Benio123o pl Wiki
Advertisement

προσκυνησεις - proskynēseis - Grecki termin użyty przez Chrystusa w Łukasza 4:8 oznaczający "będziesz oddawał cześć (wielbił), będziesz się kłaniał" ukazujący że uwielbienie jest równoznaczne z aktem religijnego oddania pokłonu oraz że oddawanie czci w religijnym sensie jest uwielbieniem samym w sobie.

I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać (proskynēseis) i tylko jemu będziesz służył.

- Łukasza 4:6-8

Advertisement