potępieni przez Narody Zjednoczone, po prostu pomyślcie o tym, Jeane Kirkpatrick dała przemówienie.

Najgorsze potępienie jakie Narody Zjednoczone kiedykolwiek zrobiły przeciwko Izraelowi i Stany Zjednoczone dołączyły do tego. Co mamy obecnie? Wysyłamy tam naszych chłopaków, zamierzamy wreszcie zdjąć Saddama. Rozumiemy jak złym on jest człowiekiem ale cały świat potępił Izrael za pozbycie się jego potencjału nuklearnego. Teraz szukamy ich. Izrael jest centrum i Izrael jest sercem. Niektórzy mogą powiedzieć: dlaczego wierzysz w Boga? Żydzi, to bardzo proste.

To nie tylko muzułmanie byli przeciwko Izraelowi. Cóż znowu, nie chcę nikogo urazić tego poranka ale Kościół Katolicki jest przeciwko Izraelowi, oni byli przeciwko Izraelowi. Papież, który najpierw umieszczał Żydów w getcie, sprawiał że zakładali żółtą odznakę lub identyfikujący kapelusz lub coś podobnego. Muzułmanie zrobili to później. Musicie upokorzyć tych ludzi. Jak można ich upokorzyć jeżeli nie możesz ich poznać?

Musieli założyć coś po to aby można było poznać tych ludzi, to było w islamie, tysiąc lat przed Hitlerem, 1300 lat przed pojawieniem się Hitlera. On wybrał to tylko dla nich, powiedział kilku katolickim biskupom „ja tylko robię to co kościół kościół robi od 1500 lat, zamierzam dokończyć pracę”. Kościół Katolicki był przeciwnikiem Izraela, tak było do 1994. Do tego czasu Watykan nie uznawał nawet istnienia Izraela. Tak w ogóle to nie wiem czy wiecie, wyzywam was.

Pokręćcie się po świecie, przejdźcie do każdego arabskiego narodu, spróbujcie znaleźć mapę w każdym arabskim podręczniku, która pokazuje Izrael. Oni nie uznają istnienia Izraela. Nie ma mapy, która nawet uznaje istnienie Izraela i tak nie było do 1994, 46 lat po tym jak Izrael ogłosił swoją niepodległość, do czasu gdy Watykan uznał istnienie Izraela.

W 1904 Theodor Herzl, założyciel nowoczesnego ruchu syjonistycznego. Powiedział nam, że zapytał papieża Piusa 10 „czy mógłbyś dać nam pomoc aby odzyskać rodzimą ziemię, którą Bóg nam obiecał?”, nagrał on odpowiedź papieża, powiedział: „nie możemy powstrzymać Żydów przed powrotem do Palestyny ale nigdy tego nie zaakceptujemy”.

Tak w ogóle jak ta ziemia została Palestyną? To jest ziemia Izraela. Nie lubię tego ludzie, przepraszam. Patrzę na tył Biblii, którą ktoś mi dał, Biblię Scofielda, patrzę na tył i tam są mapy. Tu jest napisane: Jeruzalem, nie przepraszam: Palestyna w czasie Jezusa. Nie, nie było Palestyny w czasie Jezusa. Mam tutaj mapę, która mówi: Palestyna pod rządami Machabeuszy.

Nie było Palestyny za Machabeuszy, to był Izrael. W 130 roku naszej ery Rzymianie, którzy zniszczyli Jeruzalem w 70 roku naszej ery. Pamiętacie? Za Tytusa. Odbudowali Jeruzalem jako pogańskie miasto i umieścili tam świątynie Jupitera na górze świątynnej. Możecie wyobrazić sobie złość Żydów, było tam powstanie, rebelia i wytrzymała 5 lat.

W tej rebelii około 500 000 Żydów było zabitych, tysiące były sprzedane do niewoli i w złości Rzymianie zmienili nazwę Izraela na Syria Palestyńska po ich głównych przeciwnikach- Filistynach. Od tamtej pory była znana jako Palestyna. Nie lubię tego słowa ludzie. To nie jest Palestyna, to jest Izrael. To jest ziemia, którą Bóg dał swoim ludziom. Tak w ogóle, wszyscy którzy tam żyją od tamtego czasu są znani jako Palestyńczycy. Kto tam żył? Żydzi. 2 wojna światowa, Brytyjczycy posiadali ochotniczą brygadę, brygadę Palestyńczyków.

Kto tam był? Żydzi. Tam była palestyńska orkiestra symfoniczna, wszyscy byli Żydami. Była Palestinian Post, żydowska gazeta. Prawdę mówiąc, Arabowie w tamtym czasie odrzucali bycie nazywanym Palestyńczykami i mógłbym wam dać cytat za cytatem arabskich liderów z komisji w Anglii, we Francji itd. mówiących: nie jesteśmy Palestyńczykami, nigdy nie było Palestyńczyków, nie ma narodu zwanego Palestyńczykami, nigdy nie było języka palestyńskiego, palestyńskiej kultury, palestyńskiego rządu i to jest prawda.

Antysemityzm i kościół katolicki był największym przedstawicielem tego poglądu. Papież, cóż, przed tym zanim przejdę do następnego papieża, pozwólcie szybko zatrzymać się mi w 1919. To jest kardynał Pietro Gasparri, powiedział, on był watykańskim sekretarzem stanu, powiedział: „rzecz, która nas najbardziej przeraża jest myśl o powrocie Żydów do Palestyny”. Czy możecie to sobie wyobrazić? Setki obietnic na to, że Bóg przyprowadzi z powrotem swoich ludzi.

Papież nie może tego zaakceptować, kardynał jest przerażony i pamiętacie papieża Piusa 12. Tak w ogóle napisaliśmy o nim wiele w The Berean Call, jeżeli nie zapisaliście się na nasz newsletter, to czujcie się do tego zaproszeni, wysyłamy 3 każdego miesiąca. To jest człowiek, który nie mówił o holokauście, katolicy mówili „cóż, to przez to, że nie chciał zdenerwować Hitlera, pracował za kulisami”.

Dobrze ale wiedział jak mówić wyraźnie, wtedy kiedy tego chciał. 22 czerwca 1943 papież napisał do prezydenta Roosevelta, porzuciłem swoje notatki dawno temu, więc nawet tego nie znajdę ale mogę to zacytować. Napisał do prezydenta Roosevelta, wiecie jak mówić perswazyjnie, powiedział „jeżeli narodowy dom jest oczekiwany dla Żydów, to miejsce inne niż Palestyna byłoby lepsze, ponieważ jeśli pozwolisz im tam powrócić, to spowoduje wielkie problemy dla świata”, całkowicie przeciwnie do obietnic.

To jest namiestnik Chrystusa, uważającego siebie za głowę jednego prawdziwego kościoła, uważającego siebie przedstawiciela Boga na Ziemi sprzeciwiającego się setkom obietnic napisanych w Biblii, że Bóg przyprowadzi swoich ludzi z powrotem do ziemi obiecanej. Cóż, pozwólcie mi podać wam kilka cytatów i lepiej na tym zakończę. Znacie Anwar as-Sadata? Zapamiętacie go, on był dobrym człowiekiem, udał się do Jeruzalem aby zawrzeć pokój z Żydami.

Nie wiecie tego, że napisał otwarty list do Hitlera, po tym jak Hitler umarł i powiedział: „mam nadzieję, że wciąż żyjesz, miałeś rację, jedyną rzeczą którą mamy przeciwko tobie jest, że nie dokończyłeś roboty”. Mógłbym dać wam przemówienia, dam wam tylko jedno przemówienie. To jest piątkowe kazanie w meczecie w Gazie, Zajid ibn Sultan Al Nahajjan, 14 października 2000 cytat, to mówi mufti, to było w telewizji: „nie miejcie litości do Żydów, zabijcie ich i tych Amerykanów, którzy ustanowili Izrael tutaj, w bijącym sercu arabskiego świata”. To był dzień dla izraelskich rezerwistów. Pamiętacie?

Dokonali złego wyboru, skończyli w Ramallah, byli rozrywani na części przez tłum, bici do śmierci, dosłownie rozrywani na części biegając z… przepraszam, częściami ciała. Powinniście zobaczyć film, okrzyki radości w palestyńskiej telewizji, ponieważ to jest nauka islamu. Cóż, co to wszystko ma wspólnego z naszym zbawieniem? To ma dużo wspólnego z naszym zbawieniem, ponieważ Biblia jest prawdziwa, że Jezus nie jest zwodzicielem. Możemy udowodnić, że Biblia jest prawdziwa. Wiecie, nowoczesne bronie, które obecnie mamy przekraczają ludzkie pojęcie.

W Biblii, Jezus powiedział w Mateusza 24, wersach 22-23 Jezus powiedział, że będą czasy ucisku jakiego nigdy nie widział świat, jakiego nigdy nie było. Pamiętacie co powiedział? Jeżeli te dni nie byłyby skrócone, jeżeli nie interweniuje i nie zatrzymam destrukcji, to żadne ciało nie zostanie żywe na planecie Ziemi, to jest proroctwo które odnosi się do naszych czasów.

Nie moglibyście tego zrozumieć 100 lat temu, nawet 75 lat temu. Mamy bronie, które mogą wyciąć wszelkie ciało z planety Ziemi i Jezus ostrzegł, że będzie musiał to zatrzymać i zainterweniować. Mamy niesamowite komputery aby rządzić tym światem, z liczbą aby kontrolować wszystkie banki i komercje. Nie mogliście zrobić tego wcześniej. Objawienie 13 mówi, że antychryst będzie mógł to zrobić. Jezus ostrzegł przed tymi dniami.

Biblia przepowiada te dni, po prostu przejdźcie do Izajasza, muszę zatrzymać się tutaj, to finałowy wers. Izajasza i zauważcie co powiedział Bóg, wiecie że zbliżamy się. Czy zbliżamy się? Sądzę, że zbliżamy się. Izajasza 66:9 „Czyżbym ja, który otwieram łono, nie doprowadził do rodzenia? – mówi PAN. Czyżbym ja, który doprowadzam do rodzenia, zamknął łono? – mówi twój Bóg.”. Bóg powiedział: spójrzcie, nie przejdziemy przez całą historię do momentu, gdzie Izrael będzie miał swoją ziemię.

Izrael jest uciążliwym kamieniem, Jeruzalem jest uciążliwym kamieniem wobec sąsiednich narodów. Oni są jak ogień, zaatakujecie ich, to będziecie mieli holokaust na swoich rękach. Oni są najlepsi na świecie, choćby cały świat jest przeciwko nim, to będą rozbici na kawałki. Przeczytaliście proroctw, będziecie mieli antychrysta, który będzie rządził całym światem poprzez liczbę.

Wypełnienie biblijnych proroctw obecnie jest wszędzie gdzie spojrzysz, nie uciekniecie od tego ale wielkie proroctwa dotyczą Mesjasza i wspomniałem tego młodego człowieka. Mógłbym wspomnieć setki historii podczas siedzenia obok kogoś, to była tylko jedna z kilku osób, którą Pan do mnie przyprowadził wczoraj na lotnisku, różne samoloty.

Mówią (słyszę to cały czas): „po prostu zamierzam, po prostu będę dobry, po prostu będę próbował być dobrym i nie uważam, że jestem taki zły”. Powiedziałem: „złamiesz tylko jedno prawo, jesteś przestępcą, nie mogłeś wykręcić się za złamanie prawa w przeszłości, poprzez zachowanie prawa w przyszłości.” Powiedziałbyś sędziemu: wiem, że przekroczyłem prędkość jednego dnia ale więcej razy jechałem zgodnie z limitami prędkości i nie przekraczałem ich.

Moje uczynki miałyby równoważyć moje złe? Spotykałem ludzi, którzy tak myślą, oni myślą że Bóg na to zgodziłby się. Nie ma sądu na Ziemi, który zgodziłby się na to i Biblia bardzo wyraźnie wykłada problem. Jesteśmy grzesznikami, złamaliśmy Boże prawo. Rozmawiałem z sikhem, on przewoził mnie taksówką i powiedział „cóż, nie jestem taki zły, myślę że wszystko ze mną dobrze, myślę że wykonałem wystarczającą ilość dobrych uczynków aby zdobyć Niebo”, powiedziałem „znasz pierwsze przykazanie?

Będziesz kochał Pana, twojego Boga z całego serca, z całej twojej duszy, z całą twoją siłą, z całą twoją mocą; a drugie, twojego bliźniego jak samego siebie”, odpowiedział: „cóż, nie potrafię tego zachować przez minutę”. Nikt nas nie potrafi, co zamierzamy zrobić? Bóg ma problem, On nas kocha, chce nam przebaczyć ale nie możecie po prostu wybielić, nie możecie po prostu zignorować grzech, nie możecie powiedzieć: to jest dobre.

Załóżmy, że mój jedyny syn stoi naprzeciw mnie, został uznany za winnego wielu morderstw itd. przysięgli go uznali, wyłożyli dowody, powiedzieli że jest winny, ja muszę ogłosić wyrok. Ktoś z tyłu sali sądowej mówi, że Dave go wypuści, ponieważ to jest jego jedyny syn, on go kocha. Jeżeli sędzia wypuści winnego, to jest partnerem w jego zbrodni. Czy rozumiecie, że Bóg jest sprawiedliwy i święty, to kwestia sprawiedliwości.

On nie może po prostu przebaczyć ludziom, muszą być podstawy. Rozmawiałem o tym z tym młodym człowiekiem, wczoraj znowu. Jak Bóg, jak powiedział Paweł, mógłby być sprawiedliwy gdyby po prostu przebaczył grzesznikowi? Ponieważ kara została zapłacona i tylko gdy kara została zapłacona i Chrystus oddał ducha w dłonie swojego Ojca na krzyżu, zawołał donośnym głosem, kocham to, On po prostu nie wygasł.

On powiedział: żaden człowiek nie zabierze mi życia, oddam je sam. Ojcze w twe ręce oddaje ducha mego aby powiedzieć nam: wykonało się. To jest greckie słowo, którym pieczętowano dokumenty w tamtych czasach. To oznacza: w pełni zapłacone. Jeżeli Jezus Chrystus nie zapłaciłby długu w pełni, to sprawiedliwy Bóg nie może wam przebaczyć i jeżeli to jest jedyna podstawa, to jest to prezent.

Chcę po prostu zilustrować pastora, desperacko próbuje się zatrzymać. Ten młody człowiek patrzy na mnie tak intensywnie, tak że chcę dać coś tobie. My, moja żona odkryliśmy piwnicę naszego domu. Prawdę mówiąc nie mamy piwnicy, żyjemy ma wulkanicznej ziemi, ciężko jest tam zrobić piwnicę. W każdym razie odkryliśmy zaginionego Rembrandta i on powiedział „Dave, dzięki, dam tobie za to grosza”.

Teraz, mam nadzieję że nie pogniewasz się za ilustrację, której użyłem. On zrobił 2 rzeczy, zaoferował mi grosz za bezcenny prezent. Co on zrobił? Numer 1, to obelga racja? Czy to nie jest obelga, zaoferować grosz za coś wartego setki milionów? Posłuchajcie, proszę. To nie są moje słowa, to jest Biblia. Musicie myśleć o tym ostrożnie, oferujecie Bogu nic. Wasze dobre uczynki, wasze daniny, wasze członkostwo w kościele, wasze modlitwy, zakładanie nowego liścia.

Oferujecie Bogu nic za nieskończony prezent, który Chrystus kupił, a którego ceny nie możecie zapłacić i obrażacie Boga, on nie śmiałby tego zrobić. Druga rzecz, którą zrobił: on odrzucił prezent. Czy to nie jest prawda? Zaoferował mi grosz za bezcenny obraz, odrzuciłeś prezent. Musisz przyjąć prezent, musisz zaakceptować to bez żadnej zapłaty.

Tak więc jeśli oferujecie Bogu cokolwiek, wasze dobre uczynki lub cokolwiek, wasz charakter lub cokolwiek to jest, co miałoby zaprowadzić was do Nieba. Czy dodalibyście to do tego co zrobił Jezus? To znaczy, że Jezus nie zrobił wystarczającej pracy. Zaoferowaliście Bogu nic, odrzucacie, negujecie, że Chrystus zapłacił całą cenę. To jest poważne. Czy rozumiecie?

Jezus płakał w ogrodzie, to jest Syn Boży płaczący przed swoim Ojcem mówiący: jeżeli to jest możliwe aby człowiek był zbawiony jakąkolwiek innym sposobem, to spraw abym nie musiał przez to przechodzić. On nie bał wbitych gwoździ w swoje dłonie i stopy. On chciał stać się grzechem dla nas.

On zamierzał zapłacić karę za grzechy tego świata, nie mogę nawet pojąć czym to jest ale to było okropne i powiedział, że jeśli człowiek mógłby zostać zbawiony jakąkolwiek inną drogą, to spraw abym przez to nie przechodził. Co powiedział Ojciec? Nie ma innej drogi. Myślicie, że po tym jak Ojciec powiedział Synowi: nie ma innej drogi, musicie zapłacić cenę, to Bóg pozwoliłby wam wejść inną drogą? To jest spoliczkowanie Jezusa.

Nie możecie uwierzyć w cokolwiek innego co Bóg powiedział jeżeli cofnie Swoje Słowo. Czy rozumiecie jak to jest poważne? Zaoferował zbawienie jako darmowy prezent, zapłacony przez Chrystusa na krzyżu i możecie go przyjąć, to wszystko co musicie zrobić, zaufać Jezusowi. Ojcze dziękuję za twoje Słowo. Panie, nie bylibyśmy nawet w stanie dotknąć początku proroctw, które udowadniają Twoje istnienie, udowadniają że Biblia to Twoje Słowo.

Dziękuje za proroctwa, które mówią że Jezus jest Mesjaszem. Panie, każdy z nas w swoim sumieniu, wiemy że nie ma innej nadziei poza Chrystusem i Ojcze, nie wiem, ludzie obecni tutaj tego poranka, może wśród nich są osoby które nigdy nie uniżyły się do momentu w którym zrozumiały, że ich dobre uczynki nie wystarczają, ich charakter nie wystarcza ale wszyscy jesteśmy grzesznikami i oni nie przyjęli tego darmowego prezentu zbawienia, który oferujesz, który jest tylko w Chrystusie.

Boże modlę się, Ty przemówisz do ich serc i Panie, ci którzy Ciebie znają, pomóż nam jako że my reprezentujemy Chrystusa, tak żebyśmy reprezentowali Go z Twojego Słowa, z wypełnionych proroctw. Ewangelia, którą obiecałeś przez Swoich proroków, która nie może być zanegowana i Panie użyj nas aby ocalić wielu zanim będzie za późno. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen.

Advertisement